+387 51 456 040 Пошаљите нам е-пошту Како до нас?

Јавни позиви и набавкеFlag Counter

Овај дио наше интернет презентације је намјењен информацијама везаним за Јавне позиве и набавке у оквиру Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине

Контакт

Контакт особа: Даниела Вишњић

теl. +387 51 456040
фаx. +387 51 450301
е-пошта: d.visnjic@almbih.gov.ba

Јавни позиви

Контакт

Објављен: 10.07.2023

На основу Рјешења директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-2475/23 од 18.04.2023. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 26/14 и 18/14) Комисија за продају службеног возила путем провођења поступка јавне лицитације, а системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјешењем директора број: 10-02.3-4101/23 од 28.06.2023. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

Додатне информације можете прочитати овдје.

Образац за цијену понуде овдје.

Т Р Е Ћ И Ј А В Н И О Г Л А С за продају службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда

Објављен: 08.06.2023

На основу Рјешења директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-2475/23 од 18.04.2023. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 26/14 и 18/14) Комисија за продају службеног возила путем провођења поступка јавне лицитације, а системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјешењем директора број: 10-02.3-2475-2/23 од 18.04.2023. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

Додатне информације можете прочитати овдје.

Образац за цијену понуде ovdje.

Д Р У Г И Ј А В Н И О Г Л А С за продају службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда

Објављен: 23.05.2023

На основу Рјешења директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-2475/23 од 18.04.2023. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 26/14 и 18/14) Комисија за продају службеног возила путем провођења поступка јавне лицитације, а системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјешењем директора број: 10-02.3-2475-2/23 од 18.04.2023. године, објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

Додатне информације можете прочитати овдје.

Образац за цијену понуде овдје.

 

Ј А В Н И О Г Л А С за продају службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда

Објављен: 05.03.2023

На основу Рјешења директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-2475/23 од 18.04.2023. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 26/14 и 18/14) Комисија за продају службеног возила путем провођења поступка јавне лицитације, а системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјешењем директора број: 10-02.3-2475-2/23 од 18.04.2023. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Додатне информације можете прочитати овдје.

Oбразац за цијену понуде овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС за попуњавање радног мјеста –НК или КВ

Објављен: 02.02.2023

JAVNI OGLAS ZA za popunjavanje radnih mjesta -SSS

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1-612/23 од 30.01.2023. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Спремачица - Одсјек за логистику и техничко одржавање лабораторије - Сектор за фармацеутско - хемијску контролу квалитета лијека - 1 извршилац у Сарајеву ( редни број 38. у систематизацији радних мјеста).

Додатне информације можете прочитати овдје.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 02.02.2023

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера високе стручне спреме број: 10-34.1-595/23 од 27.01.2023. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер - ВСС са завршеним Фармацеутским факултетом – три (3) извршиоца.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА за попуњавање радних мјеста -ССС

Објављен: 05.01.2023

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1-7850/22 од 30.12.2022. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
1.1 Референт специјалист књиговођа-билансиста – Сектор за финансијске послове у Бањалуци- -1 извршилац (редни број 108. у систематизацији радних мјеста).

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА за попуњавање радних мјеста -ССС

Објављен: 04.01.2023

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1-7688/22 од 23.12.2022. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
 

1.1 Референт за оперативно – техничке послове – Одсјек за правне послове – Сектор за правне и опште послове у Бањалуци -1 извршилац у Бањалуци (редни број 93. у систематизацији радних мјеста).
2.2 Референт специјалист за клиничка испитивања – Сектор за клиничка испитивања – 1 извршилац у Бањалуци (редни број 70. у систематизацији радних мјеста).
3.3 Перач лабораторијског посуђа и радне ођеће - Одсјек за логистику и техничко одржавање лабораторије - Сектор за фармацеутско-хемијску контролу квалитета лијека- 1 извршилац у Сарајеву ( редни број 37. у систематизацији радних мјеста).

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 14.09.2022

На основу Одлуке директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-4023-1/22 од 05.07.2022. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине (,,Службени гласник Босне и Херцеговине", број 26/14 и 18/14) Комисија за продају службеног возила путем провођења поступка јавне лицитације, а системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјесењем директора број: 10-02.3-4023-2/22 од 05.07.2022. године, објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - Иицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда
Марка аутомобила: Toyota

Јавни оглас овдје.

Образац за цијену понуде овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 18.08.2022

На основу Одлуке директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-4023-1/22 од 05.07.2022. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине (,,Службени гласник Босне и Херцеговине", број 26/14 и 18/14) Комисија за продају службеног возила путем провођења поступка јавне лицитације, а системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјесењем директора број: 10-02.3-4023-2/22 од 05.07.2022. године, објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за продају службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - Иицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда
Јавни оглас овдје.

Образац за цијену понуде овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 28.07.2022

На основу Одлуке директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-4023-1/22 од 05.07.2022. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине (,,Службени гласник Босне и Херцеговине", број 26/14 и 18/14) Комисија за продају службеног возила путем провођења поступка јавне лицитације, а системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјесењем директора број: 10-02.3-4023-2/22 од 05.07.2022. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за продају службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - Иицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда
 

Марка аутомобила: Toyota
Јавни оглас овдје.

Образац за цијену понуде  овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 04.02.2022

На основу чл. 8.став (2) а у вези са чланом 55. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), и члана 12а. став (2) тачка а) Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера високе стручне спреме број: 10-34.1-692/22 од 02.02.2022. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
 

1/01--Волонтер –VSS-VII/1 степен стручне спреме, односно високо образовање првог,другог или трећег циклиуса вреднованог са најмање 180 ECTS бодова, са завршеним Фармацеутским факултетом – два (2) извршиоца.
1/02--Волонтер –VSS-VII/1 степен стручне спреме, односно високо образовање првог,другог или трећег циклиуса вреднованог са најмање 180 ECTS бодова, са завршеним Економским факултетом – један (1) извршилац.

