+387 51 456 040 Pošaljite nam e-poštu Kako do nas?

Održana konferencija ALMBiH u povodu 15 godina postojanja: Efikasno sigurno i kvalitetno – u koraku sa zdravljem

22.05.2024 | Agencija

„Efikasno, sigurno i kvalitetno: u koraku sa zdravljem“ naziv je konferencije Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine koja se održala od 16. do 18. maja u Neumu povodom 15 godina postojanja ove institucije.

Na konferenciji na kojoj je učestvovalo više od 300 učesnika  među kojima su predstavnici najvažnijih institucija iz oblasti zdravstva, poput,  predstavnika nadležnih ministarstava iz Federacije BiH i Republike Srpske, direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejana Kusturića i direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranje i reosiguranja FBiH Vlatke Martinović i drugih, naglašena je važnost postojanja Agencije za jedno društvo  posebno u kontekstu unapređenja dostupnosti kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava. O značaju ovog događaja najbolje pokazuje podatak da je na konferenciji prisustvovala i direktorica Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Snežana Mugoša, direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Saša Jaćović,  kao i predstavnici agencija za lijekove i medicinska sredstva iz Hrvatske, a sve u cilju unapređenja saradnje, razmjene iskustva i jačanja politika iz oblasti lijekova na regionalnom nivou.

Direktorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Nataša Grubiša na otvaranju ove konferencije posebno je naglasila usmjerenost Agencije na efikasnije sprovođenje neophodnih procedura u cilju bolje dostupnosti lijekova i medicinskih sredstava.

„Agencija je permanentno posvećena poodizanju kompetencija, razvoju vještina i znanja uz povećanje transparentnosti i smanjenje administrativnih barijera i papirologije, istrajavajući na putu ka naprijed, u budućnost. Mi želimo da napredujemo na evropskom putu usvajanja standarda i vještina za efikasnu, sigurnu i kvalitetnu ocjenu lijekova i medicinskih sredstava i da time osiguravamo bolju zaštitu javnog zdravlja stanovništva. To su vrijednosti od kojih ne odstupamo“, istakla je u pozdravnom govoru direktorica Agencije Nataša Grubiša.

Tokom trajanja konferencije, učesnici su imali priliku da saslušaju zanimljiva predanja koja su se odnosila na budućnost farmaceustke industrije u eri digitalnog zdravlja, o međunarodnoj saradnji i dostupnosti lijekova u BiH, a jedna od tema bila je i regulativa medicinskih sredstva u BiH u korak sa novim EU propisima.  Budući da je povod konferencije bio jubilej, odnosno obilježavanje 15 godina postojanja, na konferenciji je posebno stavljen akcenat na unapređenje  saradnje sa drugim agencijama u regionu, odnosno na koji način iskustva drugih mogu biti iskorištena na poboljšanje i unapređenje poslovnih procesa u samoj Agenciji. Posebno interesantna tema bila je i zamjenjivost lijekova u BiH, kao i u zemljama u okruženju, gdje su predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva iz Srbije i Hrvatske naveli svoja iskustva i šta su oni uradili po pitanju ove oblasti. Veliku pažnju, takođe, izazvalo je predavanje i o radu Inspektorata Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, o dosadašnjim iskusivima kao i izazovima ovog tijela u narednom periodu.

Na ovoj konferenciji posebna pažnja bila je posvećena podršci i isticanju značaja postojanja  i razvoja domaće farmaceutske industrije te je poslana poruka o neophodnosti podrške svih sudionika zdravstvenih procesa domaćim proizvođačima. Tako da je u okviru panel diskusije, pored pogleda na razvoj Agencije od strane domaćih proizvođa i evropskih institucija, bilo riječi i o jačanju domaćih kapaciteta, zbog stalne potraženje lijekova, ali i zbog činjenice da cijelom svijetu prijete globalne nestašice lijekova. Sa panel diskusije poslana je i ohrabrujuća poruka domaćih proizvođača lijekova da prate stanje na svjetskom tržištu i da sve svoje resurse usmjeravanju ka razvoju, upravo kako bi se izbjegle potencijalne nestašice lijekova u BiH.

U okviru panel diskusije istaknuta je važnost rada Agencije na polju provjere kvaliteta lijekova, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva u BiH. Panel učesnici osvrnuli su se i na dostupnost inovativnih terapija gdje su posebno naglasili značaj podrške Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH na putu razvoja i otvaranja tržišta BiH kada je riječ o inovativnim terapijama.

Panel diskusiju su obogatili svojim iskustvom i pogledima na Agenciju i njen rad predstavnici evropskih institucija:  Evropskog direktorata za kvalitet lijekova i zdravstvene zaštitu, EU delegacije za BiH, zatim predstavnici agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije i Hrvatske, predstavnici  domaćih proizvođača lijekova kao i Udruženje inovativnih proizvođača lijekova BiH.

Sa dvodnevne konferencije je poslana  poruka stručnoj javnosti, ali i šire da Agencij ima za cilj da unaprijedi procese u samoj organizaciji i uspostavi još bolju saradnju sa partnerima u obezbjeđenju kvalitetnih i sigurnih lijekova u BiH.

Podsjećamo, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH počela je sa radom 1. maja 2009. godine, a osnovana je Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH kao ovlašćeno tijelo odgovorno za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini.