+387 51 456 040 Пошаљите нам е-пошту Како до нас?

ИнспекторатFlag Counter
Велепрометници који посједују ДДП Сертификат:

Назив правног лица:
EVROPA LIJEK PHARM d.o.o, Sarajevo
Адреса складишта:
Влаково 252, Илиџа, Сарајево
Датум важења цертификата: 26.09.2026
Статус: валидан

Назив правног лица:
GLOSARIJ CD d.o.o, Sarajevo
Адреса складишта:
Рајловачка 14б, Сарајево
Датум важења цертификата: 30.06.2025
Статус: валидан

Назив правног лица:
„Krajinagroup“ d.o.o., Banja Luka
Адреса складишта:
Новаковићи бб, Бања Лука и Суботичка 86, Бања Лука
Датум важења цертификата: 17.05.2025
Статус: валидан

Назив правног лица:
HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar Podružnica Sarajevo
Адреса складишта:
Мује Пашића 4, Мостар
Рејловачка цеста бр.23, Сарајево
Датум важења цертификата: 20.12.2024.
Статус: валидан

Назив правног лица:
TUZLA FARM
Адреса складишта:
Рударска бр.71, Тузла
Хасана Мерџановића бб, Сарајево
Датум важења цертификата: 20.12.2024.
Статус: валидан

Назив правног лица:
PHOENIX PHARMA d.o.o Bijeljina
PHOENIX PHARMA d.o.o Vlakovo, Ilidža, Sarajevo
Адреса складишта:
Стефана Дечанског бб, Бијељина
Рогачићи бб, Влаково,Илиџа, Сарајево
Датум важења цертификата: 22.06.2025.
Статус: валидан

Назив правног лица:
INTERPROMET d.o.o Novi Grad
Адреса складишта:
Кулска обала бб, Нови Град
Датум важења цертификата: 07.03.2025.
Статус: валидан

Назив правног лица:
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Адреса складишта:
Игманска 5а, Вогошћа, Сарајево
Хасана Мерџановића бб, Вогошћа, Сарајево
Датум важења цертификата: 06.04.2025.
Статус: валидан

Назив правног лица:
UNIFARM d.o.o. Lukavac
Адреса складишта:
Бистарац, Ново насеље бб
Датум важења цертификата: 21.04.2025.
Статус: валидан

Назив правног лица:
FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać
Адреса складишта:
Загребачка 2, Бихаћ
Датум важења цертификата:  22.06.2025.
Статус: валидан

Назив правног лица:
PHARMA MAAC d.o.o Sarajevo
Адреса складишта:
Бачићи 7, Сарајево
Датум важења цертификата: 13.12.2025.
Статус: валидан

Назив правног лица:
FARMIS d.o.o. Sarajevo
Адреса складишта:
Игманска бб, Вогошћа, Сарајево
Датум важења цертификата: 02.11.2026.
Статус: валидан

Назив правног лица:
PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj
Адреса складишта:
311. лахке бригаде 97., Какањ
Датум важења цертификата: 18.10.2026.
Статус: валидан

Назив правног лица:
„ICM“ d.o.o. Bijeljina
Адреса складишта:
Доња Љељенча бр. 45, Бијељина
Датум важења цертификата: 21.09.2026.
Статус: валидан

Назив правног лица:
„MEDIMPEX“ d.o.o. Sarajevo
Адреса складишта:
Игманска број 38, Вогошћа, Сарајево
Датум важења цертификата: 03.02.2027.
Статус: валидан

Назив правног лица:
INTRADE PHARM d.o.o. Sarajevo
Адреса складишта:
Осик бр. 26, Илиџа
Датум важења цертификата: 14.3.2024.
Статус: у поступку

Назив правног лица:
„ROCHE“ d.o.o. Sarajevo
Адреса складишта:
Змаја од Босне 7, Сарајево
Датум важења цертификата: 05.07.2024.
Статус: валидан

Назив правног лица:
„LICENTIS“ d.o.o. Sarajevo
Адреса складишта:
Гаровци бб, Хаџићи, Сарајево
Датум важења цертификата: 06.07.2024.
Статус: валидан

Назив правног лица:
ZEFARM d.o.o Zenica
Адреса складишта:
Горажданска бб, Зеница
Датум важења цертификата: 14.10.2024.
Статус: валидан

Назив правног лица:
MELCOM d.o.o Mostar
Адреса складишта:
Родоч бб, Мостар
Датум важења цертификата: 15.02.2027.
Статус: валидан

ПРОИЗВОЂАЧИ ЛИЈЕКОВА КОЈИ ПОСЈЕДУЈУ ГМП ЦЕРТИФИКАТ:

Назив правног лица:
AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o Vogošća, Sarajevo
Адреса:
Игманска 38,Вогошћа, Сарајево
Датум важења цертификата: 18.03.2025
Статус: валидан

Назив правног лица:
BOSNALIJEK d.o.o Sarajevo
Адреса:
Јукићева бр.53, Сарајево
Датум важења цертификата: 25.04.2025
Статус: валидан

Назив правног лица:
FARMAVITA d.o.o Vogošća, Sarajevo
Адреса:
Игманска 5а, Вогошћа, Сарајево
Датум важења цертификата: 09.02.2027
Статус: валидан

Назив правног лица:
HEMOFARM d.o.o Banja Luka
Адреса:
Новаковићи бб, Бања Лука
Датум важења цертификата: 08.02.2027
Статус: валидан

Назив правног лица:
KRAS d.o.o Laktaši
Адреса:
Љевчанска 43, Лакташи
Датум важења цертификата: 20.06.2025
Статус: валидан

Назив правног лица:
MESSER TEHNOPLIN d.o.o Sarajevo
Адреса:
Рајловачка бб, Сарајево
Датум важења цертификата: 20.06.2025
Статус: валидан

Назив правног лица:
MESSER BH Gas d.o.o Zenica
Адреса:
Пословна јединица Зеница, Булевар Краља Трвтка И 17, Зеница
Датум важења цертификата: 22.02.2025
Статус: валидан

Назив правног лица:
NATURA PHARM d.o.o Široki Brijeg
Адреса:
Горњи Мамићи бб, Широки Бријег
Датум важења цертификата: 15.06.2026
Статус: валидан

Назив правног лица:
PHARMAMED d.o.o Travnik
Адреса:
Долац на Лашви бб, Травник
Датум важења цертификата:  07.07.2025
Статус: валидан

Назив правног лица:
ZADA PHARMACEUTICALS d.o.o Lukavac
Адреса:
Бистарац Доњи бб, Лукавац
Датум важења цертификата: 02.04.2024
Статус: валидан

 

 

Изречене управне мјере забране у инспекцијском надзору од 01.01.2015.године:

Назив фирме: RIB OKULISTIKA d.o.o Banja Luka
Адреса: Булевар српске војске бр.17, Бања Лука у просторима ЗУ СБИХО др Козомара
Мјесто: Бања Лука
Број: 07-07.7-9-5173-4/23
Датум: 8.9.2023.
Опис: Забрањује се обављање дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер простор на наведеној адреси није одобрен од Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за предметну дјелатност.
Забрана важи од: 15.9.2023.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ALTAMEDICA d.o.o Sarajevo
Адреса:  сједиште на адреси Змаја од Босне 7, Сарајево и адреса складишта Николе Шопа 9, Сарајево
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4783-4/23
Датум:  15.8.2023
Опис:  Забрањује се продаја медицинских средстава према лицима која нису овлаштена за промет истих на велико или мало.
Забрана важи од:  16.8.2023.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MPSLab d.o.o Sarajevo
Адреса:  сједиштем на адреси Срђана Алексића бр.2 и адреса складишта Недима Филиповића бр.12, Ново Сарајево
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5020-1/23
Датум:  14.8.2023.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима због поступања супротно одредбама Закона о лијековима и медицинским средсвима и прописима донесеним на основу овог закона, до отклањања утвђених недостатака.
Забрана важи од:  15.8.2023.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: “APIFLORA” д.о.о. Сарајево
Адреса:  Салке Лагумџије 13
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4237-4/23
Датум:  02.08.2023.
Опис:  Привремена забрана промета медицинским средством Апипол посуда за иналацију (Апипол инхалатор), произвођача "Апипхарма" д.о.о Загреб, Република Хрватска, јер исто није уписано у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до усклађивања са прописаним условима.
Забрана важи од:  08.08.2023.

Датум укидања забране: 22.11.2023.

 

Назив фирме: “APIFLORA” д.о.о. Сарајево
Адреса: Доња Копривна бб
Мјесто: Цазин
Број: 07-07.7-9-4157-4/23
Датум: 19.07.2023
Опис: Привремено се забрањује правном лицу “Делтамед” д.о.о. Цазин промет медицинских средстава на велико, до отклањања уврђених недостатака.
Забрана важи од: 27.07.2023
Датум укидања забране: Забрана није укинута
 

Назив фирме: DELTAMED d.o.o Cazin
Адреса: Доња Копривна бб
Мјесто: Цазин
Број: 07-07.7-9-4157-4/23
Датум: 19.07.2023
Опис: Привремено се забрањује правном лицу “ДЕЛТАМЕД” д.о.о. Цазин, промет медицинских средстава на велико, до отклањања утврђених недостатака
Забрана важи од: 27.07.2023
Датум укидања забране: 19.10.2023.

