+387 51 456 040 Pošaljite nam e-poštu Kako do nas?

O namaFlag Counter

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je osnovana Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH, br. 58/08“) kao ovlašteno tijelo odgovorno za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini u BiH.
Sa radom je počela 01.05 2009. godine.

Agencija je osnovana zbog:

  • zaštite i promocije zdravlja obezbjeđivanjem kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini i uspostavljanja funkcionalnog, koordiniranog i jedinstvenog regulacionog sistema lijekova i medicinskih sredstava;
  • uspostavljanja i nadzora jedinstvenog tržišta lijekova i medicinskih sredstava, te njihove dostupnosti za teritoriju BiH; ostvarivanja saradnje i pružanja stručne pomoći nadležnim državnim i entitetskim ministarstvima ovlaštenim za poslove zdravstva pri oblikovanju, pripremanju prijedloga i sprovođenju nacionalne politike lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini;
  • predlaganja donošenja i izmjene zakonskih propisa iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava, te usaglašavanja propisa sa međunarodnim standardima.

Misija i vizija

Zaštita javnog zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine kroz regulativu lijekova i medicinskih sredstava i sa njima povezanih privrednih subjekata. Uloga Agencije je da provodi Politiku lijekova u Bosni i Hercegovini, te da provodi aktivnosti:

  • zaštite i promocije zdravlja obezbjeđivanjem kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini uspostavljanjem funkcionalnog, koordiniranog i jedinstvenog regulacionog sistema lijekova i medicinskih sredstava,
  • uspostavljanja i nadzora jedinstvenog tržišta lijekova i medicinskih sredstava u cilju obezbjeđenja dostupnosti lijekova i medicinskih sredstava na prostoru BiH,
  • ostvarivanja saradnje i pružanja stručne pomoći nadležnim državnim i entitetskim ministarstvima ovlaštenim za poslove zdravstva pri oblikovanju, pripremanju prijedloga i sprovođenju nacionalne politike lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini,
  • predlaganja donošenja i izmjene zakonskih propisa iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava, te usaglašavanja propisa sa međunarodnim standardima.

Vizija:

Razviti se kao profesionalna, efikasna, društveno priznata i stručno nezavisna institucija.

Tijela Agencije

Stručni savjet

Stručni savjet je stručno, regulatorno, savjetodavno i kontrolno tijelo Agencije

Mr. iur. Vedran Marčinko, predsjedavajući
Doc. dr. med. sc. Harun Avdagić, član
Prim. mr. ph. Branko Nikolić spec., član
Prim. Lazar Prodanović dr. med., član
Prim. dr Slobodan Prtilo, dr med., hirurg, član
Dr. Admir Alagić, član

Direktor

Ravnatelj Agencije za lijekove i medicinska pomagala Bosne i Hercegovine je Primarijus mr farm. Nataša Grubiša.

Poslovanjem Agencije vodi i upravlja direktor Agencije.

Komisije

Komisija za lijekove

prof. dr sc med Mirko Stanetić, spec., predsjednik,
doc.dr sc.med Jasmina Krehić spec., zamjenik predsjednika,
mr ph Vesna Alagić spec., član,
prof. dr sc med Monika Tomić spec., član,
prof. dr Davorka Završnik spec., član,
prim. mr ph Marija Čepo, član,
mr ph Sanja Čustović spec., član,
mr ph Fatima Hadžismajlović-Bosiljčić, član,
prof. dr sc med Antonija Verhaz spec., član,
prof. dr sc med Vlastimir Vlatković spec., član,
prof. dr sc med Zdenka Gojković spec., član,
prof. dr Lana Nežić spec., član,
mr sc med Sanja Avram spec., član,
dr farm. Žarko Gagić, član,
prim. dr Borislav Đulabić spec., član,
Doc. dr Biljana Tubić, mr ph. spec., sekretar

Svi članovi Komisije potpisali su Izjavu o nepostojanju sukoba interesa i čuvanju službene tajne.

Komisija za medicinska sredstva

dr med. nauka Stanislav Palija, predsjednik,
mr.ph. Lejla Fazlagić-Ovčina, član
mr.biomed.sci.prim.dr Dženana Isaković, član,
mr. ph. Andrej Pečat, spec., član
dr.sc.med. Maja Ostojić, član,
dr med. nauka Zvezdana Rajkovača, član,
dr med. nauka Mila Pejić Marjanović, član,
dr Ilda Imširović, član,
mr ph. Tanja Savanović, spec., sekretar

Svi članovi Komisije potpisali su Izjavu o nepostojanju sukoba interesa i čuvanju službene tajne.

Komisija za klinička ispitivanja

prof. dr Enra Suljić,predsjednik,
doc. dr Nataša Stojaković, zamjenik predsjednika,
prof. dr Farid Ljuca, član,
prof. dr Milenko Bevanda, član,
prof. dr Radoslav Gajanin, član,
dipl. iur. Blanka Gaćanović, član,
dr Slađan Miranović, član,
mr ph. Tatjana Ponorac, spec., sekretar

Svi članovi Komisije potpisali su Izjavu o nepostojanju sukoba interesa i čuvanju službene tajne.

Komisija za farmakopeju

prof. dr Alija Uzunović, spec., predsjednik
mr ph. Jasminka Bešić-Kurteš, član
prof.dr Kemal Đurić,
mr. farm Bojana Gojić,
doc.dr Irena Kasagić-Vujanović,
dipl. pravnik Luka Semizović,
mr ph. Ana Borić, sekretar

Svi članovi Komisije potpisali su Izjavu o nepostojanju sukoba interesa i čuvanju službene tajne.

Lista eksperata

Prof. dr Momir Mikov,
Prof. dr sc. med. Nedžad Mulabegović ,
Dr Broza Šarić-Kundalić,
Dr Vesna Koblar,
Prof. dr sc. med. Mirko Stanetić,
Prof. dr Bakir Mehić,
Prof. dr Borut Štrukelj,
Mr ph. Dragana Milaković,
Doc. dr Miralem Smajić.

 

Strateški dokumenti

Planovi rada ALMBiH

PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2024. GODINU


SREDNJOROČNI PLAN RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2024-2026. GODINA


SREDNJOROČNI PLAN RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2020-2022. GODINA


NACRT GODIŠNJEG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2019. GODINU

NACRT GODIŠNJEG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2019. GODINU


SREDNJOROČNI PLAN RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2019-2021. GODINA


PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2018. GODINU

PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2018. GODINU


NACRT SREDNJOROČNI PLAN RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2018-2020. GODINA


TABELA 1 - AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA ALMBIH ZA PERIOD 2018-2020. GODINA


PRIJEDLOG PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2017. GODINU


TABELA AKCIONI PLAN PRIJEDLOGA PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH ZA 2017. GODINU


SREDNJOROČNI PLAN RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2017-2019. GODINA


TABELA 1 - AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA ALMBIH ZA PERIOD 2017-2019. GODINA


SREDNJOROČNI PLAN RADA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJE 2016-2018 GODINA


TABELA 1 - AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA ALMBIH


Program rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2016. godinu


Akcioni plan godišnjeg programa rada Agencije za 2016. godinu


Plan rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2015. godinu


Plan rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2014. godinu


Plan rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2013. godinu


Plan rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2012. godinu


Plan rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2011. godinu


Plan rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

Izvještaj o finansijskoj reviziji ALMBiH