+387 51 456 040 Пошаљите нам е-пошту Како до нас?

О намаFlag Counter

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине је основана Законом о лијековима и медицинским средствима (" Службени гласник БиХ, бр. 58/08 ") као овлашћено тијело одговорно за област лијекова и медицинских средстава који се производе и употребљавају у медицини у БиХ.
Са радом је почела 01.05.2009. године.

Агенција је основана због:

  • заштите и промоције здравља обезбјеђивањем квалитетних, безбједних и ефикасних лијекова и медицинских средстава за употребу у хуманој медицини и успостављања функционалног, координисаног и јединственог регулационог система лијекова и медицинских средстава;
  • успостављања и надзора јединственог тржишта лијекова и медицинских средстава, те њихове доступности на територији БиХ; остваривања сарадње и пружања стручне помоћи надлежним државним и ентитетским министарствима надлежним за послове здравства при обликовању, припремању приједлога и спровођењу националне политике лијекова и медицинских средстава за употребу у хуманој медицини ;
  • предлагања доношења и измјене законских прописа из области лијекова и медицинских средстава, те усаглашавања прописа са међународним стандардима.

 

Мисија и Визија

Основна мисија Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине је заштита јавног здравља становништва Босне и Херцеговине кроз регулативу лијекова и медицинских средстава и са њима повезаних привредних субјеката. Улога Агенције је да спроводи политику лијекова и медицинских средстава у Босни и Херцеговини, те да спроводи активности:

  • заштите и промоције здравља обезбјеђивањем квалитетних, безбједних и ефикасних лијекова и медицинских средстава за употребу у хуманој медицини успостављањем функционалног, координисаног и јединственог регулационог система лијекова и медицинских средстава,
  • успостављања и надзора јединственог тржишта лијекова и медицинских средстава у циљу обезбјеђења доступности лијекова и медицинских средстава на простору БиХ,
  • остваривања сарадње и пружања стручне помоћи надлежним државним и ентитетским министарствима надлежним за послове здравства при обликовању, припремању приједлога и спровођењу националне политике лијекова и медицинских средстава за употребу у хуманој медицини,
  • предлагања доношења и измјене законских прописа из области лијекова и медицинских средстава, те усаглашавања прописа са међународним стандардима.

Визија:

Развити се као професионална, ефикасна, друштвено призната и стручно независна институција.

Тијела Агенције

Стручни савјет

Стручни савјет је стручно, регулаторно, савјетодавно и контролно тијело Агенције.

мр иур. Ведран Марчинко, предсједавајући
доц. др мед. сц. Харун Авдагић, члан
прим. мр пх. Бранко Николић спец., члан
прим. Лазар Продановић, др мед., члан
прим. др Слободан Пртило, др мед., хирург, члан
др Адмир Алагић, члан

Директор

Директор Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине је Примаријус мр фарм. Наташа Грубиша.

Пословањем Агенције води и управља директор Агенције.

Комисије

Комисија за лијекове

prof. dr sc med Мирко Станетић, spec., предсједник,
doc.dr sc.med Јасмина Крехић spec., замјеник предсједника,
mr ph Весна Алагић spec., члан,
prof. dr sc med Моника Томић spec., члан,
prof. dr Даворка Завршник spec., члан,
prim. mr ph Марија Чепо, члан,
mr ph Сања Чустовић spec., члан,
mr ph Фатима Хаџисмајловић-Босиљчић, члан,
prof. dr sc med Антонија Верхаз spec., члан,
prof. dr sc med Властимир Влатковић spec., члан,
prof. dr sc med Зденка Гојковић spec., члан,
prof. dr Лана Нежић spec., члан,
mr sc med Сања Аврам spec., члан,
dr farm. Жарко Гагић, члан,
Doc. dr Биљана Тубић, mr ph. spec., секретар

Сви чланови Комисије потписали су Изјаву о непостојању сукоба интереса и чувању службене тајне.

