+387 51 456 040 Пошаљите нам е-пошту Како до нас?

Преузимања и регулативаFlag Counter

Регулатива

Прописи на нивоу државе

Лијекови и медицинска средства

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 21/22)
Закон о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 58/08)
Правилник о врсти, висини и начину плаћања трошкова за обављање послова Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 70/09)
Наредба о уплатном рачуну за уплату трошкова предвиђених Законом о лијековиме и медицинским средствима ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 72/09)
Правилник о начину контроле квалитета лијека ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 97/09)
Правилник о начину праћења неисправности у квалитету лијека ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 97/09)
Правилник о медицинским средствима ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 4/10)
Правилник о клиничком испитивању лијека и медицинског средства ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 4/10)
Правилник о поступку и начину давања дозволе за стављање лијека у промет ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 75/11)
Правилник о доброј производној пракси ("GMP") за лијекове ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 24/10)
Правилник о начину оглашавања лијекова и медицинских средстава ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 40/10)
Правилник о садржају и начину означавања спољашњег и унутрашњег паковања лијека ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 40/10)
Правилник о условима, околностима и поступку ангажовања овлашћених лабораторија ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 60/10)
Одлука о начину и обиму спровођења / одабира параметара за контролу квалитета сваке серије увезеног лијека ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 60/10)
Правилник о начину спровођења фармацеутско-инспекцијског надзора ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 23/11)
Правилник о збрињавању фармацеутског отпада ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 23/11)
Правилник о условима за увоз лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 23/11)
Правилник о полагању испита за фармацеутског инспектора ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 59/11)
Одлука о програму и садржају испита за фармацеутског инспектора
Одлука о поступку прибављања дозволе за увоз ризичних лијекова који имају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 23/11)
Политика лијекова и медицинских средстава у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 55/11)
Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лијекове ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 58/12) 
Правилник о праћењу нежељених појава везаних за медицинска средства (материовигиланса медицинских средстава), ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 58/12)
Правилник о измјенама и допунама правилника о садржају и начину означавања спољашњег и унутрашњег паковања лијека ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 36/13)
Правилник о доброј дистрибутивној пракси (GDP) лијекова за хуману употребу ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 75/13)
Смернице добре клиничке праксе у клиничком испитивању ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 19/12)
Правилник о условима за обављање промета лијекова на велико ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 49/14)
Упутство о поступању у процедурама за увоз лијекова и медицинских средстава хуманитарног карактера за подручја Босне и Херцеговине угрожена природном или другом несрећом
Правилник о начину и поступку разврставања лијекова ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 69/14)
Правилник о условима за производњу лијека ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 73/14) 
Правилник о начину контроле цијена, начину обликовања цијена лијекова и начину извјештавања о цијенама лијекова у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 3/17)
ПРАВИЛНИК О ДОБРОЈ ПРОИЗВОЂАЧКОЈ ПРАКСИ ЗА МЕДИЦИНСКЕ ГАСОВЕ ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 49/18) – Српски

Датум: 24.08.2018.


ПРАВИЛНИК О ДОБРОЈ ДИСТРИБУТИВНОЈ ПРАКСИ (ГДП) МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 75/18) – Српски

Датум: 31.10.2018.


Одлука стручног савјета о одгађању примјене ексклузивности података ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 75/18)

Датум: 31.10.2018.


 

Опојне дроге и прекурсори

Одлука о одређивању међународних граничних прелаза за прекогранични промет супстанци и биљака из табеле II, III i IV пописа опојних дрога, психотропних суспстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора ("Службени гласник Босне и Херцеговине",број 58/08) 
Одлука о измјени и допуни одлуке о одређивању међународних граничних прелаза за прекогранични промет твари и биљака из табеле II, III i IV листе опојних дрога, психотропних суспстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора ("Службени гласник Босне и Херцеговине",број 55/15) 
Закон о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 8/06) - Српски са листама
Одлука о допунама листе опојних дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 103/08)
Одлука о допунама листе опојних дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 51/11)
Одлука о оснивању и именовању чланова комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 73/07)
Одлука о изузимању препарата од примене контролних мера ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 20/10)

Нацрти Регулатива

Очекујемо Ваше коментаре, сугестије у складу са Правилом за консултације у изради правних прописа (" Службени гласник БиХ ", бр. 81/06 )

Нацрти правилника који су у поступку доношења

НАЦРТ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРОВОЂЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2020.-ТУ ГОДИНУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ

Крајњи рок за доставу коментара 04.03.2021.год.
Евентуалне коментаре слати на n.pasic@almbih.gov.ba


НАЦРТ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРОВОЂЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2020.-ТУ ГОДИНУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ

Крајњи рок за доставу коментара 04.03.2021.год.
Евентуалне коментаре слати на n.pasic@almbih.gov.ba


НАЦРТ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2021. ГОДИНУ

Крајњи рок за доставу коментара 19.12.2020.год.
Евентуалне коментаре слати на n.pasic@almbih.gov.ba


НАЦРТ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА 2021. ГОДИНУ (excel табела)

Крајњи рок за доставу коментара 19.12.2020.год.
Евентуалне коментаре слати на n.pasic@almbih.gov.ba


ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕСА РАДА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ ЗА ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ШТРАЈКА

Крајњи рок за доставу коментара 31.12.2017.год.
Евентуалне коментаре слати на almbih@almbih.gov.ba


Нацрт - Правилник о клиничким студијама лијека

Коментаре можете оставити на wеб платформи https://ekonsultacije.gov.ba.
Крајњи рок за доставу коментара је 10.09.2017.


ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВАЊСКОГ И УНУТРАШЊЕГ ПАКОВАЊА ЛИЈЕКА

Крајњи рок за доставу коментара 03.01.2017. do 16:00h
Евентуалне коментаре слати на a.cvijanovic@almbih.gov.ba


ПРАВИЛНИК О ДОБРОЈ ДИСТРИБУТИВНОЈ ПРАКСИ (GDP) МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Крајњи рок за доставу коментара 29.11.2016. do 16:00h
Евентуалне коментаре слати на inspektorat@almbih.gov.ba


УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗВЈЕШТАВАЊА О СИГУРНОСТИ У ОКВИРУ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА

Евентуалне коментаре слати на b.tubic@almbih.gov.ba


Приједлог листе есенцијалних лијекова Босне и Херцеговине

Евентуалне коментаре слати на b.tubic@almbih.gov.ba

Обрасци

Регистрација

Лијекови

Захтјев за давање дозволе за стављање лијека у промет (Српски)

Датум: 18.4.2012.


Пријава измјене / захтјев за измјену већ одобрене документације (Српски)

Датум: 02.11.2018.| Статус: Ново


Захтјев за издавање сагласности за неприлагођено паковање

Датум: 15.04.2019. | Статус: Ново


Медицинска средства

Упутство за кориштење апликације за регистрацију медицинског средства


Апликација за регистрацију медицинских средстава 

Категоризација

Захтјев за издавање закључка о категоризацији

Нежељена дејства

Образац пријаве нежељене реакције на лијек за здравствене раднике


Образац пријаве нежељене реакције на лијек за носиоце дозволе


Образац пријаве нежељене реакције на вакцину за здравствене раднике


Периодични извјештај о безбједности лијека

Клиничка испитивања

Захтјев за издавање дозволе за клиничко испитивање лијека / Пријава клиничког испитивања (Прилог 1)


Модел плана (протокола) клиничког испитивања (Прилог 2)

Датум: 2011/9/12


Захтјев за одобрење измјена и допуна клиничког испитивања (Прилог 3)


Обавјештење о завршетку клиничког испитивања (Прилог 4)


Захтјев за клиничко испитивање медицинских средстава (Прилог 5)

Промет и производња лијекова и медицинских средстава

Захтјев за издавање дозволе за промет лијекова на велико у Босни и Херцеговини

Датум: 13.10.2014.


Захтјев (Пријава) за упис у Регистар велетрговаца медицинских средстава у БиХ (Српски)

Датум: 22.09.2020.


Захтјев за издавање дозволе за производњу лијекова

Датум: 2012/7/25


Захтјев за упис у регистар произвођача медицинских средстава

Датум: 2020/8/24


Захтјев за измјену адресе сједишта у Регистру велетрговаца медицинских средстава на велико у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25


Захтјев за измјену одговорног лица у Регистру велетрговаца медицинских средстава на велико у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25.


