+387 51 456 040 Pošaljite nam e-poštu Kako do nas?

InspektoratFlag Counter
VELEPROMETNICI LIJEKOVIMA KOJI POSJEDUJU GDP CERTIFIKAT:

Naziv pravnog lica:
EVROPA LIJEK PHARM d.o.o, Sarajevo
Adresa skladišta:
Vlakovo 252, Ilidža, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 26.09.2026
Status: validan

Naziv pravnog lica:
GLOSARIJ CD d.o.o, Sarajevo
Adresa skladišta:
Rajlovačka 14b, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 30.06.2025
Status: validan

Naziv pravnog lica:
„Krajinagroup“ d.o.o., Banja Luka
Adresa skladišta:
Novakovići bb, Banja Luka i Subotička 86, Banja Luka
Datum važenja certifikata: 17.05.2025
Status: validan

Naziv pravnog lica:
HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar Podružnica Sarajevo
Adresa skladišta:
Muje Pašića 4, Mostar
Rejlovačka cesta br.23, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 20.12.2024.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
TUZLA FARM
Adresa skladišta:
Rudarska br.71, Tuzla
Hasana Merdžanovića bb, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 20.12.2024.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
PHOENIX PHARMA d.o.o Bijeljina
PHOENIX PHARMA d.o.o Vlakovo, Ilidža, Sarajevo
Adresa skladišta:
Stefana Dečanskog bb, Bijeljina
Rogačići bb, Vlakovo,Ilidža, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 22.06.2025.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
INTERPROMET d.o.o Novi Grad
Adresa skladišta:
Kulska obala bb, Novi Grad
Datum važenja certifikata: 07.03.2025.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Adresa skladišta:
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo
Hasana Merdžanovića bb, Vogošća, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 06.04.2025.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
UNIFARM d.o.o. Lukavac
Adresa skladišta:
Bistarac, Novo naselje bb
Datum važenja certifikata: 21.04.2025.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać
Adresa skladišta:
Zagrebačka 2, Bihać
Datum važenja certifikata:  22.06.2025.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
PHARMA MAAC d.o.o Sarajevo
Adresa skladišta:
Bačići 7, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 13.12.2025.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
FARMIS d.o.o. Sarajevo
Adresa skladišta:
Igmanska bb, Vogošća, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 02.11.2026.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj
Adresa skladišta:
311. lahke brigade 97., Kakanj
Datum važenja certifikata: 18.10.2026.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
„ICM“ d.o.o. Bijeljina
Adresa skladišta:
Donja Ljeljenča br. 45, Bijeljina
Datum važenja certifikata: 21.09.2026.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
„MEDIMPEX“ d.o.o. Sarajevo
Adresa skladišta:
Igmanska broj 38, Vogošća, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 03.02.2027.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
INTRADE PHARM d.o.o. Sarajevo
Adresa skladišta:
Osik br. 26, Ilidža
Datum važenja certifikata: 14.3.2024.
Status: u postupku

Naziv pravnog lica:
„ROCHE“ d.o.o. Sarajevo
Adresa skladišta:
Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 05.07.2024.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
„LICENTIS“ d.o.o. Sarajevo
Adresa skladišta:
Garovci bb, Hadžići, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 06.07.2024.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
ZEFARM d.o.o Zenica
Adresa skladišta:
Goraždanska bb, Zenica
Datum važenja certifikata: 14.10.2024.
Status: validan

Naziv pravnog lica:
MELCOM d.o.o Mostar
Adresa skladišta:
Rodoč bb, Mostar
Datum važenja certifikata: 15.02.2027.
Status: validan

PROIZVOĐAČI LIJEKOVA KOJI POSJEDUJU GMP CERTIFIKAT:

Naziv pravnog lica:
AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o Vogošća, Sarajevo
Adresa:
Igmanska 38,Vogošća, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 18.03.2025
Status: validan

Naziv pravnog lica:
BOSNALIJEK d.o.o Sarajevo
Adresa:
Jukićeva br.53, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 25.04.2025
Status: validan

Naziv pravnog lica:
FARMAVITA d.o.o Vogošća, Sarajevo
Adresa:
Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 09.02.2027
Status: validan

Naziv pravnog lica:
HEMOFARM d.o.o Banja Luka
Adresa:
Novakovići bb, Banja Luka
Datum važenja certifikata: 08.02.2027
Status: validan

Naziv pravnog lica:
KRAS d.o.o Laktaši
Adresa:
Ljevčanska 43, Laktaši
Datum važenja certifikata: 20.06.2025
Status: validan

Naziv pravnog lica:
MESSER TEHNOPLIN d.o.o Sarajevo
Adresa:
Rajlovačka bb, Sarajevo
Datum važenja certifikata: 20.06.2025
Status: validan

Naziv pravnog lica:
MESSER BH Gas d.o.o Zenica
Adresa:
Poslovna jedinica Zenica, Bulevar Kralja Trvtka I 17, Zenica
Datum važenja certifikata: 22.02.2025
Status: validan

Naziv pravnog lica:
NATURA PHARM d.o.o Široki Brijeg
Adresa:
Gornji Mamići bb, Široki Brijeg
Datum važenja certifikata: 15.06.2026
Status: validan

Naziv pravnog lica:
PHARMAMED d.o.o Travnik
Adresa:
Dolac na Lašvi bb, Travnik
Datum važenja certifikata:  07.07.2025
Status: validan

Naziv pravnog lica:
ZADA PHARMACEUTICALS d.o.o Lukavac
Adresa:
Bistarac Donji bb, Lukavac
Datum važenja certifikata: 02.04.2024
Status: validan

 

Izrečene upravne mjere zabrane u inspekcijskom nadzoru od 01.01.2015.godine:

Naziv firme:  PHARMACON d.o.o Žepče
Adresa: Poslovni centar XP bb
Mjesto: Žepče
Broj:  07-07.7-9-3204-3/24
Datum:  31.5.2024
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekova na veliko do ispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  10.6.2024
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

Naziv firme:  2 M d.o.o, Mostar
Adresa: Vukovarska bb.
Mjesto: Mostar
Broj:  07-07.7-9-2882-4/24
Datum:  15.5.2024
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa medicinskih sredstava do ispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  3.6.2024.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 Naziv firme: NEDAX d.o.o Sarajevo
Adresa: sjedišta i skadište na adresi Triglavska br.12
Mjesto: Sarajevo
Broj: 07-07.7-9-3285-3/24
Datum: 3.6.2024.
Opis:Zabranjuje se pravnom licu obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima , do usklađivanja sa zakonskim propisima.
Zabrana važi od: 6.6.2024.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

Naziv firme: ITALY OPTIK d.o.o Brčko
Adresa: sjedište na adresi Ive Andrića Lamela br.3 i skladište na adresi Tržnica Arizona Brčko DL-MO-3 objekat broj 6
Mjesto: Brčko
Broj: 07-07.7-9-6294-2/23
Datum: 4.12.2023.
Opis: Zabranjuje se obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, do usklađivanja sa zakonskim propisima, odnosno upisa u Registar veleprometnika medicinskih sredstava.
Zabrana važi od: 11.12.2023.
Datum ukidanja zabrane: 10.6.2024.

 

Naziv firme: RIB OKULISTIKA d.o.o Banja Luka
Adresa: Bulevar srpske vojske br.17, Banja Luka u prostorima ZU SBIHO dr Kozomara
Mjesto: Banja Luka
Broj: 07-07.7-9-5173-4/23
Datum: 8.9.2023.
Opis: Zabranjuje se obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, jer prostor na navedenoj adresi nije odobren od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za predmetnu djelatnost.
Zabrana važi od: 15.9.2023.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ALTAMEDICA d.o.o Sarajevo
Adresa:  sjedište na adresi Zmaja od Bosne 7, Sarajevo i adresa skladišta Nikole Šopa 9, Sarajevo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4783-4/23
Datum:  15.8.2023
Opis:  Zabranjuje se prodaja medicinskih sredstava prema licima koja nisu ovlaštena za promet istih na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  16.8.2023.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MPSLab d.o.o Sarajevo
Adresa:  sjedištem na adresi Srđana Aleksića br.2 i adresa skladišta Nedima Filipovića br.12, Novo Sarajevo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5020-1/23
Datum:  14.8.2023.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog postupanja suprotno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredsvima i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, do otklanjanja utvđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  15.8.2023.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  APIFLORA d.o.o Sarajevo
Adresa:  Salke Lagumdžije 13
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4237-4/23
Datum:  02.08.2023.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvom Apipol posuda za inalaciju (Apipol inhalator), proizvođača "Apipharma" d.o.o Zagreb, Republika Hrvatska, jer isto nije upisano u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do usklađivanja sa propisanim uslovima.
Zabrana važi od:  08.08.2023.
Datum ukidanja zabrane: 22.11.2023.

 

Naziv firme: “DELTAMED” d.o.o.
Adresa: Donja Koprivna bb
Mjesto: Cazin
Broj: 07-07.7-9-4157-4/23
Datum: 19.07.2023
Opis: Privremeno se zabranjuje pravnom licu “Deltamed” d.o.o. Cazin promet medicinskih sredstava na veliko, do otklanjanja uvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od: 27.07.2023
Datum ukidanja zabrane: 19.10.2023.

 

Naziv firme: “DELTAMED” d.o.o.
Adresa: Donja Koprivna bb
Mjesto: Cazin
Broj: 07-07.7-9-4157-3/23
Datum: 19.07.2023
Opis: Zabranjuje se pravnom licu “DELTAMED” d.o.o. Cazin, izdavanje medicinkih sredstava bez dokumenta koji prati isporuku (faktura, dostavnica, račun/otpremnica I sl.)
Zabrana važi od: 27.07.2023
Datum ukidanja zabrane: 19.10.2023.

 

Naziv firme:  MELCOM d.o.o Mostar
Adresa:  skladište na adresi Rodoč bb
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-6645-7/23
Datum:  29.6.2023.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija lijekova pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko niti odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na malo.
Zabrana važi od:  7.7.2023.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  LB PLANET LOGISTIC d.o.o Brčko
Adresa:  adresa sjedišta Ive Andrića br.4 Brčko i adresa skladišta Vojvode Mišića br.9 Doboj
Mjesto:  Brčko
Broj:  07-07.7-9-2018-4/23
Datum:  29.6.2023.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog postupanja suprotno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  5.7.2023.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  LICENTIS d.o.o Sarajevo
Adresa:  adresa Garovci bb, Hadžići
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2354-2/23
Datum:  10.5.2023.
Opis:  Privremena zabrana stavljanja lijeka u promet SERTOFEN rastvor za injekciju (73,8mg/1 ampula), 5 staklenih ampula od po 2ml sa rastvorom za injekciju, u kutiji, proizvođača WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.S, prije izvršene kontrole kvaliteta prve serije lijeka u skladu sa zakonskim propisima, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  16.5.2023.
Datum ukidanja zabrane: 7.6.2023

 

Naziv firme:  SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Adresa:  adresa skladišta Tone Horvata 2, Velika Kladuša
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-419-4/23
Datum:  1.3.2023.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanje javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  8.3.2023.
Datum ukidanja zabrane: 1.6.2023.

 

Naziv firme:  DELIMED d.o.o Sarajevo
Adresa:  adresa skladišta Dr Silve Rizvanbegović do broja 24a
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1103-2/23
Datum:  1.3.2023.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanje javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  3.3.2023.
Datum ukidanja zabrane: 5.6.2023

 

Naziv firme: RIB OKULISTIKA d.o.o Banja Luka
Adresa:  adresa skladišta i sjedišta Bulevar Desanke Maksimović br.12, Banja Luka
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-442-5/23
Datum:  17.2.2023
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog postupanja suprotno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredsvima i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, do otklanjanja utvđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  23.2.2023
Datum ukidanja zabrane: 13.4.2023.

 

Naziv firme: MS OPTICALS d.o.o
Adresa:  skladište na adresi Bulevar Desanke Maksimović br.12, Banja Luka
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-792-3/23
Datum:  17.2.2023.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog postupanja suprotno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredsvima i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, do otklanjanja utvđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  23.2.2023.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BOSNAMEDIC d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Skenderpašina br.18, Sarajevo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1022-1/23
Datum:  13.2.2023.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog postupanja suprotno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredsvima i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, do otklanjanja utvđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  15.2.2023.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme: BELAMIONIX d.o.o Brčko
Adresa:  Cerik bb, Brčko
Mjesto:  Brčko
Broj:  07-07.7-9-35-3/23
Datum:  13.1.2023.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  25.1.2023
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme: TOHADO d.o.o.
Adresa:  skladište na adresi Branka Popovića 44, Banja Luka
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-7422-4/22
Datum:  29.12.2022.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog postupanja suprotno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredsvima i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, do otklanjanja utvđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  30.12.2022
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme: EMGEN d.o.o Ilidža, Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Francuske revulucije bb, Ilidža
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6573-4/22
Datum:  22.11.2022.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  28.11.2022.
Datum ukidanja zabrane: 24.4.2023.

 

Naziv firme:  MPSLab d.o.o Sarajevo
Adresa:  Sjedište na adresi Srđana Aleksića br.2
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4743-3/22
Datum:  22.8.2022
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sdredstvima zbog neispunjenosti propisanih uslova, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  24.8.2022.
Datum ukidanja zabrane: 21.12.2022.