1/01-- 2(два)извршиоца са VSS-VII/1 степен стручне спреме, односно високо образовање првог,другог или трећег циклиуса вреднованог са најмање 180 ECTS бодова, са завршеним Фармацеутским факултетом – Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.

1/02-- 1(један)извршиоц са VSS-VII/1 степен стручне спреме, односно високо образовање првог,другог или трећег циклиуса вреднованог са најмање 180 ECTS бодова, са завршеним Економским факултетом – Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 05.01.2022

На основу чл. 8.став (2) а у вези са чланом 55. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), и члана 12а. став (2) тачка а) Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера високе стручне спреме број: 10-34.1-8309/21 од 29.12.2021. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ, р а с п и с у је.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ ПОНИШТАВА Јавни оглас за пријем радника ВСС – фармацеутске струке, на одређено вријеме, до повратка раднице са дужег боловања у Агенцији за лијекове и медицинска средства БиХ

Објављен: 04.02.2021

Јавни оглас за пријем радника ВСС – фармацеутске струке, на одређено вријеме, до повратка раднице са дужег боловања у Агенцији за лијекове и медицинска средства БиХ, расписан на основу члана 8. Закона о раду у институцујама Босне и Херцеговине (,,Службени гласник БиХ“,број: 26/04,7/05, 48/05,60/10, 32/13 и 93/17, у даљем тексту: Закон о раду) и на основу сагласности Агенције за државну службу Босне и Херцеговине број: 05-34-2-47-1/21 од 15.01.2021. године, објављен је на службеној њеб страници Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ: www.almbih.gov.ba., дана 27.01.2021. године, са крајњим роком за подношење пријава 03.02.2021. године, уз претходну обавијест у дневним новинама Еуро БЛИЦ и Независне новине, од 26.01.2021. године, поништава се ради повратка државне службенице на посао, те до реализације овог поступка неће доћи.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 27.01.2021

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године те на основу сагласности Агенције за државну службу БиХ број: 05-34-2-47-1/21 од 15.01.2021. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
 

Стручни савјетник за прву регистрацију лијекова ВСС –VII степен - један (1) извршилац у Бањалуци.

-1 (један)радник са Висока стручна спрема (ВИИ степен) – завршен факултет фармацеутског смјера – Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 20.11.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера високе стручне спреме број: 10-34.1-3156/20 од 26.05.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер –ВСС- са завршеним Фармацеутским факултетом – два (2) извршиоца у Сарајеву.

-2 волонтера са завршеним фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Маршала Тита бр. 9 , 71000 Сарајево.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИЦЕ СА ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 16.10.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), и Одлуке о потреби пријема радника, број:10-34.1-5968 /20 од 14.10.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Запосленик са завршеном ССС –IV степен - један (1) извршилац у Сарајеву.

-1 (један)запосленик са средњом стручном спремом ( ИВ степен), школа усмјереног образовања или гимназија – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Маршала Тита бр.9., 71000 Сарајево.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 31.08.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 65/19), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-4918/20 од 21.08.2020. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер са завршеним Економским факултетом - један (1) извршилац.

-1 (један)волонтер са завршеним Економским факултетом – Сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 27.07.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера високе стручне спреме број: 10-34.1-4410/20 од 23.07.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер –ВСС- са завршеним Фармацеутским факултетом – десет (10) извршилаца.

-4 (четири)волонтера са завршеним Фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Маршала Тита бр. 9 , 71000 Сарајево.

-6 (шест)волонтера са завршеним Фармацеутским факултетом- сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИЦЕ СА ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 21.07.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема радника, број: 10-34.1-4289/20 од 16.07.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Запосленик са завршеном ССС фармацеутског смјера, један (1) извршилац.

Виши референт за издавање сертификата о примјени добрих пракси- Инспекторат Агенције у Бањалуци, 1 извршилац.

Додатне информације можете прочитати  овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИЦЕ СА ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 21.07.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), и Одлуке о потреби пријема радника, број: 10-34.1-4269/20 од 16.07.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Запосленик - са завршеном ССС техничког смјера, један (1) извршилац.

Референт –специјалист за информатичке послове – Одсјек за правне послове у Сектору за правне и опште послове у Бањалуци, 1 извршилац

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИЦЕ СА БОЛОВАЊА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 19.06.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), и Одлуке о потреби пријема радника, број: 10-34.1-3655 /20 од 16.06.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Запосленик - Неквалификовани радник или КВ радник, један (1) извршилац.

Перач лабораторијског посуђа и радне ођеће – Одсјек за логистику и техничко одржавање лабораторије у Сарајеву, 1 извршилац

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИЦЕ СА ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 01.06.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема радника, број: 10-34.1-3167 /20 од 26.05.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Запосленик са завршеном ССС фармацеутског смјера - један (1) извршилац.

Виши референт за издавање сертификата о примјени добрих пракси- Инспекторат Агенције у Бањалуци

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 01.06.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера високе стручне спреме број: 10-34.1-3156/20 од 26.05.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер –ВСС- са завршеним Фармацеутским факултетом – два (2) извршиоца.

2 волонтера са завршеним фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Маршала Тита бр. 9 , 71000 Сарајево

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЗАПОСЛЕНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИЦЕ СА ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - један (1) извршилац у Бањалуци, Сједиште Агенције

Објављен: 01.06.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема радника, број: 10-34.1-3171/20 од 27.05.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

Запосленик са завршеном ССС техничког смјера - један (1) извршилац.
1 извршилац у Бањалуци, Сједиште Агенције
Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем волонтера са завршеним Правним факултетом – дипломирани правник - 240 ЕЦТС - један (1) извршилац у Бањалуци, Сједиште Агенције

Објављен: 16.03.2020

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-1625/20 од 10.03.2020. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Висока стручна спрема (VII/1 степен) – Завршен Правни факултет –дипломирани правник- висока стручна спрема VII/1 степен, а за лица која су студије завршили по болоњском систему, завршен најмање први циклус студија (додипломски студиј – degree of bachelor), уз остварених најмање 240 ECTS, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

1 извршилац у Бањалуци, Сједиште Агенције

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем радника на одређено вријеме-Инспектор за надзор лабораторијске и клиничке праксе – Инспекторат Агенције – (редни број 80 у Систематизацији) – 1 извршилац у Сарајеву, Контролни лабораториј

Објављен: 13.12.2019

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1-6021/19 од 27.11.2019. године, те на основу сагласности Агенције за државну службу БиХ број :05-34-2-1200-1/19 од 03.12.2019. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
 

Висока стручна спрема (VII степен) – завршен факултет фармацеутског или одговарајућег технолошког смјера, са завршеном допунском едукацијом из облсти ,,GLP“ и ,,GCP“-a, најмање три (3) године радног искуства, положен посебни стручни испит за фармацеутског инспектора, активно познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару и положен стручни управни испит.

1 извршилац у Сарајеву, Контролни лабораториј

Додатне информације можете прочитати овдје.

АВНИ ОГЛАС за пријем радника на одређено вријеме - Виши стручни сарадник за фармакопеју, Одсјек за фармакопеју – (редни број 22 у Систематизацији) – 1 извршилац у Сарајеву, Контролни лабораториј.

Објављен: 12.09.2019

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1-4302/19 од 02.09.2019. године, те на основу сагласности Агенције за државну службу БиХ број : 05-34-2-840-1/19 од 04.09.2019. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Радник на одређено вријеме – 1 извршилац у Сарајеву, Контролни лабораториј.

Радни однос се заснива на одређено вријеме, до повратка државне службенице са породиљског одсуства.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем радника на одређено вријеме-Инспектор за надзор промета на велико – Инспекторат у Бањалуци-(редни број 79 у Систематизацији)– 1 извршилац у Мостару

Објављен: 02.08.2019

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1-3522/19 од 11.07.2019. године, те на основу сагласности Агенције за државну службу БиХ број : 05-34-2-701-1/19 од 16.07.2019. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
 

Радник на одређено вријеме –ВСС- завршен факултет фармацеутског или медицинског смјера – један (1) извршилац

1 радник на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања са завршеним фармацеутским или медицинским факултетом.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Волонтер –ВСС- са завршеним Фармацеутским факултетом – два (2) извршиоца

Објављен: 28.03.2019

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера високе стручне спреме број: 10-34.1-1580/19 од 22.03.2019. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер –ВСС- са завршеним Фармацеутским факултетом – два (2) извршиоца

2 волонтера са завршеним фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Маршала Тита бр. 9 , 71000 Сарајево.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ЈАВНИ ОГЛАС за попуњавање радних мјеста - ССС

Објављен: 15.02.2019

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1- 742/19 од 12.02.2019. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Референт – специјалист за праћење употребе и промета готових лијекова и медицинских средстава – Одсјек за информисање о лијековима и медицинским средствима – Сектор за лијекове у Бањалуци-1 извршилац у Бањалуци, редни број 62. у систематизацији радних мјеста.
Референт специјалист за клиничка испитивања – Сектор за клиничка испитивања – 1 извршилац у Бањалуци, редни број 70. у систематизацији радних мјеста.
 

Референт за оперативно – техничке послове – Одсјек за опште послове – Сектор за правне и опште послове у Бањалуци – 1 извршилац у Бањалуци, редни број 100. у систематизацији радних мјеста.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Волонтер са завршеним Технолошким факултетом – инжињер прехрамбене технологије

Објављен: 28.01.2019

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-342/19 од 24.01.2019. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер са завршеним Технолошким факултетом – инжињер прехрамбене технологије - један (1) извршилаc

1 волонтер са завршеним Технолошким факултетом – инжињер прехрамбене технологије – Сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.

Волонтер ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју је образован, без заснивања радног односа, у трајању од једне (1) године.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом - један (1) извршилац

Објављен: 03.01.2019

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера високе стручне спреме број: 10-34.1-6928/18 од 27.12.2018. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом - један (1) извршилац

1 волонтер са завршеним фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Маршала Тита бр. 9 , 71000 Сарајево

Волонтер ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју је образован,без заснивања радног односа, у трајању од (1) једне године.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Продаја службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда

Објављен: 16.07.2018

На основу Одлуке директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-3601/18 од 12.07.2018. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 26/14 и 18/14) Комисија за утврђивање почетне цијене и провођење поступка јавне лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјешењем директора број: 10-02.3-3601-1/18 од 12.07.2018. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за продају службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине путем јавне лицитације продаје моторно возило слиједећих карактеристика:

- Марка аутомобила: Toyota;

- Тип (модел): Avensis;

- Регистарска ознака: Е94-Е-856;

- Година производње: 2007;

- Врста мотора: дизел;

- Датум прве регистрације: 27.12.2007.године;

- Број шасије: SB1BD56L70E047691;

- Боја возила: сива;

- Снага/запремина мотора: 93 KW/1998 cm3;

- Пређено километара: cca 510.000 km;

- Стање возила: исправно, у возном стању;

- Регистровано до 28.12.2018. године;

- Опрема: стандардна плус 4 зимске ауто гуме димензија 215/50 R 17;

- Почетна цијена: 5.000 KM;

Додатне информације можете прочитати овдје.

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

Волонтер са завршеним факултетом друштвеног смјера - један (1) извршилац

Објављен: 02.03.2018

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-1244/18 од 27.02.2018. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
 

Волонтер са завршеним факултетом друштвеног смјера - један (1) извршилац

-1 волонтер са завршеним факултетом друштвеног смјера -Сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука

- Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом - два (2) извршиоца

Објављен: 09.02.2018

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-644/18 od 02.02.2018. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
 

Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом - два (2) извршиоца

- 1 волонтер са завршеним фармацеутским факултетом – Сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.

- 1 волонтер са завршеним фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Маршала Тита бр. 9 , 71000 Сарајево.

- Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Волонтер са завршеном ССС- друштвени смјер - један (1) извршилац

Објављен: 12.06.2017

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-2917/17 од 05.06.2017. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
Волонтер са завршеном ССС- друштвени смјер - један (1) извршилац

- 1 волонтер са завршеном ССС – друштвени смјер – сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, Бања Лука.

- Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, Сарајево

Објављен: 16.05.2017

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-2299-1/17 од 10.05.2017. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
 

Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, Сарајево

- 1 извршилац - Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, Сарајево

- Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

Додатне информације можете прочитати овдје.

Стручни савјетник за издавање дозвола за опојне дроге и прекурсоре – Инспекторат у Бањалуци

Објављен: 18.04.2017

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1-1787-4/17 од 12.04.2017. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
- Стручни савјетник за издавање дозвола за опојне дроге и прекурсоре – Инспекторат у Бањалуци

- 1 извршилац у Бањалуци

- Радни однос се заснива на одређено вријеме.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 27.03.2017

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-1600/17 од 22.03.2017. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1.1 Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом - један (1) извршилац.

Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

I – Опис послова:

Волонтер ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју је образован.

II – Мјесто рада:

-(1) волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, Сарајево.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 06.12.2016

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ОГЛАСА
ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1.1 Исправка јавног огласа објављеног на web страници Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ дана 05.12.2016. године, односи се на став II – Мјесто рада, због штампарске грешке, па гласи:

II – Мјесто рада:

-1 - волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, Сарајево.

- 1 - волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом – Сектор – Главна канцеларија за farmakovigilancu и materiovigilancu, Мостаr.

Исправку јавног огласа можете прочитати овдје.

ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 05.12.2016

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 01-50.1-5857/16 од 01.12.2016. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1.1 - Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом - два (2) извршиоца.

Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

I – Опис послова:

Волонтери ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

II – Мјесто рада:

-2 волонтера са завршеним Фармацеутским факултетом – Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, Сарајево.

Додатне информације можете прочитати овдје.

ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 25.10.2016

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-2417/16 од 17.05.2016. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
 

 

ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
 

1. Волонтер са завршеним факултетом друштвеног смјера - један (1) извршилац

Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

I – Опис послова:

Волонтери ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

II – Мјесто рада:

-1 волонтер са завршеним факултетом друштвеног смјера -Сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука

Додатне информације можете прочитати овдје.

Продаја службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда

Објављен: 13.10.2016

На основу Одлуке в.д. директора Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ број: 10-02.3-4569/16од 13.09.2016. год. о продаји службеног возила, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начина кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 26/14 и 18/14) Комисија за утврђивање почетне цијене и провођење поступка јавне лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда, именована Рјешењем в.д. директора број: 10-02.3-4569-1/16 од 13.09.2016. године, објављује:

ТРЕЋИ ЈАВНИ ОГЛАС
за продају службеног моторног возила Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ путем јавне продаје - лицитације, системом прикупљања затворених писаних понуда

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине путем јавне лицитације продаје моторно возило слиједећих карактеристика:

- Марка аутомобила: Toyota;

- Тип (модел): Avensis;

- Регистарска ознака: E94-E-856;

- Година производње: 2007;

- Врста мотора: дизел;

- Датум прве регистрације: 27.12.2007.године;

- Број шасије: SB1BD56L70E047691;

- Боја возила: сива;

- Снага/запремина мотора: 93 KW/1998 cm3;

- Пређено километара: cca 430.500 km;

- Стање возила: исправно, у возном стању;

- Регистровано до 28.12.2016. године;

- Опрема: стандардна плус 4 зимске ауто гуме димензија 215/50 R 17;

- Почетна цијена: 8.400,00 KM;

Додатне информације можете прочитати овдје.

Стручни сарадник за редовну контролу у Одсјеку за пријем и евалуацију документације и подршку Лабораторији у Сектору за оцјену фармацеутског квалитета лијека у Контролном лабораторију у Сарајеву

Објављен: 23.06.2016

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34.1-2864-2/16 од 22.06.2016. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
Назив радног мјеста: Стручни сарадник за редовну контролу у Одсјеку за пријем и евалуацију документације и подршку Лабораторији у Сектору за оцјену фармацеутског квалитета лијека у Контролном лабораторију у Сарајеву

I. За пријем у радни однос потребно је доставити, поред биографије (ЦВ-а), и доказе о испуњавању сљедећих општих услова прописаних чланом 10. Закона о раду:

- да има навршених 18 година живота, што се доказује родним листом (оригинал или овјерена копија) не старијим од шест мјесеци;

- да је држављанин Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем (оригинал или овјерена копија) не старијим од шест мјесеци;

- да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено са умишљајем у складу са кривичним законима у БиХ, што се доказује увјерењем надлежног суда, не старијим од три мјесеца;

- да се не налази под оптужбом Међународног трибунала за бившу Југославију (члан IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине), што се доказује Изјавом лица (датом под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу), овјереном код надлежног општинског органа по мјесту пребивалишта, не старијим од три мјесеца;

- Изабрани кандидат ће бити дужан доставити љекарско увјерење о здравственој способности (не старије од три мјесеца) прије почетка рада, које доказује да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

II. Посебни услови:

- Висока стручна спрема (IV степен) – фармацеутски смјер, најмање једна година радног искуства, познавање рада на рачунару, пасивно знање енглеског језика и положен стручни управни испит

III. Врши најсложеније послове пријема и обраде захтјева за провођење редовне контроле. Административно-стручно обрађује поднесене захтјеве и документацију Контактира са велепрометницима везано за проблематику редовне контроле; пружа информације странкама према упутама.Пружа информације упосленицима Агенције о предметима. Организује послове редовне контроле на нивоу одсјека. Врши пријем узорака из редовне контроле . Прати кретање узорака у лабораторији . Обавјештава велепрометнике о стаусу налаза з редовне контроле. Издаје налазе велепрометницима. Врши одлагање запримљених и архивирање готових предмета. Припрема извјештаје о обављеним пословима,обавља и друге послове које му одреде надређени. Одговара надређенимаза ажурно и уредно обављање послова из свог дјелокруга рада;провођење мјера заштите на раду;провођење мјера управљања квалитетом;заштиту пословних тајни у свом дјелокругу рада

Радни однос се заснива на одређено вријеме.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објаве на службеној интернет страници Агенције за лијекове и медицинска средства.