Захтјев за измјену назива правног лица у Регистру велетрговаца медицинских средстава на велико у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25


Захтјев за измјену назива правног лица носиоца дозволе за производњу лијекова у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25


Захтјев за измјену адресе сједишта произвођача лијекова у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25


Захтјев за измјену назива фирме у Регистру произвођача медицинских средстава у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25


Захтјев за измјену сједишта у Регистру произвођача медицинских средстава у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25


Захтјев за измјену назива фирме издате дозволе за промет лијекова на велико у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25


Захтјев за измјену сједишта фирме издате дозволе за промет лијекова на велико у Босни и Херцеговини

Датум: 2012/7/25


Захтјев за издавање/обнову/допуну/измјену ГДП цертификата

Датум: 13.10.2014. |Статус: Ново


Захтјев за издавање/обнову/допуну/измјену ГМП цертификата

Датум: 13.10.2014. |Статус: Ново

Увоз

Лијекови и медицинска средства

Захтјев за издавање сагласности за увоз медицинских средстава у Босну и Херцеговину

Датум: 28.08.2017


Изјава одговорног лица здравствене установе

Датум: 06.03.2017


Захтјев за издавање дозволе за увоз ризичних лијекова у Босну и Херцеговину


Захтјев за издавање сагласности за увоз референтних стандарда за потребе провођења контроле квалитета од стране Контролног лабораторија Агенције за лијекове и медицинска средстав Босне и Херцеговине

Датум: 10.07.2020.


Изјава за референтни стандард

Датум: 10.07.2020.


Захтјев за издавање сагласности за увоз лијека/медицинског средстава за потребе клиничког испитивања у Босну и Херцеговину


Опојне дроге, психотропне супстанце и лијекови који садрже прекурсоре

Извјештаји

Годишњи извјештај о увозу/извозу опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора

Датум: 30.11.2021.| Статус: Ново


Образац кварталног извјештаја о увозу/извозу опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора
Штампани, овјерени примјерак извјештаја послати на адресу Агенције Вељка Млађеновића б.б. 78000 Бања Лука, док електронску копију истог извјештаја послати на адресе t.erceg@almbih.gov.ba i s.obradovic@almbih.gov.ba


Образац за извјештај о оствареном увозу по увозној дозволи Агенције број:

Датум: 30.12.2016


Образац за извјештај о оствареном извозу по извозној дозволи Агенције број:

Датум: 30.12.2016


Образац изјаве о неоствареном увозу/извозу по дозволи Агенције број:

Датум: 30.12.2016


Захтјев за издавање дозволе за извоз лијекова који садрже опојне дроге из Босне и Херцеговине

Датум: 09.12.2020.


Захтјев за издавање дозволе за увоз лијекова који садрже опојне дроге у Босну и Херцеговину

Датум: 09.12.2020.


Захтјев за издавање дозволе за извоз лијекова који садрже психотропне супстанце из Босне и Херцеговине

Датум: 09.12.2020.


Захтјев за издавање дозволе за увоз лијекова који садрже психотропне супстанце у Босну и Херцеговину

Датум: 09.12.2020.


 

Захтјев за издавање дозволе за извоз лијекова који садрже прекурсоре из Босне и Херцеговине

Датум: 09.12.2020.


Захтјев за издавање дозволе за увоз лијекова који садрже прекурсоре у Босну и Херцеговину

Датум: 09.12.2020.


Захтјев за издавање дозволе за извоз супстанци под контролом које се сматрају узорцима или лабораторијским стандардима из Босне и Херцеговине

Датум: 09.12.2020.


Захтјев за издавање дозволе за увоз супстанци под контролом у Босну и Херцеговину

Датум: 09.12.2020.