 

Naziv firme: SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Adresa:  Tone Hrovata br.2
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-1071-3/22
Datum:  16.5.2022.
Opis:  Privremena zabrana pravnom licu za obavljanje djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  25.5.2022.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

 

Naziv firme:  ,,TYREX BH" d.o.o Bijeljina
Adresa:  Sjedište na adresi Ul.Vojvode Putnika br.12
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-95-3/22
Datum:  10.5.2022.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu oglašavanje medicinskih sredstava; Relaxan čarape za vene i Relaxan čarape za dijabetičare putem web stranice https://www.kozmoshop.ba,a koje se obavlja suprotno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  17.5.2022.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PROMEDING d.o.o Laktaši
Adresa:  Skladište na adresi Omladinska br. 14, Laktaši
Mjesto:  Laktaši
Broj:  07-07.7-9-7703-3/21
Datum:  13.12.2021.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu prodaja medicinskih sredstava prema licima koja nisu ovlaštena za promet istih na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  15.12.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PROCONTROL d.o.o Banja Luka
Adresa:  Put srpskih branilaca br.82
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-7704-3/21
Datum:  12.12.2021.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Zabrana važi od:  15.12.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  Co Medprom d.o.o Banja Luka
Adresa:  Skladište na adresi Nenada Kostića br.24A
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-6755-5/21
Datum:  17.11.2021.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu uvoz lijekova koji sadrže opojne droge/psihotropne supstance/prekursore suprotno izdatoj dozvoli za uvoz.
Zabrana važi od:  23.11.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  TRANSMED TRANSPORT d.o.o Bijeljina
Adresa:  Stefana Dečanskog bb
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-5371-7/21
Datum:  11.10.2021.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu ,,transmed Transport" d.o.o Bijeljina obavljanje prometa na veliko lijekova odnosno skladištenje lijekova u transportnom skladištu koje ne posjeduje odobrenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  25.10.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PHOENIX PHARMA d.o.o Bijeljina Poslovna jedinica Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Vlakovo 252, Ilidža, Sarajevo
Mjesto:  Ilidža, Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5371-5/21
Datum:  24.9.2021.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija lijekova pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko niti odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na malo.
Zabrana važi od:  05.10.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme: Akcionarsko društvo TEHNOGAS fabrika tehničkih gasova
Adresa:  sjedište na adresi Ulica Nikole Pašića 28, Trn, Laktaši
Mjesto:  Trn, Laktaši
Broj:  07-07.7-9-5973-4/21
Datum:  01.10.2021.
Opis:  Zabranjuje se proizvodnja i promet lijeka, Kiseonik medicinski, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  05.10.2021.
Datum ukidanja zabrane: 11.4.2023.

 

Naziv firme: FARMA d.o.o Sarajevo
Adresa: skladište na adresi Muhameda efendije Pandže 379
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5313-5/21
Datum:  30.8.2021.
Opis:  Zabranjuje se prodaja medicinskih sredstava prema licima koja nisu ovlaštena za promet istih na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  17.9.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BOSNALIJEK d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Rogačići bb, Vlakovo, Ilidža, Sarajevo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3817-2/21
Datum:  9.8.2021
Opis:  Zabranjuje se davanje informacija stručnoj javnosti o lijeku RIVER, film tablete, 10mg/l tablete, 10 film tableta u kutiji koje nisu istinite i naučno dokazane i koje nisu u skladu sa informacijama navedenim u odobrenom sažetku karakteristika lijeka (SmPC) i uputstva za pacijente (PIL).
Zabrana važi od:  25.8.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Rogačići bb, Vlakovo, Ilidža, Sarajevo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4504-3/21
Datum:  14.7.2021.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija medicinskih sredstava pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  26.7.2021
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MANEDRA-COMPANY d.o.o Mostar
Adresa:  Bišće polje bb
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-4781-1/21
Datum:  16.7.2021
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskih sredstava bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  21.7.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  LKB d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Dajanli Ibrahimbega br.4
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3124-3/21
Datum:  18.06.2021
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjvanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih uslova.
Zabrana važi od:  29.06.2021
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  LICENTIS d.o.o Sarajevo
Adresa:  Garovci bb, Hadžići
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2628-5/21
Datum:  25.05.2021.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija lijekova, suprotno izdatoj dozvoli za interventni uvoz.
Zabrana važi od:  28.05.2021
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  DENTALMED d.o.o. Mostar
Adresa:  Kneza Višeslava br. 14
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-2704-3/21
Datum:  24.05.2021.
Opis:  Zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  27.05.2021.
Datum ukidanja zabrane: 12.07.2021.

 

Naziv firme:  NOVAE TEAM d.o.o. Kiseljak
Adresa:  Josipa bana Jelačića bb
Mjesto: Kiseljak
Broj:  07-07.7-9-2198-6/21
Datum:  06.05.2021.
Opis: Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava: faza sekundarnog pakovanja odnosno pakovanje primarno upakovanog medicinskog sredstva u sekundarnu ambalažu, te označavanje istog suprotno odredbama zakona.
Zabrana važi od: Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava: faza sekundarnog pakovanja odnosno pakovanje primarno upakovanog medicinskog sredstva u sekundarnu ambalažu, te označavanje istog suprotno odredbama zakona.
Datum ukidanja zabrane: 17.05.2021.

 

Naziv firme:  PHARMACON d.o.o. Žepče
Adresa:  Poslovni centar Xp bb
Mjesto:  Žepče
Broj:  07-07.7-9-2195-3/21
Datum:  04.05.2021.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija lijekova pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko niti odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na malo.
Zabrana važi od:  10.05.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme: R&S d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Igmanska bb
Mjesto:  Vogošća,Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2032-6/21
Datum:  27.04.2021.
Opis:  Privremeno se zabranjuje prodaja i distribucija medicinskih sredstava koja su u suprotnosti sa potvrdom o upisu u registar medicinskih sredstava kod Agencije, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od: 28.04.2021.
Datum ukidanja zabrane: 04.05.2021.

 

Naziv firme: ANALITIKA d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Ferde Hauptmana br. 7
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1768-3/21
Datum:  14.04.2021.
Opis:  Zabranjuje se promet na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostatka.
Zabrana važi od:  21.04.2021.
Datum ukidanja zabrane: 11.08.2021.

 

Naziv firme: BOSNALIJEK d.o.o Sarajevo
Adresa:  Jukićeva br.53
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-141-7/21
Datum:  07.04.2021.
Opis:  Zabranjuje se oglašavanje stručnoj javnosti, odnosno davanje informacija stručnoj javnosti o lijeku Enkorten®, liofilizat za otopinu za injekciju, 5ml/l viala + 1mg/l viala, koja nisu u skladu sa informacijama navedenim u odobrenom uputstvu za pacijente (PIL) i sažetku karakteristika lijeka ( SmPC).
Zabrana važi od:  16.04.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BOSNALIJEK d.o.o Sarajevo
Adresa:  Jukićeva br.53
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-141-8/21
Datum:  14.04.2021.
Opis:  Zabranjuje se oglašavanje lijekova; Enkorten, River i Flamix široj javnosti.
Zabrana važi od:  21.04.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  APOMEDICAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Vreoca br.33
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1769-3/21
Datum:  13.04.2021.
Opis:  Zabrana prometa lijekova koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisano uništavanje istih.
Zabrana važi od:  16.04.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj-Podružnica Gračanica
Adresa:  Zlatnih ljiljana br. 77
Mjesto:  Gračanica
Broj:  07-07.7-9-463-4/21
Datum:  25.02.2021.
Opis:  Privremeno se zabranjuje prodaja proizvoda za koje nije izvršena kategorizacija od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a označenih oznakom usklađenosti (CE), do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  12.03.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  IDS- ZDRAVA SREDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Braće Mulića br.48
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-876-6/21
Datum:  03.03.2021.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i nabavka medicinskih sredstava od, odnosno prema neovlaštenim licima.
Zabrana važi od:  10.03.2021.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PRIMADENT d.o.o Sanski Most
Adresa:  skadište na adresi Ključka ulica br. 114
Mjesto:  Sanski Most
Broj:  07-07.7-9-462-3/21
Datum:  19.02.2021.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  26.02.2021.
Datum ukidanja zabrane: 02.06.2021

 

Naziv firme:  D.Med Healthcare BH d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Garovci bb, poslovna zona, objekat 1
Mjesto:  Hadžići, Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-7029-7/20
Datum:  14.12.2020.
Opis:  Zabranjuje se prodaja medicinskih sredstava koja je u suprotnosti sa potvrdom kojom su medicinska sredstva upisana u Registar medicinskih sredstava kod Agencije.
Zabrana važi od:  16.12.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Bačići br. 7
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-10-6517-3/20
Datum:  24.11.2020.
Opis:  Privremeno se zabranjuje promet medicinskog sredstva: 2019-nCOV IgG/IgM Combo test, proizvođač: MP Biomedicals Germany Gmbh, Njemačka, lot 2005E0051, exp 01/2022, dok se ne potvrdi da kvalitet medicinskog sredstva nije narušen.
Zabrana važi od:  30.11.2020.
Datum ukidanja zabrane: 11.12.2020.

 

Naziv firme: LICENTIS d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Garovci bb
Mjesto:  Hadžići, Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-7117-1/20
Datum:  02.12.2020.
Opis:  Zabranjena je prodaja i distribucija lijeka Favira film tablete 200mg, 40 film tableta, svim pravnim licima i zdravstvenim ustanovama koja nisu navedena na dozvoli za interventni uvoz, te se nalaže povlačenje predmetnog lijeka od istih.
Zabrana važi od: 02.12.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj
Adresa:  311 Lahke brigade br.97
Mjesto:  Kakanj
Broj:  07-07.7-9-7116-1/20
Datum:  02.12.2020.
Opis:  Zabranjena je prodaja i distribucija lijeka Favira film tablete 200mg, 40 film tableta, svim pravnim licima i zdravstvenim ustanovama koja nisu navedena na dozvoli za interventni uvoz, te se nalaže povlačenje predmetnog lijeka od istih.
Zabrana važi od:  02.12.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  Farmis d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Igmanska bb
Mjesto:  Vogošća
Broj:  07-07.7-9-7115-1/20
Datum:  02.12.2020.
Opis:  Zabranjena je prodaja i distribucija lijeka Favira film tablete 200mg, 40 film tableta, svim pravnim licima i zdravstvenim ustanovama koja nisu navedena na dozvoli za interventni uvoz, te se nalaže povlačenje predmetnog lijeka od istih.
Zabrana važi od:  02.12.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Rogačići bb
Mjesto:  Vlakovo, Ilidža
Broj:  07-07.7-9-7118-1/20
Datum:  02.12.2020.
Opis:  Privremeno je zabranjen promet lijeka Favicovir film tablete 200mg, 40 tableta, proizvođača Atabay Ilac Fabrikasi A.S., koji nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Zabrana važi od:  02.12.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SI-MEDIS d.o.o, Banjaluka
Adresa:  skladište na adresi Frana Supila br. 35
Mjesto:  Banjaluka
Broj:  07-07.7-9-5923-3/20
Datum:  22.10.2020.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu promet na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja.
Zabrana važi od:  26.10.2020
Datum ukidanja zabrane: 23.11.2020.

 

Naziv firme:  „transmed Transport“ d.o.o. Bijeljina
Adresa:  Stefana Dečanskog bb
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-3498-3/20
Datum:  11.11.2020.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu transport lijekova koji sadrže opojne droge, zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  16.11.2020.
Datum ukidanja zabrane: 19.11.2020.

 

 

Naziv firme:  „Bauerfeind“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Bulevar Meše Selimovića br. 19
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4747-3/20
Datum:  19.10.2020.
Opis:  Privremeno je zabranjen promet medicinskog sredstva: DT-1 Easy-liner DT, u=28-31cm, textilbeschichtet, mit Anschl., a koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava Bosne i Hercegovine.
Zabrana važi od:  27.10.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „ZADA Pharmaceuticals“ d.o.o. Lukavac
Adresa:  Bistarac Donji bb
Mjesto:  Lukavac
Broj:  07-07.7-10-4194-1/20
Datum:  26.8.2020.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu „ZADA Pharmaceuticals“ d.o.o.,Lukavac, obavljanje radnje oglašavanje lijeka MALCOVIR®, jer se ista obavlja suprotno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  01.09.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Fresenius Medical Care BH“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Mije Keroševića Guje broj 20
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-4031-4/20
Datum:  10.7.2020.
Opis:  Zabrana prometa medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisno uništavanje istih.
Zabrana važi od:  16.7.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  “Novartis BA“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Antuna Hangija bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3170-1/20
Datum:  27.05.2020.
Opis:  Privremena zabrana prometa lijeka RIXATHON,koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg/1 bočica, 2 staklene bočice od 10ml po 100mg rituksimaba, u kutiji, proizvođača LEK farmacevtska družba d.d., Ljubljana, Slovenija, zbog nemogućnosti utvrđivanja kvaliteta lijeka sa uslovima na osnovu kojih je izdata dozvola za stavljanje lijeka u promet.
Zabrana važi od:  01.06.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  “Novartis BA“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Antuna Hangija bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2681-1/20
Datum: 04.05.2020.
Opis:  Privremena zabrana prometa lijeka OSPAMOX DT 1000mg, tableta za oralnu suspenziju, 1000mg/1tableta, 14 tableta za oralnu suspenziju, proizvođača LEK farmacevtska družba d.d., Ljubljana, Slovenija, zbog nemogućnosti utvrđivanja kvaliteta lijeka sa uslovima na osnovu kojih je izdata dozvola za stavljanje lijeka u promet.
Zabrana važi od:  08.05.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „MEDILINE“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Ruđera Boškovića br.8
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1611-5/20
Datum:  30.04.2020.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  07.05.2020.
Datum ukidanja zabrane: 07.9.2020.

