+387 51 456 040 Pošaljite nam e-poštu Kako do nas?

Preuzimanja i regulativaFlag Counter

Regulativa

Propisi na nivou države

Lijekovi i medicinska sredstva

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU RAZVRSTAVANJA LIJEKOVA


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 21/22)


Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 58/08)


Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja troškova za obavljanje poslova Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 70/09)


Naredba o uplatnom računu za uplatu troškova predviđenih Zakonom o lijekovime i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 72/09)


Naredba o izmjenama i dopunama o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 84/13)


Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 97/09)


Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kvalitetu lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 97/09)


Pravilnik o kliničkom ispitivanju lijeka i medicinskog sredstva ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 4/10)


Pravilnik o medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 4/10) 


Pravilnik o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 75/11)


Pravilnik o dobroj proizvodnoj praksi (GMP) za lijekove ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 24/10)


Pravilnik o načinu oglašavanja lijekova i medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 40/10)


Pravilnik o sadržaju i načinu označavanja vanjskog i unutrašnjeg pakovanja lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 40/10)


Pravilnik o uslovima, okolnostima i postupku angažiranja ovlaštenih laboratorija ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 60/10)


Odluka o načinu i obimu provođenja/odabira parametara za kontrolu kvaliteta svake serije uvezenog lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 60/10) 


Pravilnik o načinu provođenja farmaceutsko-inspekcijskog nadzora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11)


Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11)


Pravilnik o uslovima za uvoz lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11)


Pravilnik o polaganju ispita za farmaceutskog inspektora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 59/11)


Odluka o programu i sadržaju ispita za farmaceutskog inspektora


Odluka o postupku pribavljanja dozvole za uvoz rizičnih lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 23/11)


Politika lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 55/11)


Pravilnik o načinu prijavljvanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lijekove ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/12)


Pravilnik o praćenju neželjenih pojava vezanih za medicinska sredstva (materiovigilansa medicinskih sredstava), ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/12)


Smjernice dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 19/12)


Pravilnik o proizvodnji i prometu na veliko medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 71/12)


Ispravka Pravilnika o proizvodnji i prometu na veliko medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 64/13)


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i načinu označavanja vanjskog i unutrašnjeg pakovanja lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 36/13)


Pravilnik o dobroj distributivnoj praksi (GDP) lijekova za humanu upotrebu ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 75/13) 


Odluka stručnog savjeta o odgađanju primjene ekskluzivnosti podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 57/13)


Pravilnik o uslovima za obavljanje prometa lijekova na veliko ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/14)


Uputstvo o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja Bosne i Hercegovine ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom


Pravilnik o načinu i postupku razvrstavanja lijekova ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 69/14)


Pravilnik o uslovima za proizvodnju lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 73/14)


Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 3/17)


PRAVILNIK O DOBROJ PROIZVOĐAČKOJ PRAKSI ZA MEDICINSKE GASOVE ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/18)


PRAVILNIK O DOBROJ DISTRIBUTIVNOJ PRAKSI (GDP) MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 75/18)


Odluka stručnog savjeta o odgađanju primjene ekskluzivnosti podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 75/18)


Opojne droge i prekursori

Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 8/06) - sa listama


Odluka o izmjeni i dopuni odluke o određivanju međunarodnih graničnih prelaza za prekogranični promet tvari i biljaka iz tabele II, III i IV liste opojnih droga, psihotropnih suspstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 55/15)


Odluka o određivanju međunarodnih graničnih prelaza za prekogranični promet supstanci i biljaka iz tabele II, III i IV popisa opojnih droga, psihotropnih suspstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 58/08)


Odluka o dopunama liste opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 103/08)


Odluka o dopunama liste opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 51/11)


Odluka o osnivanju i imenovanju članova komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 73/07)


Odluka o izuzimanju preparata od primjene kontrolnih mijera ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 20/10)


Sigurnosni uslovi za izdavanje dozvole za proizvodnju i promet opojnih droga i psihotropnih tvari ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine",broj 69/13)

Nacrti Regulativa

Očekujemo Vaše komentare, sugestije u skladu sa Pravilom za konsultacije u izradi pravnih propisa ("Službeni glasnik BiH", br. 81/06)

Nacrti pravilnika koji su u postupku donošenja

NACRT GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2020.-TU GODINU AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH

Krajnji rok za dostavu komentara 04.03.2021.god.
Eventualne komentare slati na n.pasic@almbih.gov.ba


NACRT GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2020.-TU GODINU AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH

Krajnji rok za dostavu komentara 04.03.2021.god.
Eventualne komentare slati na n.pasic@almbih.gov.ba


NACR GODIŠNJEG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2021. GODINU

Krajnji rok za dostavu komentara 19.12.2020.god.
Eventualne komentare slati na n.pasic@almbih.gov.ba


NACRT GODIŠNJEG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2021. GODINU (excel tabela)

Krajnji rok za dostavu komentara 19.12.2020.god.
Eventualne komentare slati na n.pasic@almbih.gov.ba


PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROCESA RADA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA

Krajnji rok za dostavu komentara 31.12.2017.god
Eventualne komentare slati na almbih@almbih.gov.ba


Nacrt - Pravilnik o kliničkim studijama lijeka

Komentare možete ostaviti na web platformi https://ekonsultacije.gov.ba.
Krajnji rok za dostavu komentara je 10.09.2017.


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU OZNAČAVANJA VANJSKOG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA LIJEKA

Krajnji rok za dostavu komentara 03.01.2017. do 16:00h
Eventualne komentare slati na a.cvijanovic@almbih.gov.ba


PRAVILNIK O DOBROJ DISTRIBUTIVNOJ PRAKSI (GDP) MEDICINSKIH SREDSTAVA

Krajnji rok za dostavu komentara 29.11.2016. do 16:00h
Eventualne komentare slati na inspektorat@almbih.gov.ba


Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama u BiH

Eventualne komentare slati na b.tubic@almbih.gov.ba


Prijedlog liste esencijalnih lijekova Bosne i Hercegovine

Eventualne komentare slati na b.tubic@almbih.gov.ba

Obrasci

Uvoz

Lijekovi i medicinska sredstva

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz medicinskih sredstava u Bosnu i Hercegovinu

Datum: 28.08.2017


Izjava odgovornog lica zdravstvene ustanove

Datum: 06.03.2017


Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz rizičnih lijekova u Bosnu i Hercegovinu


Zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz referentnih standarda za potrebe provođenja kontrole kvaliteta od strane Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstav Bosne i Hercegovine

Datum: 10.07.2020.


Izjava za referentni standard

Datum: 10.07.2020.


Zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz lijeka/medicinskog sredstva za potrebe kliničkog ispitivanja u Bosnu i Hercegovinu


Opojne droge, psihotropne supstance i lijekovi koji sadrže prekursore

Izvještaji

Godišnji izvještaj o uvozu/izvozu opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora

Datum: 30.11.2021.| Status: Novo

Obrazac kvartalnog izvještaja o uvozu/izvozu opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora
Štampani, ovjereni primjerak izvještaja poslati na adresu Agencije Veljka Mlađenovića b.b. 78000 Banja Luka, dok elektronsku kopiju istog izvještaja poslati na adrese t.erceg@almbih.gov.ba i s.obradovic@almbih.gov.ba


Obrazac za izvještaj o ostvarenom uvozu po uvoznoj dozvoli Agencije broj:

Datum: 30.12.2016


Obrazac za izvještaj o ostvarenom izvozu po izvoznoj dozvoli Agencije broj:

Datum: 30.12.2016


Obrazac izjave o neostvarenom uvozu/izvozu po dozvoli Agencije broj:

Datum: 30.12.2016


Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz lijekova koji sadrže opojne droge iz Bosne i Hercegovine

Datum: 09.12.2020.


Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz lijekova koji sadrže opojne droge u Bosnu i Hercegovinu

Datum: 09.12.2020.


Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz lijekova koji sadrže psihotropne supstance iz Bosne i Hercegovine

Datum: 09.12.2020.


Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz lijekova koji sadrže psihotropne supstance u Bosnu i Hercegovinu

Datum: 09.12.2020.


 

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz lijekova koji sadrže prekursore iz Bosne i Hercegovine

Datum: 09.12.2020.


Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz lijekova koji sadrže prekursore u Bosnu i Hercegovinu

Datum: 09.12.2020.


Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz supstanci pod kontrolom koje se smatraju uzorcima ili laboratorijskim standardima iz Bosne i Hercegovine

Datum: 09.12.2020.


Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz supstanci pod kontrolom u Bosnu i Hercegovinu

Datum: 09.12.2020.

 

Vodiči

Lijekovi

Registracija

VODIČ ZA KVALITETNIJU PRIPRMEMU DOKUMENTACIJE O LIJEKU (MODUL 1) (Best share practice)

Datum: 26.06.2024 | Status: Novo


MODULE 2 : COMMON TECHNICAL DOCUMENT SUMMARIES (Engleski)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo


MODULE 2: COMMON TECHNICAL DOCUMENT SUMMARIES 2.5: CLINICAL OVERVIEW (Engleski)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo


VODIČ ZA ODABIR NAZIVA LIJEKA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH (Verzija 3)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo


VODIČ ALMBIH-a U VEZI SA ZAHTJEVOM ZA POKAZIVANJE SUŠTINSKE SLIČNOSTI (Verzija 2)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo

Biološki lijekovi i biološki slični lijekovi – uputstvo za razumjevanje sličnosti i razlika (Verzija 3)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo


Plan upravljanja rizikom (engl. Risk Management Plan - RMP)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo


PITANJA I ODGOVORI - Plan upravljanja rizikom (Risk Menagment Plan)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo


SPISAK DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA ČLANOVIMA KOMISIJE ZA LIJEKOVE I NAČIN PRIPREME ISTE (Verzija 12)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo


VODIČ ZA IZRADU SAŽETKA KARAKTERISTIKA LIJEKA (SmPC) I UPUTSTVA ZA PACIJENTE (PIL) (Verzija 2)

Datum: 04.03.2024 | Status: Novo

 


Standardni farmaceutski termini

Spisak farmaceutskih oblika

Datum: 05.04.2019 | Status: Novo


Kombinacija standardnih termina

Datum: 05.04.2019 | Status: Novo


Skraćenice za pacijente

Datum: 06.03.2016.


Putevi primjene

Datum: 06.03.2017.


Pakovni materijal

Datum: 05.04.2019 | Status: Novo


Jedinice prezentacije

Datum: 10.03.2017.


Kategorizacija

Vodič za pripremu dokumentacije za kategorizaciju


Neželjena dejstva

Vodič za nosioce dozvola vezano za Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC)

Datum: 05.08.2019 | Status: Novo


Vodič za implementaciju dodatnih mjera minimizacije rizika (dMMR) Agencije za lijekove i mediciska sredstva BiH (ALMBiH)

Datum: 16.10.2023. | Status: Novo

Publikacije i izvještaji

 

Publikacije

Farmakopeja Bosne i Hercegovine

Farmakopeja Bosne i Hercegovine

26.12.2022.

Publikacija se može preuzeti ovdje.

COVID-19 – aktuelnosti

Aktuelnosti u vezi sa vakcinama dostupnim za imunizaciju stanovništva u cilju borbe protiv bolesti COVID-19 - Verzija 3

08.04.2021

Publikacija se može preuzeti ovdje.


 

Aktuelnosti u vezi sa vakcinama dostupnim za imunizaciju stanovništva u cilju borbe protiv bolesti COVID-19 - NADOPUNJENO IZDANJE

05.04.2021

Publikacija se može preuzeti ovdje. 