 

Назив фирме: DELTAMED d.o.o Cazin
Адреса: Доња Копривна бб
Мјесто: Цазин
Број: 07-07.7-9-4157-3/23
Датум: 19.07.2023
Опис: Забрањује се правном лицу “ДЕЛТАМЕД” д.о.о. Цазин, издавање медицинких средстава без документа који прати испоруку (фактура, доставница, рачун/отпремница И сл.)
Забрана важи од: 27.07.2023
Датум укидања забране: 19.10.2023.

 

Назив фирме: MELCOM d.o.o Mostar
Адреса:  складиште на адреси Родоч бб
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-6645-7/23
Датум:  29.6.2023.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција лијекова правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за обављање дјелатности промета лијекова на велико нити одобрење ентитетског министарства здравства за обављање дјелатности промета лијекова на мало.
Забрана важи од:  7.7.2023.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: LB PLANET LOGISTIC d.o.o Brčko
Адреса:  адреса сједишта Иве Андрића бр.4 Брчко и адреса складишта Војводе Мишића бр.9 Добој
Мјесто:  Брчко
Број:  07-07.7-9-2018-4/23
Датум:  29.6.2023.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због поступања супротно одредбама Закона о лијековима и медицинским средствима и прописима донесеним на основу овог закона, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  5.7.2023.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: LICENTIS d.o.o Sarajevo
Адреса:  адреса Гаровци бб, Хаџићи
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2354-2/23
Датум:  10.5.2023.
Опис:  Привремена забрана стављања лијека у промет СЕРТОФЕН раствор за ињекцију (73,8мг/1 ампула), 5 стаклених ампула од по 2мл са раствором за ињекцију, у кутији, произвођача WОРЛД МЕДИЦИНЕ ИЛАЦ САН. ВЕ ТИЦ.А.С, прије извршене контроле квалитета прве серије лијека у складу са законским прописима, до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  16.5.2023.
Датум укидања забране: 7.6.2023

 

Назив фирме: SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Адреса:  адреса складишта Тоне Хорвата 2, Велика Кладуша
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-419-4/23
Датум:  1.3.2023.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавање јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  8.3.2023.
Датум укидања забране: 1.6.2023.

Назив фирме: DELIMED d.o.o Sarajevo
Адреса:  адреса складишта Др Силве Ризванбеговић до броја 24а
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1103-2/23
Датум:  1.3.2023.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавање јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  3.3.2023.
Датум укидања забране: 5.6.2023

 

Назив фирме: RIB OKULISTIKA d.o.o Banja Luka
Адреса:  адреса складишта и сједишта Булевар Десанке Максимовић бр.12, Бања Лука
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-442-5/23
Датум:  17.2.2023
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима због поступања супротно одредбама Закона о лијековима и медицинским средсвима и прописима донесеним на основу овог закона, до отклањања утвђених недостатака.
Забрана важи од:  23.2.2023
Датум укидања забране: 13.4.2023.

 

Назив фирме: MS OPTICALS d.o.o
Адреса:  складиште на адреси Булевар Десанке Максимовић бр.12, Бања Лука
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-792-3/23
Датум:  17.2.2023.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима због поступања супротно одредбама Закона о лијековима и медицинским средсвима и прописима донесеним на основу овог закона, до отклањања утвђених недостатака.
Забрана важи од:  23.2.2023.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BOSNAMEDIC d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Скендерпашина бр.18, Сарајево
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1022-1/23
Датум:  13.2.2023.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима због поступања супротно одредбама Закона о лијековима и медицинским средсвима и прописима донесеним на основу овог закона, до отклањања утвђених недостатака.
Забрана важи од:  15.2.2023.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BELAMIONIX d.o.o Brčko
Адреса:  Церик бб, Брчко
Мјесто:  Брчко
Број:  07-07.7-9-35-3/23
Датум:  13.1.2023.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  25.1.2023
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: TOHADO d.o.o.
Адреса:  складиште на адреси Бранка Поповића 44, Бања Лука
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-7422-4/22
Датум:  29.12.2022.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима због поступања супротно одредбама Закона о лијековима и медицинским средсвима и прописима донесеним на основу овог закона, до отклањања утвђених недостатака.
Забрана важи од:  30.12.2022
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: EMGEN d.o.o Ilidža, Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Француске ревулуције бб, Илиџа
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6573-4/22
Датум:  22.11.2022.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  28.11.2022.
Датум укидања забране: 24.4.2023.

 

Назив фирме: MPSLab d.o.o Sarajevo
Адреса:  Сједиште на адреси Срђана Алексића бр.2
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4743-3/22
Датум:  22.8.2022
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским сдредствима због неиспуњености прописаних услова, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  24.8.2022.
Датум укидања забране: 21.12.2022.

 

Назив фирме: SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Адреса:  Тоне Хровата бр.2
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-1071-3/22
Датум:  16.5.2022.
Опис:  Привремена забрана правном лицу за обављање дјелатности производње медицинских средстава, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  25.5.2022.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

 

Назив фирме: ,,TYREX BH" d.o.o Bijeljina
Адреса:  Сједиште на адреси Ул.Војводе Путника бр.12
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-95-3/22
Датум:  10.5.2022.
Опис:  Забрањује се правном лицу оглашавање медицинских средстава; Релаxан чарапе за вене и Релаxан чарапе за дијабетичаре путем wеб странице хттпс://www.козмосхоп.ба,а које се обавља супротно одредбама Закона о лијековима и медицинским средствима.
Забрана важи од:  17.5.2022.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PROMEDING d.o.o Laktaši
Адреса:  Складиште на адреси Омладинска бр. 14, Лакташи
Мјесто:  Лакташи
Број:  07-07.7-9-7703-3/21
Датум:  13.12.2021.
Опис:  Забрањује се правном лицу продаја медицинских средстава према лицима која нису овлаштена за промет истих на велико или мало.
Забрана важи од:  15.12.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PROCONTROL d.o.o Banja Luka
Адреса:  Пут српских бранилаца бр.82
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-7704-3/21
Датум:  12.12.2021.
Опис:  Забрањује се правном лицу обављање дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ.
Забрана важи од:  15.12.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинутa

 

Назив фирме: TRANSMED TRANSPORT d.o.o Bijeljina
Адреса:  Стефана Дечанског бб
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-5371-7/21
Датум:  11.10.2021.
Опис:  Забрањује се правном лицу ,,трансмед Транспорт" д.о.о Бијељина обављање промета на велико лијекова односно складиштење лијекова у транспортном складишту које не посједује одобрење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  25.10.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PHOENIX PHARMA d.o.o Bijeljina Poslovna jedinica Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Влаково 252, Илиџа, Сарајево
Мјесто:  Илиџа, Сарајево
Број:  07-07.7-9-5371-5/21
Датум:  24.9.2021.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција лијекова правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за обављање дјелатности промета лијекова на велико нити одобрење ентитетског министарства здравства за обављање дјелатности промета лијекова на мало.
Забрана важи од:  05.10.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: Akcionarsko društvo TEHNOGAS fabrika tehničkih gasova
Адреса:  сједиште на адреси Улица Николе Пашића 28, Трн, Лакташи
Мјесто:  Трн, Лакташи
Број:  07-07.7-9-5973-4/21
Датум:  01.10.2021.
Опис:  Забрањује се производња и промет лијека, Кисеоник медицински, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  05.10.2021.
Датум укидања забране: 11.4.2023.

 

Назив фирме: FARMA d.o.o Sarajevo
Адреса: складиште на адреси Мухамеда ефендије Панџе 379
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5313-5/21
Датум:  30.8.2021.
Опис:  Забрањује се продаја медицинских средстава према лицима која нису овлаштена за промет истих на велико или мало.
Забрана важи од:  17.9.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BOSNALIJEK d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Рогачићи бб, Влаково, Илиџа, Сарајево
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3817-2/21
Датум:  9.8.2021
Опис: Забрањује се давање информација стручној јавности о лијеку RIVER, филм таблете, 10мг/л таблете, 10 филм таблета у кутији које нису истините и научно доказане и које нису у складу са информацијама наведеним у одобреном сажетку карактеристика лијека (SmPC) и упутства за пацијенте (PIL).
Забрана важи од:  25.8.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Рогачићи бб, Влаково, Илиџа, Сарајево
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4504-3/21
Датум:  14.7.2021.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција медицинских средстава правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за обављање дјелатности промета на велико медицинским средствима.
Забрана важи од:  26.7.2021
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MANEDRA-COMPANY d.o.o Mostar
Адреса:  Бишће поље бб
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-4781-1/21
Датум:  16.7.2021
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинских средстава без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  21.7.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: LKB d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Дајанли Ибрахимбега бр.4
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3124-3/21
Датум:  18.06.2021
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњвања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених услова.
Забрана важи од:  29.06.2021
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: LICENTIS d.o.o Sarajevo
Адреса:  Гаровци бб, Хаџићи
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2628-5/21
Датум:  25.05.2021.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција лијекова, супротно издатој дозволи за интервентни увоз.
Забрана важи од:  28.05.2021
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: DENTALMED d.o.o. Mostar
Адреса:  Кнеза Вишеслава бр. 14
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-2704-3/21
Датум:  24.05.2021.
Опис:  Забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  27.05.2021.
Датум укидања забране: 12.07.2021.

 

Назив фирме: NOVAE TEAM d.o.o. Kiseljak
Адреса:  Јосипа бана Јелачића бб
Мјесто: Кисељак
Број:  07-07.7-9-2198-6/21
Датум:  06.05.2021.
Опис: Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава: фаза секундарног паковања односно паковање примарно упакованог медицинског средства у секундарну амбалажу, те означавање истог супротно одредбама закона.
Забрана важи од: Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава: фаза секундарног паковања односно паковање примарно упакованог медицинског средства у секундарну амбалажу, те означавање истог супротно одредбама закона.
Датум укидања забране: 17.05.2021.