 

Naziv firme:  „MCI“ d.o.o. Široki Brijeg, Podružnica Živinice
Adresa:  skladište na adresi Maline (Industrijska zona)
Mjesto:  Živinice
Broj:  07-07.7-9-1410-6/20
Datum:  06.03.2020.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  13.03.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „MCI“ d.o.o. Široki Brijeg, Podružnica VELEDROGERIJA Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Saliha Udžvarlića br. 10
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1410-5/20
Datum:  06.03.2020.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  11.03.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „MCI“ d.o.o. Široki Brijeg, Podružnica Banja Luka
Adresa:  skladište na adresi Pilanska bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1410-4/20
Datum:  06.03.2020.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  10.03.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MEDIMPEX d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Igmanska broj 38
Mjesto:  Vogošća
Broj:  07-07.7-9-944-4/20
Datum:  06.03.2020.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija lijekova pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko niti odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na malo
Zabrana važi od:  09.03.2020.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Adresa:  skladište na adresi Novakovići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-372-3/20
Datum:  14.02.2020.
Opis:  Privremeno se zabranjuje promet medicinskog sredstva Vagilact NTC, 6 vaginalnih tableta, proizvođača NTC s.r.l., Italija, a koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija
Zabrana važi od:  17.02.2020.
Datum ukidanja zabrane: 19.10.2020

 

Naziv firme:  SANAM STYRKA d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Antuna Hangija br. 35
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6123-4/19
Datum:  18.12.2019.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu promet medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisno uništavanje istih.
Zabrana važi od:  20.12.2019.
Datum ukidanja zabrane: Dostavljen dokaz da su zbrinuli medicinska sredstva isteklog roka trajanja u skladu sa zakonskim propisima.

 

Naziv firme:  MIKRO+POLO d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Briješće polje br.15
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6183-3/19
Datum:  17.12.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  20.12.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  Medi-lab Adria BH d.o.o Mostar
Adresa:  skladište na adresi Dr. Ante Starčevića br.52
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-6125-1/19
Datum:  3.12.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva Contour plus, test trake za testiranje glukoze u krvi, serijski broj: DP9AQHD02A, proizvođača Ascensia Diabetes Care Holdings AG, a koje nije označeno u skladu sa zakonskim propisima.
Zabrana važi od:  6.12.2019.
Datum ukidanja zabrane: 16.12.2019.

 

Naziv firme:  LAB UNICA d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Stupska bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5687-4/19
Datum:  22.11.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova., odnosno ugrožavanje javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  29.11.2019.
Datum ukidanja zabrane: 03.02.2020.

 

Naziv firme:  LAB UNICA d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Stupska bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5687-3/19
Datum:  22.11.2019.
Opis:  Zabranjuje se pravnom licu promet medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisno uništavanje istih.
Zabrana važi od:  29.11.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BROMA BEL d.o.o Banja Luka
Adresa:  skladište na adresi Branka Popovića br.39
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-5686-4/19
Datum:  22.11.2019.
Opis:  Privremena zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava koja nisu u skladu sa potvrdama izdatim od strane Agencije, a kojim su medicinska sredstva upisana u Registar medicinskih sredstava sa navedenim mjestom izdavanja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  25.11.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BROMA BEL d.o.o Banja Luka
Adresa:  skladište na adresi Branka Popovića br.39
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-5686-3/19
Datum:  22.11.2019.
Opis:  Zabranjuje se prodaja medicinskih sredstava prema licima koja nisu ovlaštena za promet istih na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  25.11.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SANITEX d.d. Velika Kladuša
Adresa:  Tone Hrovata br.2
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-5548-5/19
Datum:  11.11.2019.
Opis:  Privremeno se zabranjuje da u prostorima Pogona masa i nanašanja i Pogona za konfekcioniranje flastera, vrši proizvodnju flastera
Zabrana važi od:  15.11.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SANITEX d.d. Velika Kladuša
Adresa:  Tone Hrovata br.2
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-5548-3/19
Datum:  11.11.2019.
Opis:  Privremeno se zabranjuje proizvodnja i distribucija medicinskog sredstva-vazelinske komprese
Zabrana važi od:  15.11.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  OPTINOVA d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Derviša Numića br.29
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3761-6/19
Datum:  27.9.2019.
Opis:  Zabranjuje se promet medicinskim sredstvom Wöhlk Conditioner Cliner mini duo, otopina za čišćenje i čuvanje tvrdih plinopropusnih kontaktnih leća, 45ml i 15ml dok se medicinsko sredstvo ne upiše u Registar medicinskih sredstava Bosne i Hercegovine, odnosno ne pribavi odgovarajuće odobrenje za promet
Zabrana važi od:  1.10.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  DELTA MEDICAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na Hifzi Bjelevca br. 138
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4942-3/19
Datum:  21.10.2019.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekova na veliko na adresi Hifzi Bjelevca br.138, Sarajevo, bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  28.10.2019.
Datum ukidanja zabrane: 11.11.2019.

 

Naziv firme:  DELTA MEDICAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na Hifzi Bjelevca br. 138
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4942-7/19
Datum:  21.10.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvom Neoblus pediatric mask, COD: 9000621000, PART: 5300014008, proizvođača NORDITALIA GROUP S.R.L., Italija, a koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  28.10.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  DELTA MEDICAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na Hifzi Bjelevca br. 138
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4942-8/19
Datum:  24.10.2019.
Opis:  Zabrana prometa lijekom PROVIDON JOD tuferi za dezinfekciju, 100 komada, proivođača Taizhou Kangping Medical Science and Technology Co.Ltd, Kina, te se nalaže propisano uništavanje istog.
Zabrana važi od:  28.10.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  Co Medprom d.o.o Banja Luka
Adresa:  skladište na adresi Nenada Kostića br.24A
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-4871-4/19
Datum:  11.10.2019.
Opis:  Privremeno se zabranjuje promet interventno uvezenog lijeka Gynipral 10µg/2ml ampule, pakovanje 5 ampula, proizvođač Takeda Austria GmbH, Linz, serija 11590041, rok upotrebe 11/2021., uvoznik i distributer “Co Medprom” d.o.o., do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  17.10.2019.
Datum ukidanja zabrane: dokumentovano je otklanjanje nedostataka naloženim rješenjem 17.10.2019.

 

Naziv firme:  Co Medprom d.o.o Banja Luka
Adresa:  skladište na adresi Nenada Kostića br.24A
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-4871-3/19
Datum:  11.10.2019.
Opis:  Privremeno se zabranjuje promet interventno uvezenog lijeka Adrenaline 1mg/1ml, 50x1 ml ampule, proizvođač Demo SA Pharmaceutical Industry, Grčka serija 1800720, rok trajanja 07/2020, uvoznik i distributer Krajina Group d.o.o Banja Luka, koji nije u skladu sa izdatim Rješenjem za interventni uvoz, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.”
Zabrana važi od:  17.10.2019.
Datum ukidanja zabrane: dokumentovano je otklanjanje nedostataka naloženim rješenjem 17.10.2019.

 

Naziv firme:  KRAJINAGROUP d.o.o Banja Luka
Adresa:  Novakovići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-10-5082-1/19
Datum:  14.10.2019.
Opis:  Privremeno se zabranjuje promet interventno uvezenog lijeka Adrenaline 1mg/1ml, 50x1 ml ampule, proizvođač Demo SA Pharmaceutical Industry, Grčka serija 1800720, rok trajanja 07/2020, uvoznik i distributer Krajina Group d.o.o Banja Luka, koji nije u skladu sa izdatim Rješenjem za interventni uvoz, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.”
Zabrana važi od:  16.10.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  FARMALOGIST ALLBIX d.o.o Bijeljina
Adresa:  skladište na adresi Stefana Dečanskog br. 258
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-4421-3/19
Datum:  30.9.2019.
Opis:  Zabranjuje se nabavka lijekova od pravnih lica koja nisu ovlaštena za promet lijekova na veliko, odnosno koja nisu nositelj proizvodne dozvole.
Zabrana važi od:  9.10.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  DIA PROM d.o.o Posušje
Adresa:  skladište na adresi Fra Grge Martića bb
Mjesto:  Posušje
Broj:  07-07.7-9-4157-7/19
Datum:  16.9.2019.
Opis:  Zabranjuje se nabavka medicinskih sredstava od neovlaštenih lica.
Zabrana važi od:  19.9.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  KAMEX d.o.o Posušje
Adresa:  Ante Starčevića bb
Mjesto:  Posušje
Broj:  07-07.7-9-4536-1/19
Datum:  16.9.2019.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  19.9.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  GLOBEX d.o.o Zenica
Adresa:  sjedište na adresi Dobrovoljnih davalaca krvi br.4
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-4295/19
Datum:  30.8.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva Urine collection bags, urin kesa sa ispustom 2000ml, proizvođač: Jingsu Kanghua medical Equipment Co. LTD, Kina, koje na sekundarnom pakovanju nije označeno u skladu sa zakonskim propisima odnosno na istom nije naveden serijski broj i rok trajanja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  4.9.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SIEMENS MEDICINA d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Zmaja od Bosne br.7
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3355-5/18
Datum:  23.8.2019.
Opis:  Privremena zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava koja nisu u skladu sa potvrdama izdatim od strane Agencije, a kojim su medicinska sredstva upisana u Registar medicinskih sredstava sa navedenim mjestom izdavanja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  2.9.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ICM d.o.o Bijeljina
Adresa:  skladište na adresi Donja Ljeljenča br. 45
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-1947-4/19
Datum:  23.8.2019.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija lijekova pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko niti odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na malo.
Zabrana važi od:  26.8.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MY MEDICO d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Tahmiščina 10
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3351-3/19
Datum:  12.8.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  23.8.2019.
Datum ukidanja zabrane: 15.10.2019.

 

Naziv firme:  HERBAVITAL d.o.o Zenica
Adresa:  skladište na adresi Bistua Nuova 171
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-3013-7/19
Datum:  9.8.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvom;-POLYFLON I.V. Cannula with injection port.&wings 22g/25mm, REF: 10007, proizvođač: Poly Medicure Ltd, a koja na vanjskom i unutrašnjem pakovanju nije označeno kao takvo na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  13.8.2019.
Datum ukidanja zabrane: 16.8.2019

 

Naziv firme:  HERBAVITAL d.o.o Zenica
Adresa:  skladište na adresi Bistua Nuova 171
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-3013-6/19
Datum:  9.8.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva;-Gel per ultrasuoni ECOULTRAGEL 1000ml, proizvođača: Pirrone S.r.l, a koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  13.8.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  VERDI d.o.o Bihać
Adresa:  skladište na adresi Kalina bb
Mjesto:  Bihać
Broj:  07-07.7-9-3012-4/19
Datum:  12.7.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava;-Ormarić prve pomoći, ART: 55800004, proizvođač Saniteks d.d-Benexe mikroklizme REF 3001888, proizvođač: Wefarma, Italija, a koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  17.7.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MIKODENTAL BH d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Branislava Nušić br.162
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2506-3/19
Datum:  31.5.2019.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  3.6.2019.
Datum ukidanja zabrane: 11.6.2019.

 

Naziv firme:  BIOPROTEX d.o.o Mostar
Adresa:  skladište na adresi Dubrovačka bb
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-1759-4/19
Datum:  22.4.2019.
Opis:  Zabranjuje se promet medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisno uništavanje istih.
Zabrana važi od:  24.4.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BIOPROTEX d.o.o Mostar
Adresa:  skladište na adresi Dubrovačka bb
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-1759-3/19
Datum:  19.4.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  24.4.2019.
Datum ukidanja zabrane: 4.6.2019.

 

Naziv firme:  MEDICALLUX d.o.o Tuzla
Adresa:  skladište na adresi Pavla Goranina br.7
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-1957-1/19
Datum:  9.4.2019.
Opis:  Privremeno se zabranjuje promet na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  17.4.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Adresa:  sjedište na adresi Tone Hrovata br.2
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-1167-4/19
Datum:  20.3.2019.
Opis:  Privremeno se zabranjuje da u prostorima Pogona priprema za tkanje, vrši proces snovanja, a do obezbjeđenja uslova za provođenje istog.
Zabrana važi od:  22.3.2019.
Datum ukidanja zabrane: 13.11.2019.

 

Naziv firme:  SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Adresa:  sjedište na adresi Tone Hrovata br.2
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-1167-5/19
Datum:  20.3.2019.
Opis:  Privremeno se zabranjuje proizvodnja Antireumatskog flastera, do ispunjavanja odredbi Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona.
Zabrana važi od:  22.3.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ORTOPEDIJA INTERNATIONAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  Skladište na adresi Salke Lagumdžije br.12
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-982-3/19
Datum:  19.03.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskih sredstava zbog neispunjenosti propisanih uslova , odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  25.03.2019.
Datum ukidanja zabrane: 10.4.2019.

 

Naziv firme:  SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Adresa:  Skladište na adresi Tone Hrovata br.2
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-1216-6/19
Datum:  19.03.2019.
Opis:  Privremena zabrana prodaje proizvoda za koje nije izvršena kategorizacija od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a označenih oznakom usklađenosti (CE), do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  26.03.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Adresa:  Skladište na adresi Tone Hrovata br.2
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-1216-5/19
Datum:  19.03.2019.
Opis:  Privremena zabrana prodaje medicinskih sredstava koja su u suprotnosti sa potvrdom kojom su medicinska sredstva upisana u Registar medicinskih sredstava kod Agencije, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  26.03.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Adresa:  Skladište na adresi Tone Hrovata br.2
Mjesto:  Velika Kladuša
Broj:  07-07.7-9-1216-3/19
Datum:  19.03.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava:- Ormarić prve pomoći, ART: 5580000, proizvođač Saniteks d.d.,-Rezervna punjenja za ormarić prve pomoći, proizvođača Saniteks d.d.,a koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  26.03.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MEDIKA d.o.o Mostar
Adresa:  Skladište na adresi Ante Starčevića br.52
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-181-4/19
Datum:  31.1.2019.
Opis:  Zabrana prodaje medicisnkih sredstava licima koja nisu ovlaštena za promet istih na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  4.2.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  Skladište na adresi Zagrebačka 55A
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-57-3/19
Datum:  14.1.2019.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava skladištenih izvan definisanih uslova čuvanja, do dokumentovanja da kvalitet istih nije narušen.
Zabrana važi od:  17.01.2019.
Datum ukidanja zabrane: 17.01.2019. Dokumentovano otklanjanje nedostataka.

 

Naziv firme:  SEDŽAN-INGENERING d.o.o Sarajevo
Adresa:  Skladište na adresi Igmanska bb, Vogošća
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6480-5/18
Datum:  04.01.2019.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava, faza sekundarnog pakovanja - otvaranje originalne kutije, odnosno prepakivanje medicinskih sredstava i distibuiranje istih u rasutom stanju.
Zabrana važi od:  07.01.2019.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ENA d.o.o Sarajevo
Adresa:  Skladište na adresi Džemala Bijedića br. 162
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5793-5/18
Datum:  30.11.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava skladištenih izvan definisanih uslova čuvanja, a do dokumentovanja da kvalitet istih nije narušen.
Zabrana važi od:  04.12.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BERG d.o.o Sarajevo
Adresa:  Bulevar Meše Selimovića 17a
Mjesto:  Novo Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-7005-5/23
Datum: 7.12.2023.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava skladištenih izvan definisanih uslova čuvanja, a do dokumentovanja da kvalitet medicinskih sredstava nije narušen.
Zabrana važi od:  11.12.2023.
Datum ukidanja zabrane: 22.1.2024.

 

Naziv firme:  BERG d.o.o Sarajevo
Adresa:  Skladište na adresi Grbavička br. 7a
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6000-4/18
Datum:  07.12.2018.
Opis:  Zabrana distribucije medicinskih sredstava licima koja nisu ovlaštena za promet medicinskim sredstvima na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  12.12.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BAROŠ d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Ferhadija br.41
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-550-4/18
Datum:  16.11.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava: -Monarch III IOL delivery ,,D" Cartridges, REF: 8065977763, LOT: 32492169, proizvođača: Alcon Laboratories Inc. USA i -Bausch+ Lomb IOL Injector, REF:INJ 100, LOT: 17145K, proizvođača: Medicel AG, Švajcarska a koja nisu na vanjskom i unutrašnjem pakovanju označena kao takva, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  24.11.2018.
Datum ukidanja zabrane: 13.12.2019.

 

Naziv firme:  ČARDAKLI d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Tešanjska do broja 9
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5474-4/18
Datum:  12.11.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva BeautiBond 6ml, PN 1781, LOT: 021897, proizvođača SHOFU INC, Japan, a koje nije na vanjskom i unutrašnjem pakovanju označeno kao takvo, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  14.11.2018.
Datum ukidanja zabrane: 15.11.2018.

 

Naziv firme:  UNIFARM d.o.o Lukavac
Adresa:  skladište na adresi Novo naselje bb, Bistarac
Mjesto:  Lukavac
Broj:  07-07.7-9-5424-3/18
Datum:  12.11.2018.
Opis:  Zabranjuje se promet lijekova prema licima koja nisu ovlaštena za promet lijekovima na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  15.11.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MEDICAL INTERTRADE d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Tvornička br.3 Ilidža,Sarajevo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4940-6/18
Datum:  08.11.2018.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija medicinskih sredstava koja nisu u skladu sa Saglasnosti za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava BiH.
Zabrana važi od:  13.11.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MEDICAL INTERTRADE d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Tvornička br.3 Ilidža,Sarajevo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4940-7/18
Datum:  08.11.2018.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava: faza sekundarnog pakovanja odnosno otvaranje originalne kutije i prepakivanje medicinskih sredstava kao i distribuiranje istih u rasutom stanju, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  13.11.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  GLOBEX d.o.o Zenica
Adresa:  skladište na adresi Dobrovoljnih davalaca krvi br.4
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-4938-5/18
Datum:  22.10.2018
Opis: Zabrana prometa medicinskih sredstava:
-Čarape za profilaksu tromboze, REF 26 931, LOT: 7373E4920, proizvođača Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
-Eurosuture 6x100mm, ref: 717440, 500 komada, LOT: 17/02512, proizvođača Eurofarm S.p.A. Italija, a koja nisu na vanjskom i unutrašnjem pakovanju označena kao takva, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.
Zabrana važi od:  25.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: 26.10.2018.

 

Naziv firme:  GLOBEX d.o.o Zenica
Adresa:  skladište na adresi Dobrovoljnih davalaca krvi br.4
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-4938-6/18
Datum:  22.10.2018.
Opis:  Zabranjuje se obavljanje djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava: faza sekundarnog pakovanja odnosno otvaranje originalne kutije i prepakivanje medicinskih sredstava kao i distribucija istih u rasutom stanju.
Zabrana važi od:  25.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  GLOBEX d.o.o Zenica
Adresa:  skladište na adresi Dobrovoljnih davalaca krvi br.4
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-4938-7/18
Datum:  22.10.2018.
Opis:  Zabranjuje se promet medicinskog sredstva Gravignost COMBO test traka za laboratorijsko imunokromatografsko otkrivanje trudnoće u urinu i serumu 20 trak, RF: GRCO20, proizvođača BioGnost d.o.o Zagreb, a koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  25.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ARK d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Džemala Bijedića br.155
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4848-8/18
Datum:  22.10.2018.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija medicinskih sredstava pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za obavljanje djelatnosti prometa medicinskih sredstava na veliko niti odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti prometa medicinskih sredstava na malo.
Zabrana važi od:  25.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  DIAMEDIC d.o.o Sarajevo
Adresa:  skladište na adresi Nike Kolumbića Šake do br.22
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4939-6/18
Datum:  15.10.2018.
Opis:  Zabrana prometa medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisno uništavanje istih.
Zabrana važi od:  17.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MEDICHEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Bugojanska br.12
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5005-3/18
Datum:  08.10.2018.
Opis:  Zabranjuje se veleprometniku medicinskih sredstava ,,Medichem" d.o.o Sarajevo obavljanje djelatnosti prometa lijekovima na adresi Bugojanska 12, Sarajevo.
Zabrana važi od:  10.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  KARL DIETZ d.o.o Mostar
Adresa:  skladište na adresi Cim br.2
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-4847-7/18
Datum:  11.10.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava Set za samokontrolu glukoze u krvi, proizvođača IME-DC GmbH i Lancetar, proizvođača Ming Chen Industrial Co LTD, a koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  15.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o Sarajevo
Adresa:  Rogačići bb,Vlakovo, Sarajevo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5122-1/18
Datum:  8.10.2018.
Opis:  Zabranjuje se stavljanje u promet lijeka;
ISENTRESS®, filmom obložena tableta, 400mg/1 tableta, 60 filmom obloženih tableta, (PE-bočica sa polipropilenskim zatvaračem sa zaštitnim mehanizmom za djecu), serijski broj: R016603, proizvođač: MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska, nosilac odobrenja stavljanja lijeka u promet za BiH: "Merck Sharp & Dohme BH" d.o.o Sarajevo.
Zabrana važi od:  4.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  HERCEGOVINALIJEK d.o.o Mostar
Adresa:  skladište na adresi Muje Pašića br.4
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-4308-4/18
Datum:  28.9.2018.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija lijekova pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko niti odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na malo.
Zabrana važi od:  4.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  RADIX d.o.o Kojic
Adresa:  Donje polje do broja 1
Mjesto:  Konjic
Broj:  07-07.7-9-2190-9/18
Datum:  3.10.2018.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, do sticanja uslova propisanim Zakonom.
Zabrana važi od:  5.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: 17.10.2018.

 

Naziv firme:  GALENIKA d.o.o Banja Luka
Adresa:  Vidovdanska bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-4388-1/18
Datum:  27.9.2018.
Opis:  Zabrana stavljanja u promet lijeka;
-BEVIPLEX, liofilizat za rastvor za injekciju, 5 staklenih bočica sa gumenim zatvaračem i flip kapicom, u kutiji, proizvođača ,,GALENIKA" a.d. Beograd, Batajnički drum bb, Beograd, na kojem je naznačen rok upotrebe tri godine, te se nalaže njegovo povlačenje sa tržišta BiH.
Zabrana važi od:  2.10.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ATACO d.o.o Mostar Podružnica Sarajevo
Adresa:  Adema Buće br.102
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4365-3/18
Datum:  17.9.2018.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  26.9.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ATACO d.o.o Mostar Podružnica Sarajevo
Adresa:  Donji Hadzići br.138
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4365-4/18
Datum:  17.9.2018.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  26.9.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  UZLA-FARM d.o.o Tuzla
Adresa:  skladište na adresi Rudarska br. 63
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-4305-5/18
Datum:  18.9.2018.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava: faza sekundardnog pakovanja odnosno pakovanje primarno upakovanog medicinskog sredstva u sekundarnu ambalažu, te ljepljenje naljepnice na kojoj se nalaze podaci o medicinkom sredstvu, uključujući serijski broj i rok trajanja.
Zabrana važi od:  24.9.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  TUZLA-FARM d.o.o Tuzla
Adresa:  skladište na adresi Rudarska br. 63
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-4305-6/18
Datum:  18.9.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvom Microsponge, Ophtalmic Sponge, proizvođač: Alcon Laboratories Inc. USA koje na vanjskom i unutrašnjem pakovanju nije označeno kao takvo na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, do otkljanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  24.9.2018
Datum ukidanja zabrane: 13.3.2020.

 

Naziv firme:  ATACO d.o.o Mostar Podružnica Banja Luka
Adresa:  Ramići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-4306-3/18
Datum:  1.9.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  12.9.2018.
Datum ukidanja zabrane: 20.9.2018.

 

Naziv firme:  ATACO d.o.o Mostar Podružnica Banja Luka
Adresa:  Ramići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-4306-4/18
Datum:  1.9.2018.
Opis:  Privremena zabrana prodaje medicinskih sredstava koja su u suprotnosti sa potvrdom kojom su medicinska sredstva upisana u Registar medicinskih sredstava kod Agencije, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  12.9.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ATACO d.o.o Mostar Podružnica Banja Luka
Adresa:  Ramići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-4306-5/18
Datum:  1.9.2018.
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije lijekova pravnim i fizičkim licima koja ne posjeduju odobrenje Agencije za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko niti odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na malo.
Zabrana važi od:  12.9.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ATACO d.o.o Mostar Podružnica Banja Luka
Adresa:  Ramići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-4306-6/18
Datum:  1.9.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa lijekova na veliko zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanje javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  12.9.2018.
Datum ukidanja zabrane: 20.9.2018.