Комисија за медицинска средства

dr med. nauka Станислав Палија, предсједник,
mr.ph. Лејла Фазлагић-Овчина, члан
mr.biomed.sci.prim.dr Џенана Исаковић, члан,
mr. ph. Андреј Печат, spec., члан
dr.sc.med. Маја Остојић, члан,
dr med. nauka Звездана Рајковача, члан,
dr med. nauka Мила Пејић Марјановић, члан,
dr Илда Имшировић, члан,
mr ph. Татјана Понорац, spec., секретар

Сви чланови Комисије потписали су Изјаву о непостојању сукоба интереса и чувању службене тајне.

Комисија за клиничка испитивања

prof. dr Enra Suljić,предсједник,
doc. dr Nataša Stojaković, замјеник предсједника,
prof. dr Farid Ljuca, члан,
prof. dr Milenko Bevanda, члан,
prof. dr Radoslav Gajanin, члан,
dipl. iur. Blanka Gaćanović, члан,
dr Slađan Miranović, члан,
mr ph. Татјана Понорац, spec., секретар

Сви чланови Комисије потписали су Изјаву о непостојању сукоба интереса и чувању службене тајне.

Комисија за фармакопеју

prof. dr Алија Узуновић, spec., предсједник
mr ph. Јасминка Бешић-Куртеш, члан
prof.dr Кемал Ђурић, члан
mr. farm Бојана Гојић, члан
doc.dr Ирена Касагић-Вујановић, члан
dipl. pravnik Лука Семизовић, члан
mr ph. Ана Борић, секретар

Сви чланови Комисије потписали су Изјаву о непостојању сукоба интереса и чувању службене тајне.

Листа експерата

Prof. dr Момир Миков,
Prof. dr sc. мед. Неџад Мулабеговић ,
Dr Броза Шарић-Кундалић,
Dr Весна Коблар,
Prof. dr sc. мед. Мирко Станетић,
Prof. dr Бакир Мехић,
Prof. dr Борут Штрукељ.
Mr ph. Драгана Милаковић,
Doc. dr Миралем Смајић.

 

 

Стратешки документи

Планови рада АЛМБиХ

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНА


НАЦРТ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2019. ГОДИНУ

НАЦРТ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2019. ГОДИНУ


СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2019-2021. ГОДИНА


ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2018. ГОДИНУ


НАЦРТ СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНА


ТАБЕЛА 1 - АКЦИОНИ ПЛАН СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА РАДА АЛМБИХ ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНА


ПРИЈЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2017. ГОДИНУ


ТАБЕЛА АКЦИОНИ ПЛАН ПРИЈЕДЛОГА ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2017. ГОДИНУ


СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2019. ГОДИНА


ТАБЕЛА 1 - АКЦИОНИ ПЛАН СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА РАДА АЛМБИХ ЗА ПЕРИОД 2017-2019. ГОДИНА


СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА РАЗДОБЉЕ 2016-2018 ГОДИНА


ТАБЕЛА 1 - АКЦИОНИ ПЛАН СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА РАДА АЛМБИХ


Програм рада Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2016. годину


Акциони план годишњег програма рада Агенције за 2016. годину


План рада Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2015. годину


План рада Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2014. годину


План рада Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2013. годину


План рада Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2012. годину


План рада Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2011. годину


План рада Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2010. годину

Годишњи финансијски извјештаји АЛМБиХ

Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2015.годину


Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2016.годину


Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2017.годину


Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2018.годину


Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2019.годину


Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2020.годину


Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2021.годину


Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2022.годину


Годишњи финансијски извјештај Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2023.годину

Извјештаји о раду АЛМБиХ

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2018. ГОДИНУ


звјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2017. годину

Извјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2017. годину


Извјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2016. годину


Извјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2015. годину


Извјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2014. годину


Извјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2013. годину


Извјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2012. годину


Извјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2011. годину


Извјештај о раду Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2010. годину

Извјештаји о финансијској ревизији АЛМБиХ

Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2022.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2021.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2021.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2019.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2018.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2017.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2016.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2015.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2014.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2013.годину


Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за 2012.годину


Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2011.godinu


Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2010.godinu