 

Назив фирме: PHARMACON d.o.o. Žepče
Адреса:  Пословни центар Xп бб
Мјесто:  Жепче
Број:  07-07.7-9-2195-3/21
Датум:  04.05.2021.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција лијекова правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за обављање дјелатности промета лијекова на велико нити одобрење ентитетског министарства здравства за обављање дјелатности промета лијекова на мало.
Забрана важи од:  10.05.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: R&S d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Игманска бб
Мјесто:  Вогошћа,Сарајево
Број:  07-07.7-9-2032-6/21
Датум:  27.04.2021.
Опис:  Привремено се забрањује продаја и дистрибуција медицинских средстава која су у супротности са потврдом о упису у регистар медицинских средстава код Агенције, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од: 28.04.2021.
Датум укидања забране: 04.05.2021.

 

Назив фирме: ANALITIKA d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Ферде Хауптмана бр. 7
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1768-3/21
Датум:  14.04.2021.
Опис:  Забрањује се промет на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатка.
Забрана важи од:  21.04.2021.
Датум укидања забране: 11.08.2021.

 

Назив фирме: BOSNALIJEK d.o.o Sarajevo
Адреса:  Јукићева бр.53
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-141-7/21
Датум:  07.04.2021.
Опис:  Забрањује се оглашавање стручној јавности, односно давање информација стручној јавности о лијеку Enkorten®, liofilizat za otopinu za injekciju, 5ml/l viala + 1mg/l viala, која нису у складу са информацијама наведеним у одобреном упутству за пацијенте (PIL) и сажетку карактеристика лијека (SmPC).
Забрана важи од:  16.04.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BOSNALIJEK d.o.o Sarajevo
Адреса:  Јукићева бр.53
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-141-8/21
Датум:  14.04.2021.
Опис: Забрањује се оглашавање лијекова: Enkorten, River и Flamix широј јавности.
Забрана важи од:  21.04.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: APOMEDICAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Вреоца бр.33
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1769-3/21
Датум:  13.04.2021.
Опис:  Забрана промета лијекова која нису за употребу, те се налаже прописано уништавање истих.
Забрана важи од:  16.04.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj-Podružnica Gračanica
Адреса:  Златних љиљана бр. 77
Мјесто:  Грачаница
Број:  07-07.7-9-463-4/21
Датум:  25.02.2021.
Опис: Привремено се забрањује продаја производа за које није извршена категоризација од стране Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, а означених ознаком усклађености (CE), до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  12.03.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: IDS- ZDRAVA SREDINA d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Браће Мулића бр.48
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-876-6/21
Датум:  03.03.2021.
Опис:  Забрањује се продаја и набавка медицинских средстава од, односно према неовлаштеним лицима.
Забрана важи од:  10.03.2021.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:  PRIMADENT d.o.o Sanski Most
Адреса:  скадиште на адреси Кључка улица бр. 114
Мјесто:  Сански Мост
Број:  07-07.7-9-462-3/21
Датум:  19.02.2021.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  26.02.2021.
Датум укидања забране: 02.06.2021

 

Назив фирме: D.Med Healthcare BH d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Гаровци бб, пословна зона, објекат 1
Мјесто:  Хаџићи, Сарајево
Број:  07-07.7-9-7029-7/20
Датум:  14.12.2020.
Опис:  Забрањује се продаја медицинских средстава која је у супротности са потврдом којом су медицинска средства уписана у Регистар медицинских средстава код Агенције.
Забрана важи од:  16.12.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:  PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevoајево
Адреса:  Бачићи бр. 7
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-10-6517-3/20
Датум:  24.11.2020.
Опис: Привремено се забрањује промет медицинског средства:2019-nCOV IgG/IgM Combo test, proizvođač: MP Biomedicals Germany Gmbh, Njemačka, lot 2005E0051, exp 01/2022 , док се не потврди да квалитет медицинског средства није нарушен.
Забрана важи од:  30.11.2020.
Датум укидања забране: 11.12.2020.

 

Назив фирме: LICENTIS d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Гаровци бб
Мјесто:  Хаџићи, Сарајево
Број:  07-07.7-9-7117-1/20
Датум:  02.12.2020.
Опис: Забрањена је продаја и дистрибуција лијека:Favira film tablete 200mg, 40 film tableta , свим правним лицима и здравственим установама која нису наведена на дозволи за интервентни увоз, те се налаже повлачење предметног лијека од истих.
Забрана важи од: 02.12.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj
Адреса:  311 Лахке бригаде бр.97
Мјесто:  Какањ
Број:  07-07.7-9-7116-1/20
Датум:  02.12.2020.
Опис: Забрањена је продаја и дистрибуција лијека:Favira film tablete 200mg, 40 film tableta , свим правним лицима и здравственим установама која нису наведена на дозволи за интервентни увоз, те се налаже повлачење предметног лијека од истих.
Забрана важи од:  02.12.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: Farmis d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Игманска бб
Мјесто:  Вогошћа
Број:  07-07.7-9-7115-1/20
Датум:  02.12.2020.
Опис: Забрањена је продаја и дистрибуција лијека:Favira film tablete 200mg, 40 film tableta , свим правним лицима и здравственим установама која нису наведена на дозволи за интервентни увоз, те се налаже повлачење предметног лијека од истих.
Забрана важи од:  02.12.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Рогачићи бб
Мјесто:  Влаково, Илиџа
Број:  07-07.7-9-7118-1/20
Датум:  02.12.2020.
Опис: Привремено је забрањен промет лијека:Favicovir film tablete 200mg, 40 tableta, proizvođača Atabay Ilac Fabrikasi A.S. , који није у складу са позитивним законским прописима.
Забрана важи од:  02.12.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SI-MEDIS d.o.o, Banjaluka
Адреса:  складиште на адреси Франа Супила бр. 35
Мјесто:  Бањалука
Број:  07-07.7-9-5923-3/20
Датум:  22.10.2020.
Опис:  Забрањује се правном лицу промет на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља.
Забрана важи од:  26.10.2020
Датум укидања забране: 23.11.2020.

 

Назив фирме: „transmed Transport“ d.o.o. Bijeljina
Адреса:  Стефана Дечанског бб
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-3498-3/20
Датум:  11.11.2020.
Опис:  Забрањује се правном лицу транспорт лијекова који садрже опојне дроге, због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  16.11.2020.
Датум укидања забране: 19.11.2020.

 

Назив фирме: „Bauerfeind“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Булевар Меше Селимовића бр. 19
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4747-3/20
Датум:  19.10.2020.
Опис: Привремено је забрањен промет медицинског средства:DT-1 Easy-liner DT, u=28-31cm, textilbeschichtet, mit Anschl. , а које није уписано у Регистар медицинских средстава Босне и Херцеговине.
Забрана важи од:  27.10.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „ZADA Pharmaceuticals“ d.o.o. Lukavac
Адреса:  Бистарац Доњи бб
Мјесто:  Лукавац
Број:  07-07.7-10-4194-1/20
Датум:  26.8.2020.
Опис: Забрањује се правном лицу „ZADA Pharmaceuticals“ д.о.о, Лукавац, обављање радње оглашавање лијека MALCOVIR®, јер се иста обавља супротно одредбама Закона о лијековима и медицинским средствима.
Забрана важи од:  01.09.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Fresenius Medical Care BH“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Мије Керошевића Гује број 20
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-4031-4/20
Датум:  10.7.2020.
Опис:  Забрана промета медицинским средствима која нису за употребу, те се налаже прописно уништавање истих.
Забрана важи од:  16.7.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: “Novartis BA“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Антуна Хангија бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3170-1/20
Датум:  27.05.2020.
Опис: Привремена забрана промета лијека RIXATHON,koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg/1 bočica, 2 staklene bočice od 10ml po 100mg rituksimaba, u kutiji, proizvođača LEK farmacevtska družba d.d., Ljubljana, Slovenija, због немогућности утврђивања квалитета лијека са условима на основу којих је издата дозвола за стављање лијека у промет.
Забрана важи од:  01.06.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: “Novartis BA“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Антуна Хангија бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2681-1/20
Датум: 04.05.2020.
Опис: Привремена забрана промета лијека OSPAMOX DT 1000mg, tableta za oralnu suspenziju, 1000mg/1 tableta, 14 tableta za oralnu suspenziju, proizvođača LEK farmacevtska družba d.d., Ljubljana, Slovenija, због немогућности утврђивања квалитета лијека са условима на основу којих је издата дозвола за стављање лијека у промет.
Забрана важи од:  08.05.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „MEDILINE“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Руђера Бошковића бр.8
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1611-5/20
Датум:  30.04.2020.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  07.05.2020.
Датум укидања забране: 07.9.2020.