 

Naziv firme:  FARMAVITA d.o.o Sarajevo
Adresa:  Igmanska br. 5a
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4330-1/18
Datum:  29.08.2018.
Opis:  Zabrana stavljanja u promet dolje navedenog lijeka;
-INSUMAN® Rapid SoloStar®, rastvor za injekciju u napunjenom penu,100i.j./1ml, broj serije: 8F947A, proizvođača ,,Sanofi-Aventis Group 54" Francuska, nosilac odobrenja za stavljanje lijeka u promet za BiH: ,,Sanofi-Aventis" d.o.o Sarajevo, BiH.
Zabrana važi od:  03.09.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  HERCEGOVINALIJEK d.o.o Mostar
Adresa:  Muje Pašića br. 4
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-4228-1/18
Datum:  22.8.2018.
Opis:  Zabrana stavljanja u promet dolje navedenog lijeka; -LORDES, film tablete, 5mg/1 tableta, broj serije: 8AC0007A, proizvođača ,,NOBEL ILAC PAZARLAMA VE SANAYII Ltd. Sti" Turska, nosilac odobrenja za stavljenje lijeka u promet za BiH: "Nobel Lijek" d.o.o Sarajevo.
Zabrana važi od:  27.8.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

Naziv firme:SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:
sjedište i skladište na adresi ul. Omladinska br.44,Vogošća, SarajevoMjesto:  Sarajevo
Broj:
07-07.7-9-5426-6/23
Datum:  6.12.2023.
Opis: 
Zabranjuje se pravnom licu obavljanje djelatnosti prometa na veliko galenskim lijekovima.
Zabrana važi od: 
14.10.2023.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

Naziv firme:  SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Omladinska br.44
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3692-5/18
Datum:  9.8.2018.
Opis:  Privremena zabrana proizvodnje medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  10.8.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

Naziv firme:  SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Omladinska br.44
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3692-4/18
Datum:  8.8.2018.
Opis:  Zabranjuje se proizvodnja lijekova zbog neispunjavanja odredbi Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  10.8.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Omladinska br.44
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3692-3/18
Datum:  8.8.2018.
Opis:  Zabranjuje se proizvodnja medicinskih sredstava na adresi Svrake od broja 64 do broja 65 A, zbog neposjedovanja dozvole za proizvodnju medicinskih sredstava nadatoj okaciji.
Zabrana važi od:  10.8.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Omladinska br.44
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3547-6/18
Datum:  25.7.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava skladištenih izvan definisanih uslova čuvanja, a do dokumentovanja da kvalitet medicinskih sredstava nije narušen.
Zabrana važi od:  3.8.2018.
Datum ukidanja zabrane:  3.10.2018 Napomena: “dokumentovano uništavanje medicinskih sredstva”

 

Naziv firme:  SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Omladinska br.44
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3547-2/18
Datum:  24.7.2018.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekovima na veliko jer za predmetnu djelatnost pravno lice nema odobrenje Agencije.
Zabrana važi od:  28.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Omladinska br.44
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3547-3/18
Datum:  24.7.2018.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa medicinskim sredstvima, namjenjenih za dezinfekciju živog tkiva (antiseptici), medicinske opreme,dezinfekciju radnih površina u zdravstvenim ustanovama, proizvođača Semikem d.o.o Sarajevo a koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava BiH, do sticanja uslova propisanih Zakonom.
Zabrana važi od:  28.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Omladinska br.44
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3547-4/18
Datum:  24.7.2018.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko galenskim lijekovima.
Zabrana važi od:  28.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Adresa:  Omladinska br.44
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-3547-5/18
Datum:  24.7.2018.
Opis:  Zabranjuje se distribuiranje medicinskih sredstava pravnim licima koja nisu krajnji korisnici zdravstvene ustanove, apoteke i specijalizirane prodavaonice za promet medicinskih sredstava na malo.
Zabrana važi od:  28.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  LICENTIS d.o.o Sarajevo
Adresa:  Garovci bb, Hadžići
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3531-3/18
Datum:  16.7.2018.
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije lijekova pravnim licima koja nemaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za obavljanje djelatnosti prometa lijekova na veliko.
Zabrana važi od:  23.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  INEL-BH d.o.o Maglaj
Adresa:  sjedište; Aleja Ljiljana br.1 skladište; Civilnih žrtava rata bb
Mjesto:  Maglaj
Broj:  07-07.7-9-3667-1/18
Datum:  17.7.2018.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko lijekovima bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  23.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PHARMA MAAC d.o.o Sarajevo
Adresa:  Bačići br. 7
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2581-3/18
Datum:  3.7.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa lijekova Cytarabine 100mg/10ml, viala, serija CBIK7D6 i Cytarabine 100mg/ml, viala, serija CBIC7B1, proizvođača S.G. Biopharma, Distrikt Solan , Indija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  6.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: 06.09.2018 uz saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva

 

Naziv firme:  MEDICOMERC d.d Sarajevo
Adresa:  sjedište; Maršala Tita br.30/II skladište;Trg međunarodnog prijeteljstva br.9
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3371-1/18
Datum:  3.7.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko lijekova zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  6.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MEDICOMERC d.d Sarajevo
Adresa:  sjedište; Maršala Tita br.30/II skladište;Trg međunarodnog prijeteljstva br.9
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3082-3/18
Datum:  3.7.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova. Odnosno ugrožavanje javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  6.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  MARK MEDICAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  Radenka Abazovića br.5
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3081-3/18
Datum:  4.7.2018.
Opis: Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava;
-Portex Thoracic cateter, angled soft kataloškog broja 200/812/280 i 200/812/320, proizvođača Smiths Medical,
-SET Tracheostomico 3 Pezzi collin N. 12X85-Ø 16, (Metalna kanila) REF: MCL 066/85, proizvođača: L.A.S. snc-via Monte Penice,
-Nitinol Guide Pin for Bio-Interference Screws 1,1, REF: AR-1249, proizvođača: Arthrex Med.Inst. GmbH, Njemačka
-Artherx Cool Cut, kataloški broj AR-8400RBE, proizvođača Arthrex Inc, USA a koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  6.7.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  A-TWIN d.o.o Sarajevo
Adresa:  Aleja Lipa br.52
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2351-4/18
Datum:  29.5.2018.
Opis:  Privremena zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava koja nisu u skladu sa potvrdama izdatim od strane Agencije, a kojim su medicinska sredstva upisana u Registar medicinskih sredstava sa navedenim mjestom izdavanja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  31.5.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  RADIX d.o.o Kojic
Adresa:  Donje polje do broja 1
Mjesto:  Konjic
Broj:  07-07.7-9-2190-2/18
Datum:  27.4.2018.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekovima na veliko jer za predmetnu djelatnost nema odobrenje Agencije, do sticanja uslova propisanim Zakonom.
Zabrana važi od:  10.5.2018
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  RADIX d.o.o Kojic
Adresa:  Donje polje do broja 1
Mjesto:  Konjic
Broj:  07-07.7-9-2190-4/18
Datum:  9.5.2018.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa medicinskim sredstvima na veliko bez ispostavljene kupoprodajne fakture i dostavnice za svako pojedinačno pravno lice.
Zabrana važi od:  14.5.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ĐAKOVIĆ d.o.o Banja Luka
Adresa:  Aleja Svetog Save br. 51
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1814-7/18
Datum:  26.04.2018.
Opis:  Zabranjuje se promet medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisano uništavanje istih.
Zabrana važi od:  27.04.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ĐAKOVIĆ d.o.o Banja Luka
Adresa:  Aleja Svetog Save br. 51
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1814-8/18
Datum: 26.04.2018.
Opis: Privremena zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava; faza sekundarnog pakovanja odnosno otvaranje originalne kutije i prepakivanje medicinskih sredstava kao i distribuiranje istih u rasutom stanju.
Zabrana važi od: 27.04.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  HERCEGOVINALIJEK d.o.o Mostar
Adresa:  Muje Pašića br. 4
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-2196-1/18
Datum:  24.04.2018.
Opis:  Zabrana stavljanja u promet dolje navedenog lijeka; -BRETARIS® GENUAIR, prašak za inhaliranje 322mcg, broj serije: 1M, proizvođača ,,Industrias Farmaceuticals Almirall S.L." Španija, nosilac odobrenja za stavljanje lijeka u promet za BiH: ,,Berlin Chemie Menarini BH" d.o.o Sarajevo.
Zabrana važi od:  26.04.2018.
Datum ukidanja zabrane: 30.5.2018.

 

Naziv firme:  CEMEDIC d.o.o Zenica
Adresa:  Fra Grge Martića br. 10
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-1085-4/18
Datum:  05.04.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvom Tübinger Hüftbeugeschiene 28L10, proizvođača Otto Bock HealthCare koje na vanjskom i unutrašnjem pakovanju nije označeno kao takvo na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  10.04.2018.
Datum ukidanja zabrane: 23.04.2018.

 

Naziv firme:  CEMEDIC d.o.o Zenica
Adresa:  Fra Grge Martića br. 10
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-1085-5/18
Datum:  05.04.2018.
Opis:  Zabrana prometa medicinskih sredstava koja nisu za upotrebu, te da dokumentuje postupanje istim.
Zabrana važi od:  10.04.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SPEKTROLAB d.o.o Banja Luka
Adresa:  Pilanska br.3
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1088-4/18
Datum:  29.3.2018.
Opis:  Privremena zabrana prometovanja medicinskim sredstvom Mythic 18 Cyanide free Lytic solution, reagens za hematološki analizator, REF: HM18-008-1, proizvođača ORPHEE, Švajcarska za koji nije priloženo uputstvo na jednom od službenih jezika u BiH u skladu sa zakonskim propisima. Zabrana traje do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  30.3.2018.
Datum ukidanja zabrane: 20.4.2018.

 

Naziv firme:  FARMAVITA d.o.o Sarajevo
Adresa:  Igmanska 5a
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-869-1/18
Datum:  13.2.2018.
Opis: Rješenje zabrane stavljanja u promet dolje navedenog lijeka:
-ESSENTIALE® Forte kapsule, tvrde 300mg, broj serije: 7K4981,proizvođač ,,Sanofi-Aventis Groupe54" Francuska, nosilac odobrenja za stavljanje lijeka u promet za BiH: ,,Sanofi-Aventis" d.o.o Sarajevo, BiH.
Zabrana važi od:  19.2.2018
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  NEODENT d.o.o Tuzla
Adresa:  Branislava Nušića 5A
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-363-1/18
Datum:  29.01.2018.
Opis:  Privremena zabrana proizvodnje i distribucije medicinskih sredstava: -sisaljka a 100;
-Luk podjezični 7cm Neodent
-Luk podjezični 8cm Neodent
-Luk podjezični 9 cm Neodent
-Žica za kukice 07/3m
-Žica za kukice 08/3m
-Žica za kukice 09/3m
do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  02.02.2018
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  NEODENT d.o.o Tuzla
Adresa:  Branislava Nušića 5A
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-363-2/18
Datum:  29.1.2018.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava do ispunjavanja zakonom propisanih uslova.
Zabrana važi od:  02.02.2018.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PHARMA MAAC d.o.o Sarajevo
Adresa:  Bačići bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6114-3/17
Datum:  27.12.2017.
Opis:  Zabrana prometa lijekova prema licima koja nisu ovlaštena za promet lijekovima na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  28.12.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PHARMA MAAC d.o.o Sarajevo
Adresa:  Bačići bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4827-5/17
Datum:  18.12.2017.
Opis:  Zabranjuje se sklapanje ugovora i obavljanje ugovorne aktivnosti prometa lijekova na veliko (prijem, skladištenje, izdravanje, distribucija, i zbrinjavanje otpada) u ime lica koja nisu ovlaštena za obavljanje prometa na veliko lijekovima odnosno federalnog i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.
Zabrana važi od:  21.12.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PHARMA MAAC d.o.o Sarajevo
Adresa:  Bačići bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4827-6/17
Datum:  18.12.2017.
Opis:  Zabrana prometa lijekova prema licima koja nisu ovlaštena za promet lijekovima na veliko ili malo.
Zabrana važi od:  22.12.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ZEFARM d.o.o Zenica
Adresa:  Goraždanska bb
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-5818-4/17
Datum:  06.12.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava; -Instant-View Multi-Drugs of abuse Urine Test AMP BAR BZD COC MET MOR300 MTD PCP THC XTC, LOT:060102, REF:3917, proizvođač: ALFA Scientific designs,INC. U.S.AA i -K2/TRA/OPI/MET/MTD/THC/COC/BUP/BZO/AMP, LOT:170824, koja nisu označena u skladu sa zakonskim propisima, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  11.12.2017.
Datum ukidanja zabrane: 16.01.2018.

 

Naziv firme:  MY MEDICO d.o.o Sarajevo
Adresa:  Tahmiščina br. 10
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6091-1/17
Datum:  07.12.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava:
-Instant-View Multi-Drugs of abuse Urine Test AMP BAR BZD COC MET MOR300 MTD PCP THC XTC, LOT; 060102, REF; 3917, proizvođača; ALFA Scientific designs,INC. U.S.A. i
-K2/TRA/OPI/MET/MTD/THC/COC/BUP/BZO/AMP, LOT;170824, koja nisu označena u skladu sa zakonskim propisima, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  09.12.2017.
Datum ukidanja zabrane: 16.01.2018.

 

Naziv firme:  ORTO-PRO d.o.o Vitez
Adresa:  Stara Bila
Mjesto:  Vitez
Broj:  07-07.7-9-5484-4/17
Datum:  28.11.2017.
Opis:  Zabrana skladištenja polaznih materijala za proizvodnju medicinskih sredstava u prostoru koje koristi ,,Orto-Pro" Vitez, preduzeće za maloprodaju, vlasnika Dragice Livančić- vezani obrt izrada servisiranja ortopedskih pomagala.
Zabrana važi od:  04.12.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  IZVOR KOMERC-tehnička ortopedija PJ Prijedor
Adresa:  Majora Milana Tepića br. 15
Mjesto:  Prijedor
Broj:  07-07.7-9-3964-3/17
Datum:  20.11.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava do ispunjenja zakonom propisanih uslova.
Zabrana važi od:  23.11.2017
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  OBM STARA ORTOPEDIJA d.o.o Banja Luka
Adresa:  Stevana Bulajića br. 132B
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-5487-3/17
Datum:  17.11.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja proizvodnje medicinskih sredstava do ispunjavanja zakonom propisanih uslova.
Zabrana važi od:  20.11.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  DENTAL-ANT d.o.o Bijeljina
Adresa:  Raje Baničića br. 12
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-4589-3/17
Datum:  31.10.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  18.11.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  FENIX ORTO-PROTETIKA d.o.o Banja Luka
Adresa:  Priječani bb, Danila Bate Stojkovića br. 35
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-5485-3/17
Datum:  16.11.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava na veliko do ispunjavanja zakonom propisanih uslova.
Zabrana važi od:  17.11.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SANAM STYRKA d.o.o Sarajevo
Adresa:  Antuna Hangija br. 35
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2774-7/17
Datum:  10.11.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva: Automatic Digital Blood Pressure Monitor (digitalni tlakomjer), model BK6022, oznaka ,,CE0486", proizvođač Wenzhou Bokang Instruments Co, LTD Ningcheng Hengjie,Haibin, Kina, u količini 2 komada, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  13.11.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SANAM STYRKA d.o.o Sarajevo
Adresa:  Antuna Hangija br. 35
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2774-5/17
Datum:  09.11.2017.
Opis:  Privremena zabrana skladištenja medicinskih sredstava na adresi Branislava Đurđeva br. 16, Sarajevo, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  10.11.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  GLOBIH d.o.o Sarajevo
Adresa:  Hadželi br. 146, Hadžići
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4342-3/17
Datum:  06.09.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa medicinskim sredstvima na veliko do ispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  24.10.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  EMPORIUM MEDICAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  Marka Marulića br.3
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4343-3/17
Datum:  06.09.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa medicinski sredstava na veliko do ispunjavanja zakonom propisanih uslova.
Zabrana važi od:  29.09.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  EURO LAB d.o.o Patkovača, Bijeljina
Adresa:  Janjarska br. 24, Patkovača
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-4142-3/17
Datum:  19.9.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova , odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  22.9.2017.
Datum ukidanja zabrane: 17.11.2017.