 

Овјера евиденције (књиге) опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора

Захтјев за овјеру евиденције (књиге) опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора за произвођаче

Датум: 24.2.2023 | Статус: Ново


Захтјев за овјеру евиденције (књиге) опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора за велепрометнике

Датум: 24.2.2023 | Статус: Ново


Захтјев за овјеру евиденције (књиге) опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора за апотеке

Оглашавање

Пријава садржаја огласа (рекламе) за лијек / медицинско средство

Контрола квалитета

Захтјев за спровођење контроле квалитета сваке серије активне супстанце увезене у Босну и Херцеговину-Српски


Захтјев за спровођење контроле квалитета сваке серије ризичних и других специфичних категорија лијекова (посебна контрола) лијека у Босни и Херцеговину-Српски


Захтјев за спровођење контроле квалитета сваке серије активне супстанце увезене у Босну и Херцеговину-Српски


Захтјев за спровођење контроле квалитета сваке серије ризичних и других специфичних категорија лијекова (посебна контрола) лијека у Босни и Херцеговини-Српски


Захтјев за спровођење контроле квалитета сваке серије увезеног лијека у Босну и Херцеговину-Српски


Образац за доставу узорака и стандарда за спровођење контроле квалитета прве серије лијека


Образац пријаве неисправности у квалитету лијека

Датум: 23.7.2014 | Статус: Ново

Водичи

Лијекови

Регистрација

MODULE 2 : COMMON TECHNICAL DOCUMENT SUMMARIES (Енглески)

Датум: 04.03.2024 | Статус: Ново


MODULE 2: COMMON TECHNICAL DOCUMENT SUMMARIES 2.5: CLINICAL OVERVIEW (Енглески)

Датум: 04.03.2024 | Статус: Ново

 

 

 

Категоризација

Водич за припрему документације за категоризацију

Нежељена дејства

Водич за носиоце дозвола везано за Писма здравственим радницима (DHPC)

Датум: 05.08.2019 | Статус: Ново

Клиничка испитивања

Водич за пријаву измјена и допуна клиничког испитивања лијека

Контрола квалитета

Водич за велепрометника за поступање са обрасцима захтева за контролу сваке увезене серије лијека

Водич за плаћање трошкова у вези са контролом квалитета лијека

Водич носиоцима дозвола за подношење захтјева за промет лијекова у неприлагођеном паковању у складу са Правилником о садржају и начину означавања спољњег и унутрашњег паковања лијека („Службени гласник БиХ“, бр. 40/10) и Правилником о измјенама и допунама правилника о садржају и начину означавања спољњег и унутрашњег паковања лијека („Службени гласник БиХ“, бр. 36/13)

Медицинска Средства

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРИМЈЕНЕ ЕМДН НОМЕНКЛАТУРЕ КОД ИЗБОРА ГЕНЕРИЧКОГ НАЗИВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Ново од 04.03.2024. године

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ
I ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА ВЕЗАНИХ ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
II ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВУ ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЕ КОЈИ НИСУ У НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БИХ

Ново од 19.04.2023. године

СПИСАК НЕОПХОДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УПИС МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА БиХ

СПИСАК НЕОПХОДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗМЈЕНУ И/ИЛИ ДОПУНУ УПИСА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

НОВО од: 14.08.2023. године

Упутство за кориштење апликације за регистрацију медицинског средства

УПУТСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРОИЗВОЂАЧА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВА У АПЛИКАЦИЈИ ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Ново од 16.04.2021. године

Публикације и извјештаји

 

Публикације

Фармакопеја Босне и Херцеговине
Фармакопеја Босне и Херцеговине

26.12.2022.

Публикација се може преузети овдје.

Извјештаји

Регистри лијекова

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - XV Регистар лијекова Босне и Херцеговине

Датум: 06.03.2024.

Регистар се може преузети овдје.


Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - XIV Регистар лијекова Босне и Херцеговине

06.03.2023

Регистар се може преузети овдје.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - XIII Регистар лијекова Босне и Херцеговине

03.02.2022

Регистар се може преузети овдје.

Додатак I Регистра лијекова Босне и Херцеговине 2022 можете преузети овдје.

Корекције уочених грешака у Регистру лијекова 2022 можете преузети овдје.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - XII Регистар лијекова Босне и Херцеговине

Регистар се може преузети овдје.

Додатак I Регистра лијекова Босне и Херцеговине 2021 можете преузети овдје.

Корекције уочених грешака у Регистру лијекова 2021 можете преузети овдје.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - XII Регистар лијекова Босне и Херцеговине

04.03.2020

Регистар се може преузети овдје.

Додатак I Регистра лијекова Босне и Херцеговине 2021 можете преузети  овдје.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - XI Регистар лијекова Босне и Херцеговине

06.03.2019

Регистар се може преузети овдје.

орекције уочених грешака у Регистру лијекова 2019 можете преузети овдје.