 

Назив фирме: „MCI“ d.o.o. Široki Brijeg, Podružnica Živinice
Адреса:  складиште на адреси Малине (Индустријска зона)
Мјесто:  Живинице
Број:  07-07.7-9-1410-6/20
Датум:  06.03.2020.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  13.03.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „MCI“ d.o.o. Široki Brijeg, Podružnica VELEDROGERIJA Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Салиха Уџварлића бр. 10
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1410-5/20
Датум:  06.03.2020.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  11.03.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „MCI“ d.o.o. Široki Brijeg, Podružnica Banja Luka
Адреса:  складиште на адреси Пиланска бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1410-4/20
Датум:  06.03.2020.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  10.03.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MEDIMPEX d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Игманска број 38
Мјесто:  Вогошћа
Број:  07-07.7-9-944-4/20
Датум:  06.03.2020.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција лијекова правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за обављање дјелатности промета лијекова на велико нити одобрење ентитетског министарства здравства за обављање дјелатности промета лијекова на мало
Забрана важи од:  09.03.2020.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: HEMOFARM d.o.o. Banja Luka
Адреса:  складиште на адреси Новаковићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-372-3/20
Датум:  14.02.2020.
Опис: Привремено се забрањује промет медицинског средства Vagilact NTC, 6 вагиналних таблета, произвођача NTC s.r.l., Italija, а које није уписано у Регистар медицинских средстава који води Агенција
Забрана важи од:  17.02.2020.
Датум укидања забране: 19.10.2020

 

Назив фирме: SANAM STYRKA d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Антуна Хангија бр. 35
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6123-4/19
Датум:  18.12.2019.
Опис:  Забрањује се правном лицу промет медицинским средствима која нису за употребу, те се налаже прописно уништавање истих.
Забрана важи од:  20.12.2019.
Датум укидања забране: Достављен доказ да су збринули медицинска средства истеклог рока трајања у складу са законским прописима.

 

Назив фирме: MIKRO+POLO d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Бријешће поље бр.15
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6183-3/19
Датум:  17.12.2019.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  20.12.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: Medi-lab Adria BH d.o.o Mostar
Адреса:  складиште на адреси Др. Анте Старчевића бр.52
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-6125-1/19
Датум:  3.12.2019.
Опис: Privremena zabrana prometa medicinskog sredstva Contour plus, test trake za testiranje glukoze u krvi, serijski broj: DP9AQHD02A, proizvođača Ascensia Diabetes Care Holdings AG, a koje nije označeno u skladu sa zakonskim propisima.
Забрана важи од:  6.12.2019.
Датум укидања забране: 16.12.2019.

 

Назив фирме: LAB UNICA d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Ступска бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5687-4/19
Датум:  22.11.2019.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова., односно угрожавање јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  29.11.2019.
Датум укидања забране: 03.02.2020.

 

Назив фирме:  ЛАБ УНИЦА д.о.о Сарајево
Адреса:  складиште на адреси Ступска бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5687-3/19
Датум:  22.11.2019.
Опис:  Забрањује се правном лицу промет медицинским средствима која нису за употребу, те се налаже прописно уништавање истих.
Забрана важи од:  29.11.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BROMA BEL d.o.o Banja Luka
Адреса:  складиште на адреси Бранка Поповића бр.39
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-5686-4/19
Датум:  22.11.2019.
Опис:  Привремена забрана продаје и дистрибуције медицинских средстава која нису у складу са потврдама издатим од стране Агенције, а којим су медицинска средства уписана у Регистар медицинских средстава са наведеним мјестом издавања, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  25.11.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BROMA BEL d.o.o Banja Luka
Адреса:  складиште на адреси Бранка Поповића бр.39
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-5686-3/19
Датум:  22.11.2019.
Опис:  Забрањује се продаја медицинских средстава према лицима која нису овлаштена за промет истих на велико или мало.
Забрана важи од:  25.11.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SANITEX d.d. Velika Kladuša
Адреса:  Тоне Хровата бр.2
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-5548-5/19
Датум:  11.11.2019.
Опис:  Привремено се забрањује да у просторима Погона маса и нанашања и Погона за конфекционирање фластера, врши производњу фластера
Забрана важи од:  15.11.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SANITEX d.d. Velika Kladuša
Адреса:  Тоне Хровата бр.2
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-5548-3/19
Датум:  11.11.2019.
Опис:  Привремено се забрањује производња и дистрибуција медицинског средства-вазелинске компресе
Забрана важи од:  15.11.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: OPTINOVA d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Дервиша Нумића бр.29
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3761-6/19
Датум:  27.9.2019.
Опис: Забрањује се промет медицинским средством Wöhlk Conditioner Cliner mini duo, отопина за чишћење и чување тврдих плинопропусних контактних лећа, 45мл и 15мл док се медицинско средство не упише у Регистар медицинских средстава Босне и Херцеговине, односно не прибави одговарајуће одобрење за промет
Забрана важи од:  1.10.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: DELTA MEDICAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на Хифзи Бјелевца бр. 138
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4942-3/19
Датум:  21.10.2019.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета лијекова на велико на адреси Хифзи Бјелевца бр.138, Сарајево, без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  28.10.2019.
Датум укидања забране: 11.11.2019.

 

Назив фирме: DELTA MEDICAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на Хифзи Бјелевца бр. 138
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4942-7/19
Датум:  21.10.2019.
Опис: Привремена забрана промета медицинским средством Neoblus pediatric mask, COD: 9000621000, PART: 5300014008, proizvođača NORDITALIA GROUP S.R.L., Italija,а које није уписано у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  28.10.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: DELTA MEDICAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на Хифзи Бјелевца бр. 138
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4942-8/19
Датум:  24.10.2019.
Опис: Забрана промета лијеком ROVIDON JOD tuferi za dezinfekciju, 100 komada, proivođača Taizhou Kangping Medical Science and Technology Co.Ltd, Kina,те се налаже прописано уништавање истог.
Забрана важи од:  28.10.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: Co Medprom d.o.o Banja Luka
Адреса:  складиште на адреси Ненада Костића бр.24А
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-4871-4/19
Датум:  11.10.2019.
Опис: Привремено се забрањује промет интервентно увезеног лијека Gynipral 10µg/2ml ампуле, паковање 5 ампула, произвођач Takeda Austria GmbH, Linz, серија 11590041, рок употребе 11/2021., увозник и дистрибутер “Co Medprom” d.o.o., до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  17.10.2019.
Датум укидања забране: документовано је отклањање недостатака наложеним рјешењем 17.10.2019.

 

Назив фирме: Co Medprom d.o.o Banja Luka
Адреса:  складиште на адреси Ненада Костића бр.24А
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-4871-3/19
Датум:  11.10.2019.
Опис: Привремено се забрањује промет интервентно увезеног лијека Adrenaline 1mg/1ml, 50x1 ml ампуле, произвођач Demo SA Pharmaceutical Industry, Грчка серија 1800720, рок трајања 07/2020, увозник и дистрибутер Krajina Group d.o.o Бања Лука, који није у складу са издатим Рјешењем за интервентни увоз, до отклањања утврђених неправилности.”
Забрана важи од:  17.10.2019.
Датум укидања забране: документовано је отклањање недостатака наложеним рјешењем 17.10.2019.

 

Назив фирме: KRAJINAGROUP d.o.o Banja Luka
Адреса:  Новаковићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-10-5082-1/19
Датум:  14.10.2019.
Опис: Привремено се забрањује промет интервентно увезеног лијека Adrenaline 1mg/1ml, 50x1 ml ampule, произвођач Demo SA Pharmaceutical Industry, Grčka serija 1800720, рок трајања 07/2020, увозник и дистрибутер Krajina Group д.о.о Бања Лука, који није у складу са издатим Рјешењем за интервентни увоз, до отклањања утврђених неправилности.”
Забрана важи од:  16.10.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:  FARMALOGIST ALLBIX d.o.o Bijeljina
Адреса:  складиште на адреси Стефана Дечанског бр. 258
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-4421-3/19
Датум:  30.9.2019.
Опис:  Забрањује се набавка лијекова од правних лица која нису овлаштена за промет лијекова на велико, односно која нису носитељ производне дозволе.
Забрана важи од:  9.10.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: DIA PROM d.o.o Posušje
Адреса:  складиште на адреси Фра Грге Мартића бб
Мјесто:  Посушје
Број:  07-07.7-9-4157-7/19
Датум:  16.9.2019.
Опис:  Забрањује се набавка медицинских средстава од неовлаштених лица.
Забрана важи од:  19.9.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: KAMEX d.o.o Posušje
Адреса:  Анте Старчевића бб
Мјесто:  Посушје
Број:  07-07.7-9-4536-1/19
Датум:  16.9.2019.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  19.9.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: GLOBEX d.o.o Zenica
Адреса:  сједиште на адреси Добровољних давалаца крви бр.4
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-4295/19
Датум:  30.8.2019.
Опис: Привремена забрана промета медицинског средства Urine collection bags, урин кеса са испустом 2000ml, произвођач: Jingsu Kanghua medical Equipment Co. LTD, Kina, које на секундарном паковању није означено у складу са законским прописима односно на истом није наведен серијски број и рок трајања, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  4.9.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SIEMENS MEDICINA d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Змаја од Босне бр.7
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3355-5/18
Датум:  23.8.2019.
Опис:  Привремена забрана продаје и дистрибуције медицинских средстава која нису у складу са потврдама издатим од стране Агенције, а којим су медицинска средства уписана у Регистар медицинских средстава са наведеним мјестом издавања, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  2.9.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ICM d.o.o Bijeljina
Адреса:  складиште на адреси Доња Љељенча бр. 45
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-1947-4/19
Датум:  23.8.2019.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција лијекова правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за обављање дјелатности промета лијекова на велико нити одобрење ентитетског министарства здравства за обављање дјелатности промета лијекова на мало.
Забрана важи од:  26.8.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MY MEDICO d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Тахмишчина 10
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3351-3/19
Датум:  12.8.2019.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  23.8.2019.
Датум укидања забране: 15.10.2019.