 

Naziv firme:  TEFARM d.o.o Tešanj
Adresa:  Titova bb
Mjesto:  Tešanj
Broj:  07-07.7-9-4133-4/17
Datum:  08.09.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, jer za istu nema odobrenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  18.09.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  TEFARM d.o.o Tešanj
Adresa:  Titova bb
Mjesto:  Tešanj
Broj:  07-07.7-9-4133-3/17
Datum:  08.09.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zboh neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  18.09.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ELMINS d.o.o Gacko
Adresa:  Nikole Tesle br. 99
Mjesto:  Gacko
Broj:  07-07.7-9-3921-3/17
Datum:  28.8.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  30.8.2017.
Datum ukidanja zabrane: 03.10.2017.

 

Naziv firme:  SANITARIA DENTAL d.o.o Mostar
Adresa:  Blajburških žrtava br.23
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-4134-4/17
Datum:  28.8.2017.
Opis:  Zabranjuje se prodaja i distribucija medicinskih sredstava koja nisu u skladu sa Saglasnosti za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava BiH.
Zabrana važi od:  30.8.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  SANITARIA DENTAL d.o.o Mostar
Adresa:  Blajburških žrtava br.23
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-4135-5/17
Datum:  28.8.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicnskih sredstava Euro Gauze SWABS, HS komprese nesterilne 5x5cm, pakovanje 100 komada, šifra artikla;900-3177, proizvođač: HenrySchein, Njemačka i Endo Cold Spray, orange flavour, 200ml, šifra artikla; 900-1384, proivođača; HenrySchein Inc., SAD a koja nisu upisana u Registar medicinskh sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  30.8.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  IZVOR KOMERC-tehnička ortopedija d.o.o Banja Luka
Adresa:  Sime Matavulja br. 26
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-3944-3/17
Datum:  14.8.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  16.8.2017.
Datum ukidanja zabrane: 03.10.2017.

 

Naziv firme:  ITALGROUP d.o.o Sarajevo
Adresa:  Stara cesta bb, Vogošća
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4005-3/17
Datum:  21.8.2017.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava: faza sekundarnog pakovanja odnosno otvaranje originalne kutije i prepakivanje medicinskih sredstava kao i distribuiranje istih u rasutom stanju.
Zabrana važi od: 23.8.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ORTOOPTIC d.o.o Banja Luka
Adresa:  I Krajiškog korpusa br. 60
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-3679-5/17
Datum:  8.8.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  10.8.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ORTOOPTIC d.o.o Banja Luka
Adresa:  I Krajiškog korpusa br. 60
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-3679-3/17
Datum:  3.8.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva: Leda Soft, meka kontaktna sočiva, serijski broj 0D90, rok trajanja 05.2019. godine, proizvođača INTEROJO INC, Koreja, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  4.8.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o Sarajevo
Adresa:  Rogačići bb, Vlakovo
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3123-4/17
Datum:  27.7.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvima: I.V. CANNULA WITH CATHETER & INJECTION VALVE, 17 G Ø 0.059 x 1,77 Luer-lock,100 komada, sterilne, lot 50198/0142, rok trajanja 04.2020. godine, proiyvo]a; Harsoria HealthCare PVA. LTD. Indija, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  2.8.2017.
Datum ukidanja zabrane: 17.08.2017.

 

Naziv firme:  OMNIA MEDIC d.o.o Zenica
Adresa:  Kranjčevićeva br. 1
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-3586-4/17
Datum:  20.07.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva; -Nefrostoma set Pigtail tip (Perecutaneous Nephrostomy), PDS-P8, serija 255, proizvođača Marflow, Švicarska, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  21.07.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  KRAJINAGROUP d.o.o Banja Luka
Adresa:  Novakovići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-2433-5/17
Datum:  20.07.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  21.07.2017.
Datum ukidanja zabrane: 28.8.2017.

 

Naziv firme:  INEL-MED d.o.o Mostar
Adresa:  Rudarska br.20b
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-3533-5/17
Datum:  18.07.2017.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje lijekova, faza sekundarnog pakovanja- otvaranje originalne kutije, odnosno prepakivanje lijekova te distibutiranje istih u rasutom stanju;-Natrium Chloride Braun 10% 20x10ml, serija 16361011 i Glukose 40% 20x10ml, serija 16512012, proizvođača B.Braun Melsungen AG
Zabrana važi od: 21.07.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PHOENIX PHARMA d.o.o Bijeljina
Adresa:  Stefana Dečanskog bb
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-2434-4/17
Datum:  6.7.2017.
Opis:  Zabranjuje se promet galenskih preparata Apotekarske Ustanove Nova Gradiška.
Zabrana važi od:  12.7.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ZEFARM d.o.o Zenica
Adresa:  Goraždanska bb
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-2445-4/17
Datum:  02.06.2017.
Opis:  Zabranjuje se obavljanje djelatnosti proizvodnje lijekova, faza sekundarnog pakovanja-otvaranje originalne kutije, odnosno prepakivanje lijekova te distribuiranje istih u rasutom stanju: -Analgin ampula 2,5g/5ml, pakovanje 50ampula, proizvođača Alkaloid Skoplje,serijski broj 97598 0516, rok trajanja 05/20, u količini 15 ampula. -Lidokain hidrohlorid 2% rastvor za injekciju, proizvođača Galenika, serijski broj 07486, rok trajanja 06/21, u količini 41 ampula; -Lemod solu 40mg, prašak i rastvarač za rastvor za injekcije, proizvođač Hemofarm d.o.o Banja Luka, serijski broj 0700145, rok trajanja 02/20, u količini 25ampula sa rastvaračem; -Reglan ampule 10mg/2 ml rastvor za injekcije, 30x2ml, proizvođač Alkaloid Skoplje, serija 1003733, rok trajanja 08/19, u količini 25 ampula; -Diklofenak ampule, 75mg/3ml,rastvor za injekcije, proizvođač Hemofarm, serijski broj C600411,rok trajanja 06/19, u količini 3 ampule; -Pancillin 800 000i.j. prašak za suspenziju za injekciju,50 bočica, proizvođač Hemofarm,serijski broj I6011 108, rok upotrebe 04/19, u količini 30ampula; - Dexametason 4mg/1ml ampule,proizvođač Lboratorio Sanderson S.A Chile,serijski broj 75KG1417,rok trajanja 07/2019.godine u koičini 64 ampule; -Triax 1g, prašak za otopinu injekciju,proizvođač Bosnalijek,serijski broj FG2121, rok trajanja 02/18 u količini 3 ampule; -Nysatin 100 000 I.U./ml USP,30 ml oralna suspenzija,BeltaPharm, S.pA Italija,serijski broj X0188,rok trajanja 05/16 u količini 1 komad
Zabrana važi od:  09.06.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ZEFARM d.o.o Zenica
Adresa:  Goraždanska bb
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-2445-5/17
Datum:  02.06.2017.
Opis:  Zabranjuje se veleprometniku lijekova izdavanje prostorije skladišta koja nema odvojen ulaz, dugom pravnom licu.
Zabrana važi od:  09.06.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme: BOSNAMEDIC d.o.o Sarajevo
Adresa:  Hamdije Čemerlića br 2
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2435-4/17
Datum:  29.05.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava skladištenih izvan definisanih uslova čuvanja, a do dokumentovanja da kvalitet medicinskih sredstava nije narušen; -DiaMed MP-A-B-D(VI+) CTL/A-B-D 1x12P, kataloški broj 110076,serijski broj 61480.15.01,količina 2 pakovanja; -ID Diluent 1/Bromelin/1x500, kataloški broj 9180,serijski broj 05751.62.10, količina 10 pakovanja; -ID Diluent 2/mod. LISS/2x100,kataloški broj 9260,serijski broj 05761.02.30, količina 1 pakovanje; -ID Diluent 2/mod. LISS/2x100, kataloški broj 9260, serijski broj 05761.59.30, količina 1 pakovanje; -ID Diluent 2/mod.LISS/1x500, kataloški broj 9280, serijski broj 05761.96.30, količina 8 pakovanja; -ID Diluent 2/mod. LISS/1x500, kataloški broj 9280,serijski broj 05761.03.30, količina pakovanja 1 pakovanje; -ID-DiaClon anti-D 1x5, kataloški broj 7531, serijski broj 09410.57.10, količina 1 komad- proizvođača ,,Biorad,,.
Zabrana važi od:  05.06.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  VITEZLIJEK
Adresa:  Petra Svačića br. 1 objekat PC-96
Mjesto:  Vitez
Broj:  07-07.7-9-934-3/17
Datum:  16.05.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekova na veliko, do ispunjavanja zakonom propisanih uslova.
Zabrana važi od:  17.05.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  TUZLA FARM d.o.o Tuzla
Adresa:  Rudarska br. 71
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-1889-4/17
Datum:  25.04.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa sljedećih lijekova: Vitamin B complex ampule, serijski broj 50629, pakovanje 10 ampula po 2ml, proizvođača Rotexmedica, Njemačka. Resochin, film tablete 250mg, pakovanje 30 tableta, proizvođač Bayer Beč, Austrija, a koja nisu označena u skladu sa zakonskim propisima, te se nalaže opoziv do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  28.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: 31.05.2017.

 

Naziv firme:  AVANTI d.o.o Bijeljina
Adresa:  Potporučnika Smajića br. 38
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-1974-5/17
Datum:  17.04.2017.
Opis:  Privremen zabrana prometa medicinskih sredstava: Ultraschall-Gel, 5 litara, LOT: UG19120616, proizvođača: Diagramm Halbach GmbH&Co. KG. I Aquasonic clear ultrazvučni gel, 5 litara, serijski broj: B0316645 koja nisu na vanjskom i unutrašnjem pakovanju označena kao takva, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, do otklanjanja utvrđenih nedostataka..
Zabrana važi od:  21.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: 5.06.2017.

 

Naziv firme:  AVANTI d.o.o Bijeljina
Adresa:  Potporučnika Smajića br. 38
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-1974-4/17
Datum:  18.04.2017.
Opis:  Zabrana prometa medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisno uništavanje istih..
Zabrana važi od:  21.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  AVANTI d.o.o Bijeljina
Adresa:  Potporučnika Smajića br. 38
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-1974-3/17
Datum:  18.04.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova, odnosno ugrožavanja javnog zdravlja, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  21.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: 05.06.2017.

 

Naziv firme: LICENTIS d.o.o Sarajevo
Adresa: Garovci bb, Hadžići
Mjesto: Sarajevo
Broj: 07-07.7-9-2092-1/17
Datum: 10.04.2017.
Opis: Zabrana prometa lijeka Hyoscine Butilbromide Injection BP 20mg, pakovanje 10 ampula po 1ml, proizvođača Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Njemačka za koji nije priloženo adekvatno uputstvo na jednom od službenih jezika u BiH, u skladu sa zakonskim propisima, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od: 24.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: 31.05.2017.