Додатак I Регистра лијекова Босне и Херцеговине 2019 можете преузети овдје.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - IX Регистар лијекова Босне и Херцеговине

30.03.2018

Регистар се може преузети овдје.

Корекције уочених грешака у Регистру лијекова 2018 можете преузети овдје.

Додатак I Регистра лијековa Босне и Херцеговине 2018 можете преузети овдје.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - VIII Регистар лијекова Босне и Херцеговине

14.03.2017

Регистар се може преузети овдје.

Додатак I Регистра лијекова Босне и Херцеговине 2017 можете преузети овдје.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине је издала седми Регистар лијекова Босне и Херцеговине

28.03.2016

Регистар је бесплатан и може се преузети у просторијама:

ФАРМАЦЕУТСКОГ ДРУШТВА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Адреса: Чекалуша 38; Сарајево
Телефон: +387 (33) 269 270
Факс: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

ФАРМАЦЕУТСКОГ ДРУШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Адреса: Алеја Светог Саве б.б. ; Бања Лука
Телефон: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

УДРУЖЕЊЕ ЉЕКАРА/ЛИЈЕЧНИКА ПОРОДИЧНЕ/ОБИТЕЉСКЕ МЕДИЦИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Адреса: Улица Вразова бр. 11 ; Сарајево
Телефон: +387 (33) 292-672

КОМОРА МАГИСТАРА ФАРМАЦИЈЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Адреса: Тузланска бб, Ламела Б низ IV Бућа Поток-Тибра Пацифик (Отока) ;Сарајево
Телефон: +387 (33) 207-384

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Адреса: Булевар војводе Степе Степановића бр. 173; Бања Лука
Телефон: +387 (51) 235-510

ДРУШТВО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Адреса: Улица Првог Крајишког корпуса 4/1; Бања Лука
Телефон: +387 (51) 329-100

КОМОРА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Адреса: Улица Првог Крајишког корпуса 4/1; Бања Лука
Телефон: +387 (51) 329-360

ЉEKARSKA/ЛИЈЕЧНИЧКА КОМОРА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Адреса: Улица Аска Борића бр. 28; Зеница
Телефон: +387 (32) 244-232

Агенција за лијекова и медицинска средства Босне и Херцеговине је издала 6. Регистар лијекова Босне и Херцеговине

05.03.2015

Цијена Регистра је 60,00 КМ + ПДВ .

Регистар се може купити у просторијама:

Фармацеутског друштва Федерације БиХ
Адреса: Чекалуша 38; Сарајево
Телефон: +387 (33) 269 270
Факс: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Фармацеутског друштва Републике Српске
Адреса: Алеја Светог Саве бб; Бања Лука
Телефон: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Агенција за лијекова и медицинска средства Босне и Херцеговине је издала 5. Регистар лијекова Босне и Херцеговине

26.02.2014

Цијена Регистра је 50,00 КМ + ПДВ .

Регистар се може купити у просторијама:

Фармацеутског друштва Федерације БиХ
Адреса: Čekaluša 38; Sarajevo
Телефон: +387 (33) 269 270
Факс: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Фармацеутског друштва Републике Српске
Адреса: Aleja Svetog Save b.b. ; Banja Luka
Телефон: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Агенција за лијекова и медицинска средства Босне и Херцеговине је издала 4. Регистар лијекова Босне и Херцеговине

28.03.2013

Цијена Регистра је 50,00 КМ + ПДВ .

Регистар се може купити у просторијама:

Фармацеутског друштва Федерације БиХ
Адреса: Чекалуша 38; Сарајево
Телефон: +387 (33) 269 270
Фак: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Фармацеутског друштва Републике Српске
Адреса: Алеја Светог Саве бб; Бања Лука
Телефон: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Међукантоналне Фармацеутске коморе
Адреса: Топал Осман Паше 18А (Зграда Лорис); Сарајево
Телефон: +387 (33) 710 685
Фак: +387 (33) 710 686
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Агенција за лијекова и медицинска средства Босне и Херцеговине је издала 3. Регистар лијекова Босне и Херцеговине

16.03.2012

Цијена Регистра је 50,00 КМ + ПДВ .