Напомена: Одлуку о начину провјере знања и оцјењивању кандидата доноси Комисија за избор кандидата.

Све тражене документе треба доставити лично или путем поште препоручено на адресу:

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ

„Јавни конкурс за пријем запосленика“-не отварај.

Ул. Маршала Тита бр.9, 71000 Сарајево

71000 Сарајево

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 18.05.2016

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-2417/16 од 17.05.2016. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Назив радног мјеста: Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом - један (1) извршилац

Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

I – Опис послова:
Волонтери ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

II – Мјесто рада:
-1 волонтер са завршеним фармацеутским факултетом -Сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука

III – Услови:
Кандидат који се пријављује мора да испуњава опште услове прописане чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине:

- навршених 18 година живота;

- држављанство Босне и Херцеговине;

- да против њега није покренут кривични поступак (за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини);

- да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

- да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

Кандидат који се пријављује на Јавни оглас мора испуњавати и слиједеће посебне услове:

Посебни услови:

За волонтерску позицију под 1.

-Завршен Фармацеутски факултет - висока стручна спрема VII/1 степен, а за лица која су студије завршили по болоњском систему, завршен најмање први циклус студија (додипломски студиј – degree of bachelor), уз остварених најмање 180 ECTS;

- познавање енглеског језика.

IV – Искључење за пријем у радни однос као волонтера:
Кандидати не смију имати остварен радни стаж и искуство од једне године и више након дипломирања.

V – Уз пријаву за Јавни оглас за пријем волонтера кандидати су обавезни доставити:

- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старијег од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења – овјерена копија);

- Оригинал или овјерена копија средњшколске, односно факултетске дипломе или увјерења о дипломирању (увјерење не може бити старије од једне године, односно од рока потребног за издавање дипломе), односно за кандидате који су високо образовање стекли по болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи, изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат нити за једног дипломца, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, страна диплома мора бити нострификована (доказ о нострификацији - овјерена копија);

- Доказ да нема остварен радни стаж и искуство од једне године и више након дипломирања што се доказује овјереном копијом радне књижице (насловна страна, као и странице с релевантним подацима: име, презиме и др., подаци о школској и стручној спреми, о запослењу и стажу – (овјерена копија не старија од 15 дана);

- Доказ о познавању енглеског језика (оригинал или овјерена копија);

Напомена:
- Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

- Дипломе о завршеном другом и трећем циклусу струдија Болоњског система, као и дипломе о стицању научних звања, нису подобне за доказивања услова утврђених овим Јавним огласом, те се исте неће узимати у разматрање.

- Као доказ да кандидат нема остварен радни стаж и искуство од једне године и више, не достављати увјерења, контролне картоне од завода за запошљавање и друге документе који нису тражени овим Јавним огласом, јер се исто неће узимати у разматрање;

- У случају да копија докумената тражених овим Огласом има више страница, потребно је извршити овјеру документа између страница, у супротном, исти се неће узимати у разматрање;

- Валидност наведених докумената рачуна се са даном пријема пријаве кандидата на Јавни оглас.

- Изабрани кандидат је дужан прије потписивања уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријавио и увјерење да се против кандидата не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од три мјесеца), у супротном неће доћи до потписивања уговора о раду, односно, кандидат се скида са листе успјешних кандидата.

VI – Поступак избора:
Кандидати који испуњавају услове из Јавног огласа и који су благовремено поднијели уредну и комплетну пријаву на Јавни оглас подлијежу провјери знања коју у складу са Одлуком о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 52/05 и 102/09), проводи Комисија за избор кандидата за пријем у радни однос волонтера. Провјера знања састоји се од писменог теста и интервјуа.

VII – Достављање пријава:
Пријаве се достављају најкасније осам дана од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама, поштом препоручено на адресу:

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ

“Јавни оглас за пријем волонтера– НЕ ОТВАРАЈ”

Вељка Млађеновића бб

78000 Бања Лука

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом, неће се узимати у разматрање.

ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 14.03.2016

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби пријема волонтера, број: 10-34.1-945/16 од 02.03.2016. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Назив радног мјеста: 1. Волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом - два (2) извршиоца

Назив радног мјеста: 2. Волонтер са завршеном средњом школом фармацеутског смјера - један (1) извршилац

Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године.

I – Опис послова:
Волонтери ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

II – Мјесто рада:
-1 волонтер са завршеним фармацеутским факултетом и 1 волонтер са завршеном средњом фармацеутском школом-Сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука
-1 волонтер са завршеним Фармацеутским факултетом-Контролни лабораториј Агенције у Сарајеву.

III – Услови:
Кандидат који се пријављује мора да испуњава опште услове прописане чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине:

- навршених 18 година живота;

- држављанство Босне и Херцеговине;

- да против њега није покренут кривични поступак (за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини);

- да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

- да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

Кандидат који се пријављује на Јавни оглас мора испуњавати и слиједеће посебне услове:

Посебни услови:

За волонтерску позицију под 1.

- Завршен Фармацеутски факултет - висока стручна спрема VII/1 степен, а за лица која су студије завршили по болоњском систему, завршен најмање први циклус студија (додипломски студиј – degree of bachelor), уз остварених најмање 180 ECTS;

- познавање енглеског језика.

За волонтерску позицију под 2.

- Завршена средња фармацеутска школа (IV степен);

- познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

IV – Искључење за пријем у радни однос као волонтера:
Кандидати не смију имати остварен радни стаж и искуство од једне године и више након дипломирања (односно завршетка средње школе за позицију под 2.).