 

Naziv firme:  DUGI COMMERC d.o.o Široki Brijeg
Adresa:  Trnska cesta br. 38A
Mjesto:  Široki Brijeg
Broj:  07-07.7-9-1442-5/17
Datum:  10.04.2017.
Opis:  Zabrana prometa medicinskih sredstava koja nisu za upotrebu, te se nalaže propisano uništavanje istih. 3/1 set za prvu pomoć auta, lot 03-2011, rok trajanja 02.2016. godine, proizvođač WUNDmed® GmbH&Co. KG.
Zabrana važi od: 13.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  DUGI COMMERC d.o.o Široki Brijeg
Adresa:  Trnska cesta br. 38A
Mjesto:  Široki Brijeg
Broj:  07-07.7-9-1442-4/17
Datum:  10.04.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvima: Digitalni tlakomjer Ecomed, proizvođač Medisana AG Njemačka; Set za prvu pomoć, artikl br. 05-018.CH-B0210, proizvođač WUNDmed®GmbH&Co. KG; 3/1 Set za prvu pomoć auto, proizvođač: WUNDmed® GmbH&Co. KG; Set za prvu pomoć, artikl broj 05-016-CH-B 0710, proizvođač: WUNDmed® GmbH&Co. KG; Sprej za hlađenje 300ml, proizvođač WUNDmed® GmbH&Co. KG; Set za prvu pomoć, artikl broj 292, proizvođač WUNDmed® GmbH&Co. KG; Umirujući topli flaster, proizvođač WUNDmed® GmbH&Co. KG; Samoljepljivi zavoj 4,5x7,5 cm, proizvođač WUNDmed® GmbH&Co. KG; Flaster za akupunkturu, proizvođač WUNDmed® GmbH&Co. KG; Flaster u spreju 40ml, proizvođač WUN®Dmed GmbH&Co. KG; Digitalni toplomjer, proizvođač Nantong Egens Biotechnology Co. LTD, Kina a koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija, do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  13.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  BROMA BEL d.o.o Banja Luka
Adresa:  Branka Popovića br. 39
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1884-4/17
Datum:  19.04.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvima: JKA-MONO ANTI- JkA 2ml- MS15-02, serijski broj OJKaM134, rok trajanja 7/2018. godinu i FYB-COOM Anti Fyb COOM 5 ml-05,serijski broj MfybM182 rok trajanja 12/2018.godine, proizvođača:CE- IMMUNDIAGNOSTIKA GmbH, Njemačka koja nisu označena u skladu sa Zakonom, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  20.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  GLOBEX d.o.o Zenica
Adresa:  Dobrovoljnih davalaca krvi br. 4
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-1884-3/17
Datum:  19.04.2017.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvima: JKA-MONO ANTI- JkA 2ml- MS15-02, serijski broj OJKaM134, rok trajanja 7/2018. godinu i FYB-COOM Anti Fyb COOM 5 ml-05,serijski broj MfybM182 rok trajanja 12/2018.godine, proizvođača:CE- IMMUNDIAGNOSTIKA GmbH, Njemačka koja nisu označena u skladu sa Zakonom, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  21.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  ORTOPEDIJA INTERNATIONAL d.o.o Sarajevo
Adresa:  Salke Lagundžije br.12
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1558-3/17
Datum:  19.04.2017.
Opis:  Privremena zabrana korištenja neodobrenog skladišta na adresi Salke Lagundžije br. 13, Sarajevo do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Zabrana važi od:  20.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „AMICUS PHARMA“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka
Adresa:  Svetosavska 50, Glamočani
Mjesto:  Laktaši
Broj:  07-07.7-9-933-8/17
Datum:  27.3.2017
Opis:  Zabrana prometa lijeka Omnipaque otopina za injekciju 350mg I/ml, 10 polipropilenskih boca sa 200 ml otopine za injekciju, serija 13485167, proizvođača GE Healthcare Ireland, koji nije označen u skladu sa zakonskim propisima
Zabrana važi od:  29.03.2017.
Datum ukidanja zabrane: 12.04.2017.

 

Naziv firme:  Medimpex d.o.o Sarajevo
Adresa:  Igmanska br. 38
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1589-4/17
Datum:  04.04.2017.
Opis:  Privremena zabrana stavljanja u promet lijekova Gernbcin 80mg/2ml,10 ampula i Hyoscine Butilbromide Injection BP 20mg, 10 ampula po 1 ml, a za koje nije obezbjeđeno uputstvo na jednom od službenih jezika u BiH u skladu sa Zakonom.
Zabrana važi od:  10.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: 22.6.2017.

 

Naziv firme:  Medimpex d.o.o Sarajevo
Adresa:  Igmanska br. 39
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1589-5/17
Datum:  04.04.2017.
Opis:  Zabrana prometa lijekovima koji nisu za upotrebu.
Zabrana važi od:  10.04.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Novakovići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1596-1/17
Datum:  21.03.2017.
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava koja nije u skladu sa Saglasnosti za uvoz medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar.
Zabrana važi od:  27.03.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „AMICUS PHARMA“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka
Adresa:  Svetosavska 50, Glamočani
Mjesto:  Laktaši
Broj:  07-07.7-9-933-3/17
Datum:  07.03.2017
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  16.03.2017.
Datum ukidanja zabrane: 23.03.2017.

 

Naziv firme:  „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Adresa:  Maršala Tita br. 237
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-611-8/18
Datum:  27.02.2017.
Opis:  Zabrana prometa medicinskih sredstava koja nisu označena u skladu sa zakonskim propisima.
Zabrana važi od:  02.03.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Adresa:  Maršala Tita br. 237
Mjesto:  Mostar
Broj: 07-07.7-9-611-7/17
Datum:  27.02.2017.
Opis: Zabrana prometa medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu.
Zabrana važi od:  02.03.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Adresa:  Maršala Tita br. 237
Mjesto:  Mostar
Broj: 07-07.7-9-672-5/17
Datum:  17.02.2017.
Opis: Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, jer za istu nema odobrenje Agencije.
Zabrana važi od:  27.02.2017..
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Adresa:  Maršala Tita br. 237
Mjesto:  Mostar
Broj: 07-07.7-9-672-4/17
Datum:  17.02.2017.
Opis: Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekova na veliko zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 27.02.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Adresa:  Maršala Tita br. 237
Mjesto:  Mostar
Broj: 07-07.7-9-672-3/17
Datum:  17.02.2017.
Opis: Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekova na veliko, jer za istu nema odobrenje Agencije.
Zabrana važi od: 27.02.2017
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PTD MGM Farm d.o.o. Kakanj
Adresa:  311. Lahke brigade bb
Mjesto:  Kakanj
Broj:  07-07.7-9-966-1/17
Datum:  20.02.2017
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava pravnim licima koja nemaju dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  24.02.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  PTD MGM Farm d.o.o. Kakanj
Adresa:  311. Lahke brigade bb
Mjesto:  Kakanj
Broj:  07-07.7-9-966-1/17
Datum:  20.02.2017
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava pravnim licima koja nemaju dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  24.02.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  “GLOBEX” d.o.o. Zenica
Adresa:  Dobrovoljnih davalaca krvi br.4
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-965-1/17
Datum:  20.02.2017
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava pravnim licima koja nemaju dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  23.02.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  “INEL” d.o.o. Mostar
Adresa:  Polog bb
Mjesto:  Mostar
Broj:  07-07.7-9-964-1/17
Datum:  20.02.2017
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava pravnim licima koja nemaju dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  22.02.2017.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Fama Biomedical“ d.o.o.
Adresa:  Jukićeva 124
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6301-2/16
Datum:  18.01.2017.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima do otklanjanja utvrđenih nedostataka.
Zabrana važi od:  27.01.2017.
Datum ukidanja zabrane: 19.07.2017.

 

Naziv firme:  “VISION” d.o.o. Tomislavgrad
Adresa:  Kralja Zvonimira b.b
Mjesto:  Tomislavgrad
Broj:  07-07.7-9-6546-1/16
Datum:  29.12.2016.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  30.12.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  “ICM” d.o.o. Bijeljina
Adresa:  Vojvode Putnika br. 12
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-4790-5/16
Datum:  10.10.2016.
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije medicinskih sredstava pravnim licima koja nemaju dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima.
Zabrana važi od:  20.10.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „NORMED“ d.o.o. Pale
Adresa:  Starine Novaka 44
Mjesto:  Pale
Broj:  07-07.7-9-4790-6/16
Datum:  10.10.2016.
Opis:  Zabrana prometa lijekova koji nisu za upotrebu: Ventolin 0,2 mg/dozi, 60 doza, disk, serija 1052-1, rok trajanja 09-2014. i Ventolin 0,2 mg/dozi, 60 doza, disk, serija 1075B (851), rok trajanja 12-2014.
Zabrana važi od:  20.10.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „NORMED“ d.o.o. Pale
Adresa:  Starine Novaka 43
Mjesto:  Pale
Broj:  07-07.7-9-4790-4/16
Datum:  10.10.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, jer za istu nemaju odobrenje Agencije.
Zabrana važi od:  20.10.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „NORMED“ d.o.o. Pale
Adresa:  Starine Novaka 42
Mjesto:  Pale
Broj:  07-07.7-9-4790-3/16
Datum:  10.10.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekova na veliko zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  20.10.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „New Technology“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Na uglu ulice Valtera Perića i Đoke Mazalića
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4777-6/16
Datum:  11.10.2016.
Opis:  Zabrana prometa medicinskim sredstvima koja nisu za upotrebu.
Zabrana važi od:  17.10.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „New Technology“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Bare bb, Hadžići
Mjesto:  Hadžići, Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4777-5/16
Datum:  11.10.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, jer za istu nema odobrenje Agencije.
Zabrana važi od:  17.10.2016.
Datum ukidanja zabrane: 09.11.2016.

 

Naziv firme:  „New Technology“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Na uglu ulice Valtera Perića i Đoke Mazalića
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4777-3/16
Datum:  11.10.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  17.10.2016.
Datum ukidanja zabrane: 09.11.2016.

 

Naziv firme:  "Farma" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Muhameda efendije Pandže broj 379
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-3030-4/16
Datum:  23.06.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta lijekova putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  27.06.2016.
Datum ukidanja zabrane: 12.07.2016.

 

Naziv firme:  "SHIMADZU" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Tešanjska br. 7
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2782-6/16
Datum:  30.06.2016.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskim sredstvom Flow dental DV-58 RTG dentalni film 31x41 mm, 150 filmova, proizvođača Flow Dental Corp., USA do upisa istog u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija.
Zabrana važi od:  11.07.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "SHIMADZU" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Tešanjska br. 7
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2782-4/16
Datum:  30.06.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  11.07.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "BIOSISTEMI" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Hakije Kulenovića broj 11.
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2781-4/16
Datum:  30.06.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  11.07.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Čardakli" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Jedileri br. 7
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2779-5/16
Datum:  29.06.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova
Zabrana važi od:  01.07.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "OK OPTIC" d.o.o. Trebinje Poslovna jedinica Magacin Foča
Adresa:  Cara Lazara bb
Mjesto:  Foča
Broj:  07-07.7-9-1147-5/16
Datum:  18.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana promta medicinkim sredstvom Giovani dioptrijski okvir, Medel G-81414S, boja black A140, veličina 53-17, do otklanjanja utvrđene nepravilnosti.
Zabrana važi od:  20.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Farmavita" d.o.o. Vogošća
Adresa:  Igmanska 5A
Mjesto:  Vogošća
Broj:  07-07.7-9-2205-1/16
Datum:  06.05.2016.
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije lijekova pravnim licima koja nemaju dozvolu za promet lijekova na veliko izdatu od Agencije.
Zabrana važi od:  13.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Novakovići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-2206-1/16
Datum:  06.05.2016.
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije lijekova pravnim licima koja nemaju dozvolu za promet lijekova na veliko izdatu od Agencije.
Zabrana važi od:  11.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Heliodent“d.o.o Sarajevo
Adresa:  Hamdije Kreševljakovića 61
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1653-6/16
Datum:  06.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava vlastitim prevoznim vozilom do otlanjanjautvrđene nepravilnosti.
Zabrana važi od:  11.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Heliodent“d.o.o Sarajevo
Adresa:  Hamdije Kreševljakovića 61
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1653-6/16
Datum:  06.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinkim sredstvima Denta-a cav, kavit, 2x 30g, serijski broj 152657 i Cavex Bite &White, serijski broj 150420 do otklanjanja utvrđene nepravilnosti.
Zabrana važi od:  11.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: 10.06.2016.

 

Naziv firme:  „Heliodent“d.o.o Sarajevo
Adresa:  Hamdije Kreševljakovića 61
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1653-5/16
Datum:  06.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  11.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: 06.07.2016

 

Naziv firme:  „Heliodent“d.o.o Sarajevo
Adresa:  Hamdije Kreševljakovića 61
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1653-4/16
Datum:  06.05.2016.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekovima na veliko, jer za istu nema odobrenje Agencije.
Zabrana važi od:  11.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Pharmacon" d.o.o. Žepče
Adresa:  Poslovni centar Xp bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2184/16
Datum:  05.05.2016.
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije lijekova pravnim licima koji nemaju dozvolu za promet lijekova na veliko.
Zabrana važi od:  09.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Sarajevofarm" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Hasana Brkića 2
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-2183/16
Datum:  05.05.2016.
Opis:  Zabrana prodaje i distribucije lijekova pravnim licima koji nemaju dozvolu za promet lijekova na veliko.
Zabrana važi od:  11.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Herbavital" d.o.o.Zenica
Adresa:  Bistua Nuova br. 171
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-1674-3/16
Datum:  05.05.2016.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko lijekova zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  12.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Pharmacon" d.o.o. Žepče
Adresa:  Poslovni centar Xp bb
Mjesto:  Žepče
Broj:  07-07.7-9-1564-5/16
Datum:  05.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje lijekova zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  09.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Pharmacon" d.o.o. Žepče
Adresa:  Poslovni centar Xp bb
Mjesto:  Žepče
Broj:  07-07.7-9-1564-3/16
Datum:  05.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  09.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: 15.06.2016.

 

Naziv firme:  „Lipovac-GG“ d.o.o. Gradiška
Adresa:  Dositejeva bb
Mjesto:  Gradiška
Broj:  07-07.7-9-1932-4/16
Datum:  05.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva Prva pomoć za kućnu upotrebu i putovanje, a koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava.
Zabrana važi od:  07.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Medit“d.o.o Sarajevo
Adresa:  Hamdije Čemerlića br.2/14,(zgrada Energoinvesta)
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1435-4/16
Datum:  04.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  09.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: 10.02.2017.

 

Naziv firme:  „Osteo-Med“d.o.o Sarajevo
Adresa:  Zmaja od Bosne bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1439-4/16
Datum:  04.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  07.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: 06.07.2016.

 

Naziv firme:  „Emeding“d.o.o Sarajevo
Adresa:  Azize Šaćirbegović bb-PO-6
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1437-4/16
Datum:  04.05.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  05.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: 06.07.2016.