 

Назив фирме: HERBAVITAL d.o.o Zenica
Адреса:  складиште на адреси Бистуа Нуова 171
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-3013-7/19
Датум:  9.8.2019.
Опис: Привремена забрана промета медицинским средством;-POLYFLON I.V. Cannula with injection port.&wings 22g/25mm, REF: 10007, proizvođač: Poly Medicure Ltd, а која на вањском и унутрашњем паковању није означено као такво на једном од језика у службеној употреби у БиХ до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  13.8.2019.
Датум укидања забране: 16.8.2019

 

Назив фирме: HERBAVITAL d.o.o Zenica
Адреса:  складиште на адреси Бистуа Нуова 171
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-3013-6/19
Датум:  9.8.2019.
Опис: Привремена забрана промета медицинског средства;-Gel per ultrasuoni ECOULTRAGEL 1000ml, proizvođača: Pirrone S.r.l, а које није уписано у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  13.8.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: VERDI d.o.o Bihać
Адреса:  складиште на адреси Калина бб
Мјесто:  Бихаћ
Број:  07-07.7-9-3012-4/19
Датум:  12.7.2019.
Опис: Привремена забрана промета медицинских средстава; -Ормарић прве помоћи, АРТ: 55800004, произвођач Санитекс д.д-Benexe mikroklizme REF 3001888, произвођач: Wefarma, Италија, а која нису уписана у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  17.7.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MIKODENTAL BH d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Бранислава Нушић бр.162
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2506-3/19
Датум:  31.5.2019.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  3.6.2019.
Датум укидања забране: 11.6.2019.

 

Назив фирме: BIOPROTEX d.o.o Mostar
Адреса:  складиште на адреси Дубровачка бб
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-1759-4/19
Датум:  22.4.2019.
Опис:  Забрањује се промет медицинским средствима која нису за употребу, те се налаже прописно уништавање истих.
Забрана важи од:  24.4.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BIOPROTEX d.o.o Mostar
Адреса:  складиште на адреси Дубровачка бб
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-1759-3/19
Датум:  19.4.2019.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  24.4.2019.
Датум укидања забране: 4.6.2019.

 

Назив фирме: MEDICALLUX d.o.o Tuzla
Адреса:  складиште на адреси Павла Горанина бр.7
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-1957-1/19
Датум:  9.4.2019.
Опис:  Привремено се забрањује промет на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  17.4.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:  SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Адреса:  сједиште на адреси Тоне Хровата бр.2
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-1167-4/19
Датум:  20.3.2019.
Опис:  Привремено се забрањује да у просторима Погона припрема за ткање, врши процес сновања, а до обезбјеђења услова за провођење истог.
Забрана важи од:  22.3.2019.
Датум укидања забране: 13.11.2019.

 

Назив фирме: SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Адреса:  сједиште на адреси Тоне Хровата бр.2
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-1167-5/19
Датум:  20.3.2019.
Опис:  Привремено се забрањује производња Антиреуматског фластера, до испуњавања одредби Закона о лијековима и медицинским средствима и прописа донесених на основу овог Закона.
Забрана важи од:  22.3.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ORTOPEDIJA INTERNATIONAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  Складиште на адреси Салке Лагумџије бр.12
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-982-3/19
Датум:  19.03.2019.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинских средстава због неиспуњености прописаних услова , односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  25.03.2019.
Датум укидања забране: 10.4.2019.

 

Назив фирме: SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Адреса:  Складиште на адреси Тоне Хровата бр.2
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-1216-6/19
Датум:  19.03.2019.
Опис: Привремена забрана продаје производа за које није извршена категоризација од стране Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, а означених ознаком усклађености (CE), до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  26.03.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Адреса:  Складиште на адреси Тоне Хровата бр.2
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-1216-5/19
Датум:  19.03.2019.
Опис:  Привремена забрана продаје медицинских средстава која су у супротности са потврдом којом су медицинска средства уписана у Регистар медицинских средстава код Агенције, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  26.03.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SANITEKS d.d. Velika Kladuša
Адреса:  Складиште на адреси Тоне Хровата бр.2
Мјесто:  Велика Кладуша
Број:  07-07.7-9-1216-3/19
Датум:  19.03.2019.
Опис: Привремена забрана промета медицинских средстава:- Ормарић прве помоћи, АРТ: 5580000, произвођач Санитекс д.д.,-Резервна пуњења за ормарић прве помоћи, произвођача Санитекс д.д.,а која нису уписана у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  26.03.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MEDIKA d.o.o Mostar
Адреса:  Складиште на адреси Анте Старчевића бр.52
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-181-4/19
Датум:  31.1.2019.
Опис:  Забрана продаје медициснких средстава лицима која нису овлаштена за промет истих на велико или мало.
Забрана важи од:  4.2.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SONO MEDICAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  Складиште на адреси Загребачка 55А
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-57-3/19
Датум:  14.1.2019.
Опис:  Привремена забрана промета медицинских средстава складиштених изван дефинисаних услова чувања, до документовања да квалитет истих није нарушен.
Забрана важи од:  17.01.2019.
Датум укидања забране: 17.01.2019. Документовано отклањање недостатака.

 

Назив фирме: SEDŽAN-INGENERING d.o.o Sarajevo
Адреса:  Складиште на адреси Игманска бб, Вогошћа
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6480-5/18
Датум:  04.01.2019.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава, фаза секундарног паковања - отварање оригиналне кутије, односно препакивање медицинских средстава и дистибуирање истих у расутом стању.
Забрана важи од:  07.01.2019.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ENA d.o.o Sarajevo
Адреса:  Складиште на адреси Џемала Биједића бр. 162
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5793-5/18
Датум:  30.11.2018.
Опис:  Привремена забрана промета медицинских средстава складиштених изван дефинисаних услова чувања, а до документовања да квалитет истих није нарушен.
Забрана важи од:  04.12.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BERG d.o.o Sarajevo
Адреса:  Складиште на адреси Грбавичка бр. 7а
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6000-4/18
Датум:  07.12.2018.
Опис:  Забрана дистрибуције медицинских средстава лицима која нису овлаштена за промет медицинским средствима на велико или мало.
Забрана важи од:  12.12.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BAROŠ d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Ферхадија бр.41
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-550-4/18
Датум:  16.11.2018.
Опис: Привремена забрана промета медицинских средстава: -Monarch III IOL delivery ,,D" Cartridges, REF: 8065977763, LOT: 32492169, proizvođača: Alcon Laboratories Inc. USA i -Bausch+ Lomb IOL Injector, REF:INJ 100, LOT: 17145K, proizvođača: Medicel AG, Švajcarska а која нису на вањском и унутрашњем паковању означена као таква, на једном од језика у службеној употреби у БиХ, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  24.11.2018.
Датум укидања забране: 13.12.2019.

 

Назив фирме: ČARDAKLI d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Тешањска до броја 9
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5474-4/18
Датум:  12.11.2018.
Опис:  ППривремена забрана промета медицинског средства BeautiBond 6ml, PN 1781, LOT: 021897, произвођача SHOFU INC, Јапан, а које није на вањском и унутрашњем паковању означено као такво, на једном од језика у службеној употреби у БиХ, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  14.11.2018.
Датум укидања забране: 15.11.2018.

 

Назив фирме: UNIFARM d.o.o Lukavac
Адреса:  складиште на адреси Ново насеље бб, Бистарац
Мјесто:  Лукавац
Број:  07-07.7-9-5424-3/18
Датум:  12.11.2018.
Опис:  Забрањује се промет лијекова према лицима која нису овлаштена за промет лијековима на велико или мало.
Забрана важи од:  15.11.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MEDICAL INTERTRADE d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Творничка бр.3 Илиџа,Сарајево
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4940-6/18
Датум:  08.11.2018.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција медицинских средстава која нису у складу са Сагласности за увоз медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава БиХ.
Забрана важи од:  13.11.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MEDICAL INTERTRADE d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Творничка бр.3 Илиџа,Сарајево
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4940-7/18
Датум:  08.11.2018.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава: фаза секундарног паковања односно отварање оригиналне кутије и препакивање медицинских средстава као и дистрибуирање истих у расутом стању, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  13.11.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: GLOBEX d.o.o Zenica
Адреса:  складиште на адреси Добровољних давалаца крви бр.4
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-4938-5/18
Датум:  22.10.2018
Опис: Забрана промета медицинских средстава:
-Чарапе за профилаксу тромбозе, REF 26 931, LOT: 7373E4920, произвођача Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
-Eurosuture 6x100mm, ref: 717440, 500 комада, LOT: 17/02512, произвођачa Eurofarm S.p.A. Italija, а која нису на вањском и унутрашњем паковању означена као таква, на једном од језика у службеној употреби у БиХ.
Забрана важи од:  25.10.2018.
Датум укидања забране: 26.10.2018.