V – Уз пријаву за Јавни оглас за пријем волонтера кандидати су обавезни доставити:

- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старијег од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења – овјерена копија);

- Оригинал или овјерена копија средњшколске, односно факултетске дипломе или увјерења о дипломирању (увјерење не може бити старије од једне године, односно од рока потребног за издавање дипломе), односно за кандидате који су високо образовање стекли по болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи, изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат нити за једног дипломца, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, страна диплома мора бити нострификована (доказ о нострификацији - овјерена копија);

- Доказ да нема остварен радни стаж и искуство од једне године и више након дипломирања што се доказује овјереном копијом радне књижице (насловна страна, као и странице с релевантним подацима: име, презиме и др., подаци о школској и стручној спреми, о запослењу и стажу – (овјерена копија не старија од 15 дана);

- Доказ о познавању енглеског језика (оригинал или овјерена копија);

Напомена:
- Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

- Дипломе о завршеном другом и трећем циклусу струдија Болоњског система, као и дипломе о стицању научних звања, нису подобне за доказивања услова утврђених овим Јавним огласом, те се исте неће узимати у разматрање.

- Као доказ да кандидат нема остварен радни стаж и искуство од једне године и више, не достављати увјерења, контролне картоне од завода за запошљавање и друге документе који нису тражени овим Јавним огласом, јер се исто неће узимати у разматрање;

- У случају да копија докумената тражених овим Огласом има више страница, потребно је извршити овјеру документа између страница, у супротном, исти се неће узимати у разматрање;

- Валидност наведених докумената рачуна се са даном пријема пријаве кандидата на Јавни оглас.

- Изабрани кандидат је дужан прије потписивања уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријавио и увјерење да се против кандидата не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од три мјесеца), у супротном неће доћи до потписивања уговора о раду, односно, кандидат се скида са листе успјешних кандидата.

VI – Поступак избора:
Кандидати који испуњавају услове из Јавног огласа и који су благовремено поднијели уредну и комплетну пријаву на Јавни оглас подлијежу провјери знања коју у складу са Одлуком о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 52/05 и 102/09), проводи Комисија за избор кандидата за пријем у радни однос волонтера. Провјера знања састоји се од писменог теста и интервјуа.

VII – Достављање пријава:
Пријаве се достављају најкасније осам дана од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама, поштом препоручено на адресу:

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ

“Јавни оглас за пријем волонтера– НЕ ОТВАРАЈ”

Вељка Млађеновића бб

78000 Бања Лука

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом, неће се узимати у разматрање.

ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Објављен: 2.11.2015

На основу чл. 8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Одлуке о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05 и 102/09) и Одлуке о потреби за пријем приправника, број: 10-07-56-337/14 од 21.01.2014. године Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Назив радног мјеста: 1. Волонтер са завршеним фармацеутским факултетом - један (1) извршилац у Контролном лабораторију Агенције у Сарајеву

Назив радног мјеста: 2. Волонтер са завршеним правним факултетом - један (1) извршилац у сједишту Агенције у Бањалуци

Радни однос се заснива на период од 1 (једне) године

I – Опис послова: Волонтер ће обављати послове у сврху стручне обуке и оспособљавања за самосталан рад у професији за коју је образован.

II – Мјесто рада:Контролни лабораториј Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Маршала Тита 9, Сарајево за позицију под 1. и сједиште Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука за позицију под 2.

III – Услови:Кандидат који се пријављује мора да испуњава опште услове прописане чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине:

-навршених 18 година живота;

-држављанство Босне и Херцеговине;

-да против њега није покренут кривични поступак (за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини);

-да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

-да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

Кандидат који се пријављује на Јавни оглас мора испуњавати и слиједеће посебне услове:

Посебни услови:

За волонтерску позицију под 1.

- Завршен Фармацеутски факултет - висока стручна спрема VII/1 степен, а за лица која су студије завршили по болоњском систему, завршен најмање први циклус студија (додипломски студиј – degree of bachelor), уз остварених најмање 180 ECTS;

- познавање енглеског језика.

За волонтерску позицију под 2.

- Завршен Правни факултет - висока стручна спрема VII/1 степен, а за лица која су студије завршили по болоњском систему, завршен најмање први циклус студија (додипломски студиј – degree of bachelor), уз остварених најмање 180 ECTS;

- познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

IV – Искључење за пријем у радни однос као волонтера:Кандидати не смију имати остварен радни стаж и искуство од једне године и више након дипломирања (односно завршетка средње школе за позицију под 3.).

V – Уз пријаву за Јавни оглас за пријем волонтера кандидати су обавезни доставити:

- Увјерење о држављанству

(оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старијег од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења – овјерена копија);

- Оригинал или овјерена копија дипломе или увјерења о дипломирању (увјерење не може бити старије од једне године, односно од рока потребног за издавање дипломе), односно за кандидате који су високо образовање стекли по болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи, изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат нити за једног дипломца, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, страна диплома мора бити нострификована (доказ о нострификацији - овјерена копија);

- Доказ да нема остварен радни стаж и искуство од једне године и више након дипломирања што се доказује овјереном копијом радне књижице (насловна страна, као и странице с релевантним подацима: име, презиме и др., подаци о школској и стручној спреми, о запослењу и стажу – (овјерена копија не старија од 15 дана);

- доказ о познавању енглеског језика (оригинал или овјерена копија);

Напомена:- Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

- Дипломе о завршеном другом и трећем циклусу струдија Болоњског система, као и дипломе о стицању научних звања, нису подобне за доказивања услова утвђених овим Јавним огласом, те се исте неће узимати у разматрање.

- Као доказ да кандидат нема остварен радни стаж и искуство од једне године и више, не достављати увјерења, контролне картоне од завода за запошљавање и друге документе који нису тражени овим Јавним огласом, јер се исто неће узимати у разматрање;

- У случају да копија докумената тражених овим Огласом има више страница, потребно је извршити овјеру документа између страница, у супротном, исти се неће узимати у разматрање;

- Валидност наведених докумената рачуна се са даном пријема пријаве кандидата на Јавни оглас.

- Изабрани кандидат је дужан прије потписивања уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријавио и увјерење да се против кандидата не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од три мјесеца), у супротном неће доћи до потписивања уговора о раду, односно, кандидат се скида са листе успјешних кандидата.

VI – Поступак избора:Кандидати који испуњавају услове из Јавног огласа и који су благовремено поднијели уредну и комплетну пријаву на Јавни оглас подлијежу провјери знања коју у складу са Одлуком о условима и начину пријема приправника високе стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 52/05 и 102/09), проводи Комисија за избор кандидата за пријем у радни однос волонтера. Провјера знања састоји се од писменог теста и интервјуа

VII – Достављање пријава:Пријаве се достављају најкасније осам дана од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама “Независне новине” поштом препоручено на адресу:

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ,

„Јавни конкурс за пријем волонтера“-НЕ ОТВАРАЈ"

Ул. Вељка Млађеновића б.б., 78000 Бања Лука,

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом, неће се узимати у разматрање.

РЕФЕРЕНТ СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И ИНСТРУМЕНТАЛНА ИСПИТИВАЊА У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И ИНСТРУМЕНТАЛНА ИСПИТИВАЊА

Објављен: 26.6.2015

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-02.3-2424/15 од 16.06.2015. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

Референт специјалист за физичко-хемијска и инструментална испитивања у Лабораторији за физичко-хемијска и инструментална испитивања

Назив радног мјеста: Референт специјалист за физичко-хемијска и инструментална испитивања у Лабораторији за физичко-хемијска и инструментална испитивања у Сектору за фармацеутско-хемијску контролу квалитета лијека у Контролном лабораторију у Сарајеву

I. За пријем у радни однос потребно је доставити, поред биографије (ЦВ-а), и доказе о испуњавању сљедећих општих услова прописаних чланом 10. Закона о раду:

- да има навршених 18 година живота, што се доказује родним листом (оригинал или овјерена копија) не старијим од шест мјесеци;

- да је држављанин Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем (оригинал или овјерена копија) не старијим од шест мјесеци;

- да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено са умишљајем у складу са кривичним законима у БиХ, што се доказује увјерењем надлежног суда, не старијим од три мјесеца;

- да се не налази под оптужбом Међународног трибунала за бившу Југославију (члан ИX. став 1. Устава Босне и Херцеговине), што се доказује Изјавом лица (датом под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу), овјереном код надлежног општинског органа по мјесту пребивалишта, не старијим од три мјесеца;

- Изабрани кандидат ће бити дужан доставити љекарско увјерење о здравственој способности (не старије од три мјесеца) прије почетка рада, које доказује да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

II. Посебни услови:

Средња стручна спрема (IV степен) – фармацеутски техничар или хемијски техничар, најмање једна година радног искуства, познавање рада на рачунару, пасивно знање енглеског језика и положен стручни управни испит

III. Опис радног мјеста: Обавља све послове и потребне припремне радње и изводи према писаном поступку физичко-хемијске и инструменталне анализе узорака лијекова и медицинских средстава; судјелује у увођењу нових поступака и обуци сарадника; врши послове који се односе на статус опреме, датум наредне квалификације, интерну калибрацију и одржавање и оригиналну документацију о опреми;води евиденцију и пријављује неисправности мјерних апарата и остале опреме; води евиденције потреба опреме и потрошног материјала ;распоређује и води евиденцију свих узорака и Налаза ;сакупља резултате испитивања проведених на другим Одсјецима; води евиденцију ријешених предмета и узорака Одсјека ;надзире провођење прописа добре лабораторијске праксе; проводи мјере заштите на раду; обавља и друге послове које му одреде надређени. Одговара надређенима за провођење мјера заштите на раду; провођење мјера осигурања каквоће; заштиту пословних тајни у свом дјелокругу рада.

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објаве на службеној интернет страници Агенције за лијекове и медицинска средства.

Напомена: Одлуку о начину провјере знања и оцјењивању кандидата доноси Комисија за избор кандидата.

Све тражене документе треба доставити лично или путем поште препоручено на адресу:

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ,

Ул. Вељка Млађеновића б.б., 78000 Бања Лука,

са назнаком: „Јавни конкурс за пријем запосленика“-не отварај.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРЕДАВАЧА ПО УГОВОРУ О ДЈЕЛУ

Објављен: 9.3.2015

Сходно потребама Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине (у даљем тексту Агенције) за ангажовањем лица за одржавање стручног регулаторног предавања из области фармације и регулативе, на међународној регулаторној конференцији “Пет година АЛМБИХ, перспективе” за потребе Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине, а у складу са Одлуком о начину и поступку закључивања уговора о дјелу, расписује јавни позив за ангажовање лица по уговору о дјелу.

Опис послова: Обављање послова стручног предавања на међународној регулаторној конференцији “Пет година АЛМБИХ, перспективе” за потребе Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине. Стручни рад из области фармације и регулативе ће предавач доставити путем поште или лично одштампано и на CD или DVD медијуму. Предавач, у даљњем тексту извршилац посла, ће презентовати предавање на Јахорини у периоду од 19.3.2015. до 21.3.2015. године, а тачан термин, распоред предавања ће бити достављен изабраном извршиоцу посла. Презентовање предавања је у трајању од 20 минута.

Потребни документи: Сходно ставу 3 Одлуке о начину и поступку закључивања уговора о дјелу (извршилац посла) је обавезан доставити биографију (CV) из које се може закључити његова релевантност, за одређене послове, а исти може доставити и писане препоруке и референце о искуству везаном за предметне послове. Извршилац посла ће доставити електронску и штампану верзију предавања. Електронска верзија предавања треба да је у MS Word формату верзије од 97 до 2013 или Open Office формату. Величина фонта 12, фонт Times New Roman, број страна не мање од 5. Презентациона верзија је потребно да је у Power Point формату, минимум 5 слајдова.

Пријављивање на оглас: врши се достављањем потребне документације на адресу сједишта Агенције улица Вељка Млађеновића б.б, 78000 Бања Лука са назнаком: „Јавни конкурс за ангажовање предавача“-не отварај.