 

Naziv firme:  "Bidago" d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Gavrila Principa broj 24
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1516-4/16
Datum:  28.04.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta lijekova putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  03.05.2016.
Datum ukidanja zabrane: 28.07.2016.

 

Naziv firme:  „Optinova“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Derviša Numića broj 29
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1433-4/16
Datum:  27.04.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  29.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: 29.12.2016

 

Naziv firme:  „Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Novakovići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1422-6/16
Datum:  25.04.2016.
Opis:  Zabrana prometa lijekom Lidokain Aktavis 5% mast veleprometniku medicinskih sredstava.
Zabrana važi od:  28.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Novakovići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1422-5/16
Datum:  19.04.2016.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  28.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Novakovići bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1422-4/16
Datum:  19.04.2016.
Opis:  Zabrana prometa medicinskih sredstava koja nisu na vanjskom i unutrašnjem pakovanju označena kao takva, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH
Zabrana važi od:  28.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Esin International" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Terezije bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-1378-5/16
Datum:  26.04.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta lijekova putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  29.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Dental Medic" d.o.o. Zenica
Adresa:  Štrosmajerova br. 11
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-1372-5/16
Datum:  08.04.2016.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava zbog neposjedovanja dozvole.
Zabrana važi od:  13.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Opto Centar" d.o.o. Banjaluka
Adresa:  Paje Jovanovića bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1125-3/16
Datum:  21.03.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, jer za istu nema odobrenje Agencije.
Zabrana važi od:  04.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Opto Centar" d.o.o. Banjaluka
Adresa:  Paje Jovanovića bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1125-3/16
Datum:  21.03.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, jer za istu nema odobrenje Agencije.
Zabrana važi od:  04.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Krinex“ d.o.o. Bijeljina
Adresa:  Cara Uroša broj 57
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-1131-4/16
Datum:  30.03.2016.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima, jer za istu nema odobrenje Agencije
Zabrana važi od:  01.04.2016.
Datum ukidanja zabrane: 04.04.2016.

 

Naziv firme:  "OK OPTIC" d.o.o. Trebinje Poslovna jedinica Magacin Foča
Adresa:  Cara Lazara bb
Mjesto:  Foča
Broj:  07-07.7-9-1147-3/16
Datum:  21.03.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem prevoznika, odnosno "brze pošte" zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 30.03.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Banjalukafarm-plus“ d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Sime Miljuša bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1126-6/16
Datum:  22.03.2016.
Opis:  Privremena zabrana prometa medicinskog sredstava Jednokratne igle 0,55x25mm, 100 komada, a koje nije upisano u Registar medicinskih sredstava
Zabrana važi od:  24.03.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Banjalukafarm-plus“ d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Sime Miljuša bb
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-1126-5/16
Datum:  22.03.2016.
Opis:  Zabranjuje se promet medicinskih sredstava koja nisu na vanjskom i unutrašnjem pakovanju označena kao takva, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH
Zabrana važi od:  24.03.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Biognost BH" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Hercegovačka br. 3
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-750-5/16
Datum:  21.03.2016.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornog prevoznika 24 Vip Logistic Services d.o.o. za transportne usluge i trgovinu Sarajevo zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  23.03.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Dental Products" d.o.o. Zenica
Adresa:  Dobrovljnih davalaca krvi broj 4
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-565-4/16
Datum:  18.02.2016.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa medicinskih sredstava na veliko, zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  22.02.2016.
Datum ukidanja zabrane: 08.09.2016.

 

Naziv firme:  "Dental Products" d.o.o. Zenica
Adresa:  Dobrovljnih davalaca krvi broj 4
Mjesto:  Zenica
Broj:  07-07.7-9-565-3/16
Datum:  18.02.2016.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa lijekova na veliko, zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  22.02.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina
Adresa:  Stefana Dečanskog bb
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-6529/15
Datum:  28.12.2015.
Opis:  Privremena zabrana stavljanja u promet lijeka Clozapine 25mg, 50 tableta serije 64723 sa rokom upotrebe 06/2018 proizvođač Remedica Ltd. Kipar, a za koje nije izvršena kontrola kvaliteta u skladu sa zakonskim propisima
Zabrana važi od:  30.12.2015.
Datum ukidanja zabrane: 15.09.2016.

 

Naziv firme:  „ICM“ d.o.o. Bijeljina
Adresa:  Vojvode Putnika br. 12
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-6104-5/15
Datum:  28.12.2015.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje lijekova zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  30.12.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „ICM“ d.o.o. Bijeljina
Adresa:  Vojvode Putnika br. 12
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-6104-4/15
Datum:  28.12.2015.
Opis:  Privremena zabrana prometa lijekova: Imuran 50 mg tablete, 100 tabletal i Clozapin 25mg, 50 tableta, a za koje nije izvršena kontrola kvaliteta u skladu sa Zakonom.
Zabrana važi od:  30.12.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Apomedical“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Vreoca br. 33
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-6106-3/15
Datum:  25.12.2015.
Opis:  Privremena zabrana stavljanja u promet lijekova Hepa-Merz ampule 5g/10ml, koncentrat za infuziju 10 ampula i Estrofem tablete 2mg, 28 film tableta, a za koje nije obezbjeđeno uputstvo na jednom od službenih jezika u BiH u skladu sa Zakonom.
Zabrana važi od:  04.01.2016.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Biomedica“ d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Dr Silve Rizvanbegović bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5412-4/15
Datum:  21.12.2015
Opis:  Privremena zabrana transporta lijekova putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  28.12.2015.
Datum ukidanja zabrane: 07.10.2016

 

Naziv firme:  "Berg" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Grbavička br. 7A
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5415-4/15
Datum:  21.12.2015.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  28.12.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Medichem" d.o.o. Sarajevo
Adresa:  Bugojanska br. 12
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-5413-4/15
Datum:  30.11.2015.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  03.12.2015.
Datum ukidanja zabrane: 19.07.2016

 

Naziv firme:  "Sineks laboratorija" d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Vasilija Ostroškog 1, Banja Luka
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-5414-5/15
Datum:  13.11.2015.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  19.11.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Broma bel" d.o.o. Banja Luka
Adresa:  Branka Popovića 39, Banja Luka
Mjesto:  Banja Luka
Broj:  07-07.7-9-5414-4/15
Datum:  13.11.2015.
Opis:  Privremena zabrana transporta medicinskih sredstava putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:  19.11.2015.
Datum ukidanja zabrane: 28.03.2016.

 

Naziv firme:  "Pro-Ort-M", Tuzla
Adresa:  Muharema Fizovića Fiska br. 16, Tuzla
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-4713-3/15
Datum:  28.10.2015.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava zbog neposjedovanja dozvole (ilegalna aktivnost).
Zabrana važi od:  03.11.2015.
Datum ukidanja zabrane: 03.05.2017.

 

Naziv firme:  "Semikem" d.o.o.
Adresa:  Omladinska 44, Vogošća
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4767/16
Datum:  30.09.2015.
Opis:  Zabrana stavljanja u promet proizvodaPetrol etar frakcija, za unutrašnju upotrebu pripisujući istom ljekovito djelovanje.
Zabrana važi od:  02.10.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  „Intrade Pharm“ d.o.o.
Adresa:  Osik bb, Ilidža
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4160-5/16
Datum:  14.09.2015.
Opis:  Privremena zabrana stavljanja u promet lijekova: Lastet kapsule 100, kapsula meka 100mg, blister 1x10 kapsula, i Lastet kapsule 50, kapsula meka 50mg, blister 2x10 kapsula, a za koje nije obezbjeđeno uputstvo na jednom od službenih jezika u BiH u skladu sa Zakonom.
Zabrana važi od:  17.09.2015.
Datum ukidanja zabrane: 24.09.2015.

 

Naziv firme:  „Intrade Pharm“ d.o.o.
Adresa:  Osik bb, Ilidža
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4160-4/15
Datum:  11.09.2015.
Opis:  Privremena zabrana prometa lijekova: Omnipacque otopina za injekcije 300 mg/ml i Visipaque otopina za injekcije 652 mg/ml, a za koje nije izvršena kontrola kvaliteta u skladu sa Zakonom.
Zabrana važi od:  17.09.2015.
Datum ukidanja zabrane: 30.09.2015.

 

Naziv firme:  "Tuzla-Farm" d.o.o.
Adresa:  Rudarska br. 71
Mjesto:  Tuzla
Broj:  07-07.7-9-4161-5/15
Datum:  10.09.2015.
Opis:  Privremena zabrana transporta lijekova putem ugovornih prevoznika zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od:14.09.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  “Ortosar” d.o.o.
Adresa:  Miševići bb
Mjesto:  Sarajevo
Broj:  07-07.7-9-4159-4/15
Datum:  09.09.2015.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskih sredstava u neodobrenom skladištu na adresi Miševići bb.
Zabrana važi od:  17.09.2015.
Datum ukidanja zabrane: 21.12.2015.

 

Naziv firme:  "Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina
Adresa:  Stefana Dečanskog bb
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-2797-3/15
Datum:  18.06.2015.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko lijekovima: Amoxicillin Remedica 500 mg, kapsula tvrda, 16 kapsula, Ciprofloxacin Remedica 500 mg, film tablete, 10 film tableta, Kaptopril Remedica 50 mg, tablete, 20 tableta, proizvođača Remedica Ltd. Kipar, a za koje nije izvršena kontrola kvaliteta u skladu sa Zakonom.
Zabrana važi od:  17.09.2015.
Datum ukidanja zabrane: 14.03.2016.

 

Naziv firme:  "Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina
Adresa:  Stefana Dečanskog bb
Mjesto:  Bijeljina
Broj:  07-07.7-9-2797-4/15
Datum:  18.06.2015.
Opis:  Privremena zabrana stavljanja u promet lijekova: Amoxicillin Remedica 500 mg, kapsula tvrda, 16 kapsula, Ciprofloxacin Remedica 500 mg, film tablete, 10 film tableta, Kaptopril Remedica 50 mg, tablete, 20 tableta, proizvođača Remedica Ltd. Kipar, a za koje nije izvršena kontrola kvaliteta u skladu sa Zakonom.
Zabrana važi od:  17.09.2015.
Datum ukidanja zabrane: 14.03.2016.

 

Naziv firme: "Medikem" d.o.o
Adresa: Maksima Gorkog br.29
Mjesto: Banja Luka
Broj: 07-07.7-9-1129-10/14
Datum: 18.05.2015.
Opis:  Privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 22.05.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme: „Houng Fu“ d.o.o.
Adresa: Braće Podgornika broj 37
Mjesto: Banja Luka
Broj: 07-07.7-9-2314/15
Datum: 27.04.2015.
Opis: Zabrana obavljanja djelatnosti promet na veliko medicinskih sredstava zbog neposjedovanja dozvole (ilegalna aktivnost).
Zabrana važi od: 04.05.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Phoenix Pharma Sarajevo
Adresa:  Rogačići bb
Mjesto: Sarajevo
Broj: 07-07.7-9-1618-4/15
Datum:  07.04.2015.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko lijekovima za koje nije izvršena kontrola kvaliteta u skladu sa Zakonom.
Zabrana važi od: 20.04.2015.
Datum ukidanja zabrane: 14.03.2016.

 

Naziv firme: “Banjalukafarm-plus” d.o.o.
Adresa: Sime Miljuša bb
Mjesto: Banja Luka
Broj: 07-07.7-9-1123-3/15
Datum: 06.03.2015.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 12.03.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Otto Bock Adria" Sarajevo – Podružnica Bihać
Adresa:  Ceravačka brda br.109
Mjesto: Bihać
Broj: 07-07.7-9-879-3/15
Datum:  12.02.2015.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 16.02.2015.
Datum ukidanja zabrane: 27.07.2015.

 

Naziv firme:  "Derby Trade" d.o.o
Adresa:  Jovana Dučića br.2
Mjesto: Brčko
Broj: 07-07.7-9-516-6/15
Datum:  12.02.2015.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti promet na veliko medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 16.02.2015.
Datum ukidanja zabrane: 19.05.2015.

 

Naziv firme: "Derby Trade" d.o.o
Adresa: Jovana Dučića br.1
Mjesto: Brčko
Broj: 07-07.7-9-516-5/15
Datum: 09.02.2015.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 11.02.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Medicallux " d.o.o
Adresa:  Pavla Goranina br.8
Mjesto: Tuzla
Broj: 07-07.7-9-519-5/15
Datum:  09.02.2015.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 16.02.2015.
Datum ukidanja zabrane: 10.03.2015.

 

Naziv firme: "Medicallux " d.o.o
Adresa: Pavla Goranina br.7
Mjesto: Tuzla
Broj: 07-07.7-9-519-4/15
Datum: 09.02.2015.
Opis:  Zabrana obavljanja djelatnosti proizvodnje medicinskih sredstava zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 16.02.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme: "Mac's Medical " d.o.o
Adresa: Alekse Šantića bb
Mjesto: Tuzla
Broj: 07-07.7-9-517-3/15
Datum: 06.02.2015.
Opis:  Privremena zabrana prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 19.02.2015.
Datum ukidanja zabrane: Zabrana nije ukinuta

 

Naziv firme:  "Ortho Life" d.o.o.
Adresa:  Sarajevska br.8
Mjesto: Bihać
Broj: 07-07.7-9-452-3/15
Datum:  27.01.2015.
Opis:  Privremena zabrana proizvodnje i prometa na veliko medicinskim sredstvima zbog neispunjavanja propisanih uslova.
Zabrana važi od: 29.01.2015.
Datum ukidanja zabrane: 27.04.2015.