Aktuelnosti u vezi sa vakcinama dostupnim za imunizaciju stanovništva u cilju borbe protiv bolesti COVID-19

01.04.2021

Publikacija se može preuzeti ovdje.

Izvještaji

Registri lijekova

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - XV Registar lijekova Bosne i Hercegovine

06.03.2024

Registar se može preuzeti ovdje.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - XIV Registar lijekova Bosne i Hercegovine

06.03.2023

Registar se može preuzeti ovdje.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - XIII Registar lijekova Bosne i Hercegovine

03.02.2022

Registar se može preuzeti ovdje.

Dodatak I Registra lijekova Bosne i Hercegovine 2022 možete preuzeti ovdje.

Korekcije uočenih grešaka u Registru lijekova 2022 možete preuzeti ovdje.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - XII Registar lijekova Bosne i Hercegovine

23.06.2020

Registar se može preuzeti ovdje.

Dodatak I Registra lijekova Bosne i Hercegovine 2021 možete preuzeti ovdje.

Korekcije uočenih grešaka u Registru lijekova 2021 možete preuzeti ovdje.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - XI Registar lijekova Bosne i Hercegovine

04.03.2020

Registar se može preuzeti ovdje.

Dodatak I Registra lijekova Bosne i Hercegovine 2020 možete preuzeti ovdje.

Korekcije uočenih grešaka u Registru lijekova 2022 možete preuzeti ovdje.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - X Registar lijekova Bosne i Hercegovine

06.03.2019

Registar se može preuzeti ovdje.

Korekcije uočenih grešaka u Registru lijekova 2019 možete preuzeti ovdje.

Dodatak I Registra lijekova Bosne i Hercegovine 2019 možete preuzeti ovdje.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - IX Registar lijekova Bosne i Hercegovine

30.03.2018

Registar se može preuzeti ovdje.

Korekcije uočenih grešaka u Registru lijekova 2018 možete preuzeti ovdje.

Dodatak I Registra lijekova Bosne i Hercegovine 2018 možete preuzeti ovdje.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - VIII Registar lijekova Bosne i Hercegovine

14.03.2017

Registar se može preuzeti ovdje.

Dodatak I Registra lijekova Bosne i Hercegovine 2017 možete preuzeti ovdje.


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je izdala sedmi Registar lijekova Bosne i Hercegovine

28.03.2016

FARMACEUTSKOG DRUŠTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Adresa: Čekaluša 38; Sarajevo
Telefon: +387 (33) 269 270
Faks: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

FARMACEUTSKOG DRUŠTVA REPUBLIKE SRPSKE
Adresa: Aleja Svetog Save b.b.; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

UDRUŽENJE LJEKARA/LIJEČNIKA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Adresa: Ulica Vrazova br. 11 ; Sarajevo
Telefon: +387 (33) 292-672

KOMORA MAGISTARA FARMACIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Adresa: Tuzlanska bb, Lamela B niz IV Buća Potok-Tibra Pacifik (Otoka) ;Sarajevo
Telefon: +387 (33) 207-384

FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Adresa: Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 173; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 235-510

DRUŠTVO DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
Adresa: Ulica Prvog Krajiškog korpusa 4/1; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 329-100

KOMORA DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
Adresa: Ulica Prvog Krajiškog korpusa 4/1; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 329-360

LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Adresa: Ulica Aska Borića br. 28; Zenica
Telefon: +387 (32) 244-232


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je izdala šesti Registar lijekova Bosne i Hercegovine

05.03.2015

Cijena Registra je 60,00 KM+PDV.