Рок пријаве на оглас је: od 9.3.2015. do 16.3.2015. до 10 часова.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

Објављен: 28.1.2015

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Агенцији за лијекове и медицинска средства БиХ, расписан на основу чл. 19 став (4) и 32а Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (,,Службени гласник БиХ“, број: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12) за радна мјеста:

1/01- Стручни сарадник за редовну контролу
1/02- Виши стручни сарадник за упутство за употребу лијека и сажетак главних карактеристика лијека
1/03- Стручни сарадник за вођење евиденција о опојним дрогама и прекурсорима

објављен је на службеној интернет страници Агенције за државну службу БиХ линк дана 28.01.2015. године са крајњим роком за подношење пријава 05.02.2015. године. На службеној страници Агенције за државну службу БиХ наведени су сви општи и посебни услови, документација коју је потребно приложити, те пријавни формулар.

REFERENT SPECIJALIST ZA BIOFARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA U LABORATORIJI ZA BIOFARMACEUTSKO-TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA

Објављен: 21.5.2014

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13, у даљем тексту: Закон о раду), Правилника о унутрашњој организацији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, број 01-07-340-1/10 од 21.01.2010. године и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос, број 10-34-2893/14 од 14.05.2014. године, Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

Референт специјалист за биофармацеутско-технолошка испитивања у Лабораторији за биофармацеутско-технолошка испитивања

Назив радног мјеста: Референт специјалист за биофармацеутско-технолошка испитивања у Лабораторији за биофармацеутско-технолошка испитивања у Сектору за фармацеутско-хемијску контролуквалитета лијека у Контролном лабораторију у Сарајеву

I. За пријем у радни однос потребно је доставити, поред биографије (CV-а), и доказе о испуњавању сљедећих општих услова прописаних чланом 10. Закона о раду:

-да има навршених 18 година живота, што се доказује родним листом (оригинал или овјерена копија) не старијим од шест мјесеци;

-да је држављанин Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем (оригинал или овјерена копија) не старијим од шест мјесеци;

-да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено са умишљајем у складу са кривичним законима у БиХ, што се доказује увјерењем надлежног суда, не старијим од три мјесеца;

-да се не налази под оптужбом Међународног трибунала за бившу Југославију (član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), што се доказује Изјавом лица (датом под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу), овјереном код надлежног општинског органа по мјесту пребивалишта, не старијим од три мјесеца;

- Изабрани кандидат ће бити дужан доставити љекарско увјерење о здравственој способности (не старије од три мјесеца) прије почетка рада, које доказује да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

II. Посебни услови:

Средња стручна спрема (IV степен) – фармацеустки техничар, најмање једна година радног искуства, познавање рада на рачунару, пасивно знање енглеског језика и положен стручни управни испит

III. Опис радног мјеста:

Обавља све послове и потребне припремне радње и изводи према писаном поступку микробиолошке/ биолошке анализе узорака лијекова и медицинских средстава; судјелује у увођењу нових поступака и обуци сарадника; врши послове који се односе на статус опреме, датум наредне квалификације, интерну калибрацију и одржавање и оригиналну документацију о опреми;води евиденцију и пријављује неисправности мјерних апарата и остале опреме; води евиденције потреба опреме и потрошног материјала; распоређује и води евиденцију свих узорака и Налаза; сакупља резултате испитивања проведених на другим Одсјецима; води евиденцију ријешених предмета и узорака Одсјека; надзире провођење прописа добре лабораторијске праксе; проводи мјере заштите на раду; обавља и друге послове које му одреде надређени. Одговара надређенима за провођење мјера заштите на раду; провођење мјера осигурања каквоће; заштиту пословних тајни у свом дјелокругу рада

Радни однос се заснива на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци.

Јавни оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Напомена: Одлуку о начину провјере знања и оцјењивању кандидата доноси Комисија за избор кандидата. Све тражене документе треба доставити лично или путем поште препоручено на адресу:

Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ,

Ул. Вељка Млађеновића б.б., 78000 Бања Лука,

са назнаком: „Јавни конкурс за пријем запосленика“-не отварај.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

JAVNI OGLAS

Referent specijalist za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja u Laboratoriji za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja

Naziv radnog mjesta: Referent specijalist za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja u Laboratoriji za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja u Sektoru za farmaceutsko-hemijsku kontrolukvaliteta lijeka u Kontrolnom laboratoriju u Sarajevu

I. Za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti, pored biografije (CV-a), i dokaze o ispunjavanju sljedećih opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu:

-da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje rodnim listom (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

-da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u BiH, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca;

-da se ne nalazi pod optužbom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), što se dokazuje Izjavom lica (datom pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću), ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijim od tri mjeseca;

- Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca) prije početka rada, koje dokazuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II. Posebni uslovi:

Srednja stručna sprema (IV stepen) – farmaceustki tehničar, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, pasivno znanje engleskog jezika i položen stručni upravni ispit

III. Opis radnog mjesta:

Obavlja sve poslove i potrebne pripremne radnje i izvodi prema pisanom postupku mikrobiološke/ biološke analize uzoraka lijekova i medicinskih sredstava; sudjeluje u uvođenju novih postupaka i obuci saradnika; vrši poslove koji se odnose na status opreme, datum naredne kvalifikacije, internu kalibraciju i održavanje i originalnu dokumentaciju o opremi;vodi evidenciju i prijavljuje neispravnosti mjernih aparata i ostale opreme; vodi evidencije potreba opreme i potrošnog materijala; raspoređuje i vodi evidenciju svih uzoraka i Nalaza; sakuplja rezultate ispitivanja provedenih na drugim Odsjecima; vodi evidenciju riješenih predmeta i uzoraka Odsjeka; nadzire provođenje propisa dobre laboratorijske prakse; provodi mjere zaštite na radu; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera osiguranja kakvoće; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Napomena: Odluku o načinu provjere znanja i ocjenjivanju kandidata donosi Komisija za izbor kandidata. Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH,

Ul. Veljka Mlađenovića b.b., 78000 Banja Luka,

sa naznakom: „Javni konkurs za prijem zaposlenika“-ne otvaraj.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Јавне набавке

Јавне набавке - актуелне

Актуелне информације, новости, обавјештења, и документација везана за јавне набавке погледајте овдје.