Регистар се може купити у просторијама:

Фармацеутског друштва Федерације БиХ
Адреса: Чекалуша 38; Сарајево
Телефон: +387 (33) 269 270
Факс: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Фармацеутског друштва Републике Српске
Адреса: Алеја Светог Саве бб; Бања Лука
Телефон: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Међукантоналне Фармацеутске коморе
Адреса: Топал Осман Паше 18А (Зграда Лорис); Сарајево
Телефон: +387 (33) 710 685
Факс: +387 (33) 710 686
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Агенција за лијекова и медицинска средства Босне и Херцеговине је издала 2. Регистар лијекова Босне и Херцеговине

17.06.2011

Цијена Регистра је 50,00 КМ + ПДВ .

Регистар се може купити у просторијама:

Фармацеутског друштва Федерације БиХ
Адреса: Чекалуша 38; Сарајево
Телефон: +387 (33) 269 270
Факс: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Фармацеутског друштва Републике Српске
Адреса: Алеја Светог Саве бб; Бања Лука
Telefon: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Међукантоналне Фармацеутске коморе
Адреса: Топал Осман Паше 18А (Зграда Лорис); Сарајево
Телефон: +387 (33) 710 685
Факс: +387 (33) 710 686
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Агенција за лијекова и медицинска средства Босне и Херцеговине је издала 1. Регистар лијекова Босне и Херцеговине

23.04.2010

Цијена Регистра је 50,00 КМ + ПДВ .

Регистар се може купити у просторијама:

Фармацеутског друштва Федерације БиХ
Адреса: Чекалуша 38; Сарајево
Телефон: +387 (33) 269 270
Факс: +387 (33) 207 966
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Фармацеутског друштва Републике Српске
Адреса: Алеја Светог Саве бб; Бања Лука
Телефон: +387 (51) 212-260
e-mail: info@farmaceutskodrustvo.org

Међукантоналне Фармацеутске коморе
Адреса: Топал Осман Паше 18А (Зграда Лорис); Сарајево
Телефон: +387 (33) 710 685
Факс: +387 (33) 710 686
e-mail: info@farmadrustvo.ba

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине - Приручник о клиничким испитивањима лијекова за пацијенте и њихове породице

Приручник се може преузети овдје.

Максималне велепродајне цијене лијекова за тржиште БиХ

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 07.12.2023. – 01.03.2024. год.

Датум: 07.05.2024

_________________________________________________________________________________

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 07.09.2023. – 06.12.2023. год.

Датум: 01.03.2024

_________________________________________________________________________________

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 07.03.2023.- 06.06.2023. год.

Датум: 19.09.2023

Максималне велепродајне цијене лијекова за тржиште БиХ 06.07.2023.

Датум: 06.07.2023.

Корекција података у објављеном Годишњем израчуну максималних велепродајних цијена лијекова за 2023. годину

Датум: 06.07.2023.

Годишњи израчун максималних велепродајних цијена лијекова за тржиште БиХ 05.06.2023. год.

Датум: 05.06.2023

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 07.12.2022. – 03.03.2023. год.

Датум: 12.05.2023

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 07.09.2022. – 06.11.2022. год.

Датум: 21.03.2023

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 07.06.2022. – 06.09.2022. год.

Датум: 29.11.2022

Корекција података у објављеном Годишњем израчуну максималних велепродајних цијена лијекова за 2022. годину

Датум: 28.07.2022

Максималне велепродајне цијене лијекова за тржиште БиХ 27.07.2022.

Датум: 28.07.2022

Корекција и допуна података у објављеном Годишњем израчуну максималних велепродајних цијена лијекова за 2022. годину

Датум: 28.07.2022

Максималне велепродајне цијене лијекова за тржиште БиХ 01.07.2022.

Датум: 05.07.2022

Корекција и допуна података у објављеном Годишњем израчуну максималних велепродајних цијена лијекова за 2022. годину

Датум: 05.07.2022

Годишњи израчун максималних велепродајних цијена лијекова за тржиште БиХ 06.06.2022. год.

Датум: 06.06.2022

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 01.12.2021.- 04.03.2022. год.

Датум: 18.04.2022

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 01.09.2021.- 30.11.2021. год.

Датум: 28.02.2022

MМаксималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 01.06.2021.- 31.08.2021. год.