 

Назив фирме: GLOBEX d.o.o Zenica
Адреса:  складиште на адреси Добровољних давалаца крви бр.4
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-4938-6/18
Датум:  22.10.2018.
Опис:  Забрањује се обављање дјелатности производње медицинских средстава: фаза секундарног паковања односно отварање оригиналне кутије и препакивање медицинских средстава као и дистрибуција истих у расутом стању.
Забрана важи од:  25.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: GLOBEX d.o.o Zenica
Адреса:  складиште на адреси Добровољних давалаца крви бр.4
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-4938-7/18
Датум:  22.10.2018.
Опис:  Забрањује се промет медицинског средства Гравигност ЦОМБО тест трака за лабораторијско имунокроматографско откривање трудноће у урину и серуму 20 трак, РФ: ГРЦО20, произвођача БиоГност д.о.о Загреб, а које није уписано у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  25.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ARK d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Џемала Биједића бр.155
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4848-8/18
Датум:  22.10.2018.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција медицинских средстава правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за обављање дјелатности промета медицинских средстава на велико нити одобрење ентитетског министарства здравства за обављање дјелатности промета медицинских средстава на мало.
Забрана важи од:  25.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: DIAMEDIC d.o.o Sarajevo
Адреса:  складиште на адреси Нике Колумбића Шаке до бр.22
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4939-6/18
Датум:  15.10.2018.
Опис:  Забрана промета медицинским средствима која нису за употребу, те се налаже прописно уништавање истих.
Забрана важи од:  17.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MEDICHEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Бугојанска бр.12
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5005-3/18
Датум:  08.10.2018.
Опис: Zabranjuje se veleprometniku medicinskih sredstava ,,Medichem" д.о.о Сарајево обављање дјелатности промета лијековима на адреси Бугојанска 12, Сарајево.
Забрана важи од:  10.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: KARL DIETZ d.o.o Mostar
Адреса:  складиште на адреси Цим бр.2
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-4847-7/18
Датум:  11.10.2018.
Опис: Privremena zabrana prometa medicinskih sredstava Сет за самоконтролу глукозе у крви, произвођача IME-DC GmbH i Lancetar, произвођача Ming Chen Industrial Co LTD, а која нису уписана у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  15.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o Sarajevo
Адреса:  Рогачићи бб,Влаково, Сарајево
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5122-1/18
Датум:  8.10.2018.
Опис: Забрањује се стављање у промет лијека;
ISENTRESS®, филмом обложена таблета, 400mg/1 таблета, 60 филмом обложених таблета, (ПЕ-бочица са полипропиленским затварачем са заштитним механизмом за дјецу), серијски број: Р016603, произвођач: MERCK SHARP & DOHME BV, Низоземска, носилац одобрења стављања лијека у промет за БиХ: "Merck Sharp & Dohme BH" д.о.о Сарајево.
Забрана важи од:  4.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: HERCEGOVINALIJEK d.o.o Mostar
Адреса:  складиште на адреси Мује Пашића бр.4
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-4308-4/18
Датум:  28.9.2018.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција лијекова правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за обављање дјелатности промета лијекова на велико нити одобрење ентитетског министарства здравства за обављање дјелатности промета лијекова на мало.
Забрана важи од:  4.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: RADIX d.o.o Kojic
Адреса:  Доње поље до броја 1
Мјесто:  Коњиц
Број:  07-07.7-9-2190-9/18
Датум:  3.10.2018.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, до стицања услова прописаним Законом.
Забрана важи од:  5.10.2018.
Датум укидања забране: 17.10.2018.

 

Назив фирме: GALENIKA d.o.o Banja Luka
Адреса:  Видовданска бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-4388-1/18
Датум:  27.9.2018.
Опис: Забрана стављања у промет лијека;
-BEVIPLEX, лиофилизат за раствор за ињекцију, 5 стаклених бочица са гуменим затварачем и флип капицом, у кутији, произвођача ,,ГАЛЕНИКА" а.д. Београд, Батајнички друм бб, Београд, на којем је назначен рок употребе три године, те се налаже његово повлачење са тржишта БиХ.
Забрана важи од:  2.10.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ATACO d.o.o Mostar Podružnica Sarajevo
Адреса:  Адема Буће бр.102
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4365-3/18
Датум:  17.9.2018.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  26.9.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ATACO d.o.o Mostar Podružnica Sarajevo
Адреса:  Доњи Хадзићи бр.138
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4365-4/18
Датум:  17.9.2018.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  26.9.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: TUZLA-FARM d.o.o Tuzla
Адреса:  складиште на адреси Рударска бр. 63
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-4305-5/18
Датум:  18.9.2018.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава: фаза секундардног паковања односно паковање примарно упакованог медицинског средства у секундарну амбалажу, те љепљење наљепнице на којој се налазе подаци о медицинком средству, укључујући серијски број и рок трајања.
Забрана важи од:  24.9.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: TUZLA-FARM d.o.o Tuzla
Адреса:  складиште на адреси Рударска бр. 63
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-4305-6/18
Датум:  18.9.2018.
Опис: Привремена забрана промета медицинским средством Microsponge, Ophtalmic Sponge, proizvođač: Alcon Laboratories Inc. USA које на вањском и унутрашњем паковању није означено као такво на једном од језика у службеној употреби у БиХ, до откљањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  24.9.2018
Датум укидања забране: 13.3.2020.

 

Назив фирме: ATACO d.o.o Mostar Podružnica Banja Luka
Адреса:  Рамићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-4306-3/18
Датум:  1.9.2018.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  12.9.2018.
Датум укидања забране: 20.9.2018.

 

Назив фирме: ATACO d.o.o Mostar Podružnica Banja Luka
Адреса:  Рамићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-4306-4/18
Датум:  1.9.2018.
Опис:  Привремена забрана продаје медицинских средстава која су у супротности са потврдом којом су медицинска средства уписана у Регистар медицинских средстава код Агенције, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  12.9.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ATACO d.o.o Mostar Podružnica Banja Luka
Адреса:  Рамићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-4306-5/18
Датум:  1.9.2018.
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције лијекова правним и физичким лицима која не посједују одобрење Агенције за обављање дјелатности промета лијекова на велико нити одобрење ентитетског министарства здравства за обављање дјелатности промета лијекова на мало.
Забрана важи од:  12.9.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ATACO d.o.o Mostar Podružnica Banja Luka
Адреса:  Рамићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-4306-6/18
Датум:  1.9.2018.
Опис:  Привремена забрана промета лијекова на велико због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавање јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  12.9.2018.
Датум укидања забране: 20.9.2018.

 

Назив фирме: FARMAVITA d.o.o Sarajevo
Адреса:  Игманска бр. 5а
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4330-1/18
Датум:  29.08.2018.
Опис: Забрана стављања у промет доље наведеног лијека;
-INSUMAN® Rapid SoloStar®, раствор за ињекцију у напуњеном пену, 100i.j./1ml, број серије: 8F947A, произвођача ,,Sanofi-Aventis Group 54" Француска, носилац одобрења за стављање лијека у промет за БиХ: ,,Sanofi-Aventis" d.o.o Сарајево, БиХ.
Забрана важи од:  03.09.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: HERCEGOVINALIJEK d.o.o Mostar
Адреса:  Мује Пашића бр. 4
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-4228-1/18
Датум:  22.8.2018.
Опис: Забрана стављања у промет доље наведеног лијека;-LORDES, film tablete, 5mg/1 tableta, број серије: 8AC0007A, произвођача ,,NOBEL ILAC PAZARLAMA VE SANAYII Ltd. Sti" Турска, носилац одобрења за стављење лијека у промет за БиХ: "Nobel Lijek" д.о.о Сарајево
Забрана важи од:  27.8.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Омладинска бр.44
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3692-5/18
Датум:  9.8.2018.
Опис:  Привремена забрана производње медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  10.8.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Омладинска бр.44
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3692-4/18
Датум:  8.8.2018.
Опис:  Забрањује се производња лијекова због неиспуњавања одредби Закона о лијековима и медицинским средствима.
Забрана важи од:  10.8.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Омладинска бр.44
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3692-3/18
Датум:  8.8.2018.
Опис:  Забрањује се производња медицинских средстава на адреси Свраке од броја 64 до броја 65 А, због непосједовања дозволе за производњу медицинских средстава надатој окацији.
Забрана важи од:  10.8.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Омладинска бр.44
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3547-6/18
Датум:  25.7.2018.
Опис:  Привремена забрана промета медицинских средстава складиштених изван дефинисаних услова чувања, а до документовања да квалитет медицинских средстава није нарушен.
Забрана важи од:  3.8.2018.
Датум укидања забране:  3.10.2018 Напомена: “документовано уништавање медицинских средства”

 

Назив фирме: SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Омладинска бр.44
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3547-2/18
Датум:  24.7.2018.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета лијековима на велико јер за предметну дјелатност правно лице нема одобрење Агенције.
Забрана важи од:  28.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Омладинска бр.44
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3547-3/18
Датум:  24.7.2018.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета медицинским средствима, намјењених за дезинфекцију живог ткива (антисептици), медицинске опреме,дезинфекцију радних површина у здравственим установама, произвођача Семикем д.о.о Сарајево а која нису уписана у Регистар медицинских средстава БиХ, до стицања услова прописаних Законом.
Забрана важи од:  28.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Омладинска бр.44
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3547-4/18
Датум:  24.7.2018.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета на велико галенским лијековима.
Забрана важи од:  28.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SEMIKEM d.o.o Sarajevo
Адреса:  Омладинска бр.44
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-3547-5/18
Датум:  24.7.2018.
Опис:  Забрањује се дистрибуирање медицинских средстава правним лицима која нису крајњи корисници здравствене установе, апотеке и специјализиране продаваонице за промет медицинских средстава на мало.
Забрана важи од:  28.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: LICENTIS d.o.o Sarajevo
Адреса:  Гаровци бб, Хаџићи
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3531-3/18
Датум:  16.7.2018.
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције лијекова правним лицима која немају дозволу Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за обављање дјелатности промета лијекова на велико.
Забрана важи од:  23.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: INEL-BH d.o.o Maglaj
Адреса:  сједиште; Алеја Љиљана бр.1 складиште; Цивилних жртава рата бб
Мјесто:  Маглај
Број:  07-07.7-9-3667-1/18
Датум:  17.7.2018.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико лијековима без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  23.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PHARMA MAAC d.o.o Sarajevo
Адреса:  Бачићи бр. 7
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2581-3/18
Датум:  3.7.2018.
Опис: Привремена забрана промета лијекова Cytarabine 100mg/10ml, viala, serija CBIK7D6 i Cytarabine 100mg/ml, viala, serija CBIC7B1, proizvođača S.G. Biopharma, Distrikt Solan , Indija, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  6.7.2018.
Датум укидања забране: 06.09.2018 уз сагласност Федералног министарства здравства