Registar se može kupiti u prostorijama:

Farmaceutskog društva Federacije BiH
Adresa: Čekaluša 38; Sarajevo
Telefon: +387 (33) 269 270
Fax: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Farmaceutskog društva Republike Srpske
Adresa: Aleja Svetog Save b.b. ; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je izdala peti Registar lijekova Bosne i Hercegovine

26.02.2014

>Cijena Registra je 50,00 KM+PDV.
>Registar se može kupiti u prostorijama:

Farmaceutskog društva Federacije BiH
Adresa: Čekaluša 38; Sarajevo
Telefon: +387 (33) 269 270
Fax: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Farmaceutskog društva Republike Srpske
Adresa: Aleja Svetog Save b.b. ; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je izdala četvrti Registar lijekova Bosne i Hercegovine

28.03.2013

Cijena Registra je 50,00 KM+PDV.Registar se može kupiti u prostorijama:

Farmaceutskog društva Federacije BiH
Adresa: Čekaluša 38; Sarajevo
Telefon: +387 (33) 269 270
Fax: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Farmaceutskog društva Republike Srpske
Adresa: Aleja Svetog Save b.b. ; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Međukantonalne Farmaceutske komore
Adresa: Topal Osman Paše 18A (Zgrada Loris); Sarajevo
Telefon: +387 (33) 710 685
Fax: +387 (33) 710 686
e-mail: info@farmadrustvo.ba


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je izdala treći Registar lijekova Bosne i Hercegovine

16.03.2012

Cijena Registra je 50,00 KM+PDV.

Registar se može kupiti u prostorijama:

Farmaceutskog društva Federacije BiH
Adresa: Čekaluša 38; Sarajevo
Telefon: +387 (33) 269 270
Fax: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Farmaceutskog društva Republike Srpske
Adresa: Aleja Svetog Save b.b. ; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Međukantonalne Farmaceutske komore
Adresa: Topal Osman Paše 18A (Zgrada Loris); Sarajevo
Telefon: +387 (33) 710 685
Fax: +387 (33) 710 686
e-mail: info@farmadrustvo.ba


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je izdala drugi Registar lijekova Bosne i Hercegovine

17.06.2011

Cijena Registra je 50,00 KM+PDV.

Registar se može kupiti u prostorijama:

Farmaceutskog društva Federacije BiH
Adresa: Čekaluša 38; Sarajevo
Telefon: +387 (33) 269 270
Fax: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba
Farmaceutskog društva Republike Srpske
Adresa: Aleja Svetog Save b.b. ; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Međukantonalne Farmaceutske komore
Adresa: Topal Osman Paše 18A (Zgrada Loris); Sarajevo
Telefon: +387 (33) 710 685
Fax: +387 (33) 710 686
e-mail: info@farmadrustvo.ba


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je izdala prvi Registar lijekova Bosne i Hercegovine

23.04.2010

Cijena Registra je 50,00 KM+PDV.

Registar se može kupiti u prostorijama:

Farmaceutskog društva Federacije BiH
Adresa: Čekaluša 38; Sarajevo
Telefon: +387 (33) 269 270
Fax: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Farmaceutskog društva Republike Srpske
Adresa: Aleja Svetog Save b.b. ; Banja Luka
Telefon: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Međukantonalne Farmaceutske komore
Adresa: Topal Osman Paše 18A (Zgrada Loris); Sarajevo
Telefon: +387 (33) 710 685
Fax: +387 (33) 710 686
e-mail: info@farmadrustvo.ba


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - Priručnik o kliničkim ispitivanjima lijekova za pacijente i njihove porodice

Priručnik se može preuzeti ovdje.

Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH

Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 07.12.2023. – 01.03.2024. god.

Datum: 07.05.2024


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 07.09.2023. – 06.12.2023. god.

Datum: 01.03.2024


Maksimalne vel

Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 07.06.2023.- 06.09.2023. god.

Datum: 30.10.2023


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 07.03.2023.- 06.06.2023. god.

Datum: 19.09.2023


Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 06.07.2023.

Datum: 06.07.2023.


Korekcija podataka u objavljenom Godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za 2023. godinu

Datum: 06.07.2023.


Godišnji izračun maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za tržište BiH 05.06.2023. god.

Datum: 05.06.2023


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 07.12.2022. – 03.03.2023. god.

Datum: 12.05.2023


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 07.09.2022. – 06.11.2022. god.

Datum: 21.03.2023


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 07.06.2022. – 06.09.2022. god.

Datum: 29.11.2022


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 08.03.2022.- 06.06.2022. god.

Datum: 28.07.2022


Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 27.07.2022.

Datum: 28.07.2022


Korekcija podataka u objavljenom Godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za 2022. godinu

Datum: 28.07.2022


Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 01.07.2022.

Datum: 05.07.2022


Korekcija i dopuna podataka u objavljenom Godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za 2022. godinu

Datum: 05.07.2022


Godišnji izračun maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za tržište BiH 06.06.2022. god.

Datum: 06.06.2022


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 01.12.2021.- 04.03.2022. god.

Datum: 18.04.2022


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 01.09.2021.- 30.11.2021. god.

Datum: 28.02.2022


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 01.06.2021.- 31.08.2021. god.

Datum: 22.10.2021


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 01.03.2021.- 31.05.2021. god.

Datum: 30.07.2021


Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 21.06.2020.

Datum: 21.06.2021


Korekcija i dopuna podataka u objavljenom Godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za 2021. godinu

Datum: 21.06.2021


Godišnji izračun maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za tržište BiH 28.05.2021. god. 

Datum: 01.06.2021


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 01.12.2020.-28.02.2021. god.

Datum: 18.03.2021


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 01.10.2020.-30.11.2020. god.

Datum: 04.01.2021


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 01.08.2020.-30.09.2020. god.

Datum: 16.12.2020


Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 02.03.2020.-30.07.2020. god.

Datum: 04.09.2020


Korekcija podataka u objavljenom Godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za 2020. godinu

Datum: 04.09.2020


Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 16.06.2020.

Datum: 16.06.2020


Korekcija i dopuna podataka u objavljenom Godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za 2020. godinu

Datum: 16.06.2020


Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 14.06.2019.

Datum: 14.06.2019


Korekcija i dopuna podataka u objavljenom Godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova za 2019. godinu

Datum: 14.06.2019


Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 15.06.2018.

Datum: 15.06.2018


Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 18.05.2017.

Datum: 15.6.2017

Izvještaji o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet

Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2022. godini

Datum: 24.11.2023.


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2021. godini

Datum: 30.06.2022.


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2020. godini

Datum: 15.09.2021. (izvršene su korekcije u odnosu na objavljeni Izvještaj dana 09.09.2021.)


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2019. godini

Datum: 06.08.2020.


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2018. godini

Datum: 31.07.2019.


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2017. godini

Datum: 20.06.2018.


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2016. godini

Datum: 17.7.2017


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2015. godini

Datum: 8.6.2016


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2014. godini

Datum: 8.6.2015


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2013. godini

Datum: 18.6.2014


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2012. godini

Datum: 5.8.2013


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2011. godini

Datum: 19.06.2012


Izvještaj o prometu lijekova koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2010. godini

Datum: 22.06.2011


Izvještaj o prometu gotovih lijekova u 2009. godini u Bosni i Hercegovini

Datum: 12.07.2010

Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za promet

 

 

Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (u 2023. godini) - korekcija 

Napomena: izvršene određene korekcije u odnosu na isti izvještaj objavljen dana 06.03.2024. godine.


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (u 2023. godini) 

Datum: 06.03.2024.


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (u 2022. godini) 

Datum: 30.11.2023.


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (u 2021. godini) 

Datum: 01.04.2022.


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (u 2020. godini)

Datum: 07.10.2021.


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (u 2019. godini)

Datum: 06.08.2020.


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (u 2018. godini)

Datum: 01.11.2019.


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (u 2017. godini)

Datum: 22.11.2018.


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini (za 2016. godinu)

Datum: 28.7.2017


Izvještaj o realizovanom uvozu lijekova koji nemaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini u 2010. godini

Datum: 12.09.2011