Датум: 22.10.2021

Maksimalne veleprodajne cijene novoodobrenih lijekova u periodu 01.03.2021.- 31.05.2021. god.

Датум: 30.07.2021

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 01.03.2021.- 31.05.2021. год.

Датум: 21.06.2021

Корекција и допуна података у објављеном Годишњем израчуну максималних велепродајних цијена лијекова за 2021. годину

Датум: 21.06.2021

Годишњи израчун максималних велепродајних цијена лијекова за тржиште БиХ 28.05.2021. год.

Датум: 01.06.2021

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 01.12.2020.-28.02.2021. год.

Датум: 18.03.2021

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 01.10.2020.-30.11.2020. год.

Датум: 04.01.2021

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 01.08.2020.-30.09.2020. год.

Датум: 16.12.2020

Максималне велепродајне цијене новоодобрених лијекова у периоду 02.03.2020.-30.07.2020. год.

Датум: 04.09.2020

Корекција података у објављеном Годишњем израчуну максималних велепродајних цијена лијекова за 2020. годину

Датум: 04.09.2020

Максималне велепродајне цијене лијекова за тржиште БиХ 16.06.2020.

Датум: 16.06.2020

Корекција и допуна података у објављеном Годишњем израчуну максималних велепродајних цијена лијекова за 2020. годину

Датум: 16.06.2020

Максималне велепродајне цијене лијекова за тржиште БиХ 14.06.2019.

Датум: 14.06.2019

Корекција и допуна података у објављеном Годишњем израчуну максималних велепродајних цијена лијекова за 2019. годину

Датум: 14.06.2019

Максималне велепродајне цијене лијекова за тржиште БиХ 15.06.2018.

Датум: 15.06.2018

Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH 18.05.2017.

Датум: 15.6.2017

Извјештаји о промету лијекова који имају дозволу за промет

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2022. години

Датум: 24.11.2023.


Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2021. години

Датум: 30.06.2022.

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2020. години

Datum: 15.09.2021. (izvršene su korekcije u odnosu na objavljeni Izvještaj dana 09.09.2021.)

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2019. години

Datum: 06.08.2020.

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2018. години

Датум: 31.07.2019.

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2017. години

Датум: 20.06.2018.

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2016. години

Датум: 17.7.2017

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2015. години

Датум: 8.6.2016

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2014. години

Датум: 8.6.2015

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2013. години

Датум: 18.6.2014

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2012. години

Датум: 5.8.2013

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2011. години

Датум: 19.06.2012

Извјештај о промету лијекова који имају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2010. години

Датум: 22.06.2011

Извјештај о промету готових лијекова у 2009. години у Босни и Херцеговини

Датум: 12.07.2010

Извјештаји о одобреном увозу лијекова који немају дозволу за промет

Извјештај о одобреном увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (за 2015. годину)

Датум: 28.7.2017

Извјештај о одобреном увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (за 2014. годину)

Датум: 20.7.2015

Извјештај о одобреном увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (за 2013. годину)

Датум: 18.7.2014

Извјештај о одобреном увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (за 2012. годину)

Датум: 4.12.2013

Извјештај о одобреном увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (за 2011. годину)

Датум: 20.04.2012

Извјештај о интервентном увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у првој половини 2011. године)

Датум: 28.07.2011

Извјештај о увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у 2010. години)

Датум: 24.03.2011

Извјештај о интервентном увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у првој половини 2010. године)

Датум: 08.08.2010

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за промет

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у 2023. години)

Датум: 06.03.2024.

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у 2022. години)

Датум: 30.11.2023.

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у 2021. години)

Датум: 01.04.2022.

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у 2020. години)

Датум: 07.10.2021.

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у 2019. години)

Датум: 06.08.2020.

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у 2018. години)

Датум: 01.11.2019.

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини (у 2017. години)

Датум: 22.11.2018.

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за промет у Босни и Херцеговини (за 2016. годину)

Датум: 28.7.2017

Извјештај о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за промет у Босни и Херцеговини у 2010. години

Датум: 12.09.2011

Извјештај о нежељеним дјеловањима лијекова и медицинских средстава у Босни и Херцеговини

Извјештај о нежељеним дјеловањима лијекова и медицинских средстава у Босни и Херцеговини за 2017. годину

Датум: 20.07.2018