 

Назив фирме: MEDICOMERC d.d Sarajevo
Адреса:  сједиште; Маршала Тита бр.30/ИИ складиште;Трг међународног пријетељства бр.9
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3371-1/18
Датум:  3.7.2018.
Опис:  Привремена забрана промета на велико лијекова због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  6.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MEDICOMERC d.d Sarajevo
Адреса:  сједиште; Маршала Тита бр.30/ИИ складиште;Трг међународног пријетељства бр.9
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3082-3/18
Датум:  3.7.2018.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова. Односно угрожавање јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  6.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: MARK MEDICAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  Раденка Абазовића бр.5
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3081-3/18
Датум:  4.7.2018.
Опис: Привремена забрана промета медицинских средстава;
-Portex Thoracic cateter, angled soft каталошког броја 200/812/280 i 200/812/320, произвођача Smiths Medical,
-SET Tracheostomico 3 Pezzi collin N. 12X85-Ø 16, (Metalna kanila) REF: MCL 066/85, произвођача: L.A.S. snc-via Monte Penice,
-Nitinol Guide Pin for Bio-Interference Screws 1,1, REF: AR-1249, произвођача: Arthrex Med.Inst. GmbH, Njemačka
-Artherx Cool Cut, каталошки број AR-8400RBE, произвођача Arthrex Inc, USA а која нису уписана у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  6.7.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: A-TWIN d.o.o Sarajevo
Адреса:  Алеја Липа бр.52
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2351-4/18
Датум:  29.5.2018.
Опис:  Привремена забрана продаје и дистрибуције медицинских средстава која нису у складу са потврдама издатим од стране Агенције, а којим су медицинска средства уписана у Регистар медицинских средстава са наведеним мјестом издавања, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  31.5.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: RADIX d.o.o Kojic
Адреса:  Доње поље до броја 1
Мјесто:  Коњиц
Број:  07-07.7-9-2190-2/18
Датум:  27.4.2018.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета лијековима на велико јер за предметну дјелатност нема одобрење Агенције, до стицања услова прописаним Законом.
Забрана важи од:  10.5.2018
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: RADIX d.o.o Kojic
Адреса:  Доње поље до броја 1
Мјесто:  Коњиц
Број:  07-07.7-9-2190-4/18
Датум:  9.5.2018.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета медицинским средствима на велико без испостављене купопродајне фактуре и доставнице за свако појединачно правно лице.
Забрана важи од:  14.5.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ĐAKOVIĆ d.o.o Banja Luka
Адреса:  Алеја Светог Саве бр. 51
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1814-7/18
Датум:  26.04.2018.
Опис:  Забрањује се промет медицинским средствима која нису за употребу, те се налаже прописано уништавање истих.
Забрана важи од:  27.04.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ĐAKOVIĆ d.o.o Banja Luka
Адреса:  Алеја Светог Саве бр. 51
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1814-8/18
Датум: 26.04.2018.
Опис: Привремена забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава; фаза секундарног паковања односно отварање оригиналне кутије и препакивање медицинских средстава као и дистрибуирање истих у расутом стању.
Забрана важи од: 27.04.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: HERCEGOVINALIJEK d.o.o Mostar
Адреса:  Мује Пашића бр. 4
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-2196-1/18
Датум:  24.04.2018.
Опис: Забрана стављања у промет доље наведеног лијека; -BRETARIS® GENUAIR, прашак за инхалирање 322mcg, број серије: 1M, произвођача ,,Industrias Farmaceuticals Almirall S.L." Španija, носилац одобрења за стављање лијека у промет за БиХ: ,,Berlin Chemie Menarini BH" д.о.о Сарајево.
Забрана важи од:  26.04.2018.
Датум укидања забране: 30.5.2018.

 

Назив фирме: CEMEDIC d.o.o Zenica
Адреса:  Фра Грге Мартића бр. 10
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-1085-4/18
Датум:  05.04.2018.
Опис: Привремена забрана промета медицинским средством Tübinger Hüftbeugeschiene 28L10, произвођачa Otto Bock HealthCare које на вањском и унутрашњем паковању није означено као такво на једном од језика у службеној употреби у БиХ, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  10.04.2018.
Датум укидања забране: 23.04.2018.

 

Назив фирме: CEMEDIC d.o.o Zenica
Адреса:  Фра Грге Мартића бр. 10
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-1085-5/18
Датум:  05.04.2018.
Опис:  Забрана промета медицинских средстава која нису за употребу, те да документује поступање истим.
Забрана важи од:  10.04.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SPEKTROLAB d.o.o Banja Luka
Адреса:  Пиланска бр.3
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1088-4/18
Датум:  29.3.2018.
Опис: Привремена забрана прометовања медицинским средством:
-Mythic 18 Cyanide free Lytic solution, реагенс за хематолошки анализатор, REF: HM18-008-1,произвођача ORPHEE,Швајцарска за који није приложено упутство на једном од службених језика у БиХ у складу са законским прописима. Забрана траје до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  30.3.2018.
Датум укидања забране: 20.4.2018.

 

Назив фирме: FARMAVITA d.o.o Sarajevo
Адреса:  Игманска 5а
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-869-1/18
Датум:  13.2.2018.
Опис: Рјешење забране стављања у промет доље наведеног лијека:
-ESSENTIALE® Forte капсуле, тврде 300mg, број серије: 7К4981,произвођач ,,Sanofi-Aventis Groupe54" Француска, носилац одобрења за стављање лијека у промет за БиХ: ,,Sanofi-Aventis" д.о.о Сарајево, БиХ.
Забрана важи од:  19.2.2018
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: NEODENT d.o.o Tuzla
Адреса:  Бранислава Нушића 5А
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-363-1/18
Датум:  29.01.2018.
Опис: Привремена забрана производње и дистрибуције медицинских средстава: -сисаљка а 100;
-Лук подјезични 7цм Неодент
-Лук подјезични 8цм Неодент
-Лук подјезични 9 цм Неодент
-Жица за кукице 07/3м
-Жица за кукице 08/3м
-Žica za kukice 09/3м
до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  02.02.2018
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: NEODENT d.o.o Tuzla
Адреса:  Бранислава Нушића 5А
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-363-2/18
Датум:  29.1.2018.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава до испуњавања законом прописаних услова.
Забрана важи од:  02.02.2018.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PHARMA MAAC d.o.o Sarajevo
Адреса:  Бачићи бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6114-3/17
Датум:  27.12.2017.
Опис:  Забрана промета лијекова према лицима која нису овлаштена за промет лијековима на велико или мало.
Забрана важи од:  28.12.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PHOENIX PHARMA d.o.o Bijeljina
Адреса: Стефана Дечанског бб
Мјесто:  Сарајево
Број: 07-07.7-9-4827-5/17
Датум:  18.12.2017.
Опис:  Забрањује се склапање уговора и обављање уговорне активности промета лијекова на велико (пријем, складиштење, издравање, дистрибуција, и збрињавање отпада) у име лица која нису овлаштена за обављање промета на велико лијековима односно федералног и кантоналних завода за јавно здравство.
Забрана важи од:  21.12.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PHOENIX PHARMA d.o.o Bijeljina PJ Sarajevo
Адреса: Рогачићи бб, Влаково, Илиџа
Мјесто:  Сарајево
Број: 07-07.7-9-4827-6/17
Датум: 22.12.2017.
Опис:  Забрана промета лијекова према лицима која нису овлаштена за промет лијековима на велико или мало.
Забрана важи од:  22.12.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:  ZEFARM d.o.o Zenica
Адреса:  Горажданска бб
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-5818-4/17
Датум:  06.12.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинских средстава; -Instant-View Multi-Drugs of abuse Urine Test AMP BAR BZD COC MET MOR300 MTD PCP THC XTC, LOT:060102, REF:3917, proizvođač: ALFA Scientific designs,INC. U.S.AA i -K2/TRA/OPI/MET/MTD/THC/COC/BUP/BZO/AMP, LOT:170824, која нису означена у складу са законским прописима, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  11.12.2017.
Датум укидања забране: 16.01.2018.

 

Назив фирме: MY MEDICO d.o.o Sarajevo
Адреса:  Тахмишчина бр. 10
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6091-1/17
Датум:  07.12.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинских средстава:
-Instant-View Multi-Drugs of abuse Urine Test AMP BAR BZD COC MET MOR300 MTD PCP THC XTC, LOT; 060102, REF; 3917, proizvođača; ALFA Scientific designs,INC. U.S.A. i
-K2/TRA/OPI/MET/MTD/THC/COC/BUP/BZO/AMP, LOT;170824, која нису означена у складу са законским прописима, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  09.12.2017.
Датум укидања забране: 16.01.2018.

 

Назив фирме: ORTO-PRO d.o.o Vitez
Адреса:  Стара Била
Мјесто:  Витез
Број:  07-07.7-9-5484-4/17
Датум:  28.11.2017.
Опис:  Забрана складиштења полазних материјала за производњу медицинских средстава у простору које користи ,,Орто-Про" Витез, предузеће за малопродају, власника Драгице Ливанчић- везани обрт израда сервисирања ортопедских помагала.
Забрана важи од:  04.12.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:  ИЗВОР КОМЕРЦ-техничка ортопедија ПЈ Приједор
Адреса:  Мајора Милана Тепића бр. 15
Мјесто:  Приједор
Број:  07-07.7-9-3964-3/17
Датум:  20.11.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава до испуњења законом прописаних услова.
Забрана важи од:  23.11.2017
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ОБМ СТАРА ОРТОПЕДИЈА д.о.о Бања Лука
Адреса:  Стевана Булајића бр. 132Б
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-5487-3/17
Датум:  17.11.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања производње медицинских средстава до испуњавања законом прописаних услова.
Забрана важи од:  20.11.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: DENTAL-ANT d.o.o Bijeljina
Адреса:  Раје Баничића бр. 12
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-4589-3/17
Датум:  31.10.2017.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  18.11.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: FENIX ORTO-PROTETIKA d.o.o Banja Luka
Адреса:  Пријечани бб, Данила Бате Стојковића бр. 35
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-5485-3/17
Датум:  16.11.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава на велико до испуњавања законом прописаних услова.
Забрана важи од:  17.11.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SANAM STYRKA d.o.o Sarajevo
Адреса:  Антуна Хангија бр. 35
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2774-7/17
Датум:  10.11.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинског средства: Automatic Digital Blood Pressure Monitor (digitalni tlakomjer), model BK6022, oznaka ,,CE0486", proizvođač Wenzhou Bokang Instruments Co, LTD Ningcheng Hengjie,Haibin, Кина, у количини 2 комада, до откланјанја утврђених неправилности.
Забрана важи од:  13.11.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SANAM STYRKA d.o.o Sarajevo
Адреса:  Антуна Хангија бр. 35
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2774-5/17
Датум:  09.11.2017.
Опис:  Привремена забрана складиштења медицинских средстава на адреси Бранислава Ђурђева бр. 16, Сарајево, до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  10.11.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: GLOBIH d.o.o Sarajevo
Адреса:  Хаџели бр. 146, Хаџићи
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4342-3/17
Датум:  06.09.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета медицинским средствима на велико до испуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  24.10.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: EMPORIUM MEDICAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  Марка Марулића бр.3
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4343-3/17
Датум:  06.09.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета медицински средстава на велико до испуњавања законом прописаних услова.
Забрана важи од:  29.09.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: EURO LAB d.o.o Patkovača, Bijeljina
Адреса:  Јањарска бр. 24, Патковача
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-4142-3/17
Датум:  19.9.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова , односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  22.9.2017.
Датум укидања забране: 17.11.2017.

 

Назив фирме: TEFARM d.o.o Tešanj
Адреса:  Титова бб
Мјесто:  Тешањ
Број:  07-07.7-9-4133-4/17
Датум:  08.09.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер за исту нема одобрење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  18.09.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: TEFARM d.o.o Tešanj
Адреса:  Титова бб
Мјесто:  Тешањ
Број:  07-07.7-9-4133-3/17
Датум:  08.09.2017.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима збох неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  18.09.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ELMINS d.o.o Gacko
Адреса:  Николе Тесле бр. 99
Мјесто:  Гацко
Број:  07-07.7-9-3921-3/17
Датум:  28.8.2017.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  30.8.2017.
Датум укидања забране: 03.10.2017.

 

Назив фирме: SANITARIA DENTAL d.o.o Mostar
Адреса:  Блајбуршких жртава бр.23
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-4134-4/17
Датум:  28.8.2017.
Опис:  Забрањује се продаја и дистрибуција медицинских средстава која нису у складу са Сагласности за увоз медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава БиХ.
Забрана важи од:  30.8.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SANITARIA DENTAL d.o.o Mostar
Адреса:  Блајбуршких жртава бр.23
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-4135-5/17
Датум:  28.8.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицнских средстава Euro Gauze SWABS, HS komprese nesterilne 5x5cm, pakovanje 100 komada, šifra artikla;900-3177, proizvođač: HenrySchein, Njemačka i Endo Cold Spray, orange flavour, 200ml, šifra artikla; 900-1384, proivođača; HenrySchein Inc., SAD а која нису уписана у Регистар медицинскх средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  30.8.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: AB MEDIC d.o.o Sarajevo
Адреса: Марка Марулића бр.2Б/И
Мјесто: Сарајево
Број:  07-07.7-9-4135-5/17
Датум:  25.8.2017.
Опис: Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова. Односно угрожавање јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од: 29.8.2017
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: SANITARIA DENTAL d.o.o Mostar
Адреса:  Блајбуршких жртава бр.23
Мјесто:  Мостар
Број: 07-07.7-9-4005-3/17
Датум:  21.8.2017..
Опис: Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава: фаза секундарног паковања односно отварање оригиналне кутије и препакивање медицинских средстава као и дистрибуирање истих у расутом стању.
Забрана важи од: 23.8.2017
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: IZVOR KOMERC-tehnička ortopedija d.o.o Banja Luka
Адреса:  Симе Матавуља бр. 26
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-3944-3/17
Датум:  14.8.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  16.8.2017.
Датум укидања забране: 03.10.2017.

 

Назив фирме: ORTOOPTIC d.o.o Banja Luka
Адреса:  И Крајишког корпуса бр. 60
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-3679-5/17
Датум:  8.8.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  10.8.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:  v
Адреса:  И Крајишког корпуса бр. 60
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-3679-3/17
Датум:  3.8.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинског средства; Leda Soft, meka kontaktna sočiva, serijski broj 0D90, рок трајања 05.2019. године, произвођача INTEROJO INC, Кореја, до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  4.8.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: EVROPA LIJEK PHARMA d.o.o Sarajevo
Адреса:  Рогачићи бб, Влаково
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3123-4/17
Датум:  27.7.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинског средства; I.V. CANNULA WITH CATHETER & INJECTION VALVE, 17 G Ø 0.059 x 1,77 Luer-lock,100 komada, sterilne, lot 50198/0142), рок трајања 04.2020. године, произвођача Harsoria HealthCare PVA. LTD, Индија, до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  2.8.2017.
Датум укидања забране: 17.08.2017.

 

Назив фирме: OMNIA MEDIC d.o.o Zenica
Адреса:  Крањчевићева бр. 1
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-3586-4/17
Датум:  20.07.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинског средства; -Nefrostoma set Pigtail tip (Perecutaneous Nephrostomy), ПДС-П8, серија 255, произвођача Marflow, Швицарска, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  21.07.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: KRAJINAGROUP d.o.o Banja Luka
Адреса:  Новаковићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-2433-5/17
Датум:  20.07.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  21.07.2017.
Датум укидања забране: 28.8.2017.

 

Назив фирме: NEL-MED d.o.o Mostar
Адреса:  Рударска бр.20б
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-3533-5/17
Датум:  18.07.2017.
Опис: Забрана обављања дјелатности производње лијекова, фаза секундарног паковања- отварање оригиналне кутије, односно препакивање лијекова те дистибутирање истих у расутом стању; -Natrium Chloride Braun 10% 20x10ml, серија 16361011 и Glukose 40% 20x10ml, серија 16512012, произвођача B.Braun Melsungen AG
Забрана важи од: 21.07.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ZEFARM d.o.o Zenica
Адреса:  Стефана Дечанског бб
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-2434-4/17
Датум:  6.7.2017.
Опис:  Забрањује се промет галенских препарата Апотекарске Установе Нова Градишка.
Забрана важи од:  12.7.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ZEFARM d.o.o Zenica
Адреса:  Горажданска бб
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-2445-4/17
Датум:  02.06.2017.
Опис: Забрањује се обављање дјелатности производње лијекова, фаза секундарног паковања- отварање оригиналне кутије, односно препакивање лијекова те дистрибуирање истих у расутом стању: -Analgin ampula 2,5g/5ml, паковање 50ампула, произвођача Алкалоид Скопље,серијски број 97598 0516, рок трајања 05/20, у количини 15 ампула. -Lidokain hidrohlorid 2% раствор за ињекцију, произвођача Галеника, серијски број 07486, рок трајања 06/21, у количини 41 ампула; -Lemod solu 40mg, прашак и растварач за раствор за ињекције, произвођач Хемофарм д.о.о Бања Лука, серијски број 0700145, рок трајања 02/20, у количини 25 ампула са растварачем; -Reglan ampule 10mg/2 ml раствор за ињекције, 30x2ml, произвођач Алкалоид Скопље, серија 1003733, рок трајања 08/19, у количини 25 ампула; -Diklofenak ampule, 75mg/3ml, раствор за ињекције, произвођач Хемофарм, серијски број Ц600411,рок трајања 06/19, у количини 3 ампуле; -Pancillin 800 000i.j. прашак за суспензију за ињекцију,50 бочица, произвођач Хемофарм,серијски број И6011 108, рок употребе 04/19, у количини 30 ампула; - Dexametason 4mg/1ml ampule,произвођач Lboratorio Sanderson S.A Chile, серијски број 75КГ1417,рок трајања 07/2019.године у коичини 64 ампуле; -Triax 1g, прашак за отопину ињекцију,произвођач Босналијек,серијски број ФГ2121, рок трајања 02/18 у количини 3 ампуле; -Nysatin 100 000 I.U./ml USP,30 ml орална суспензија, BeltaPharm, S.pA Italija,серијски број X0188,рок трајања 05/16 у количини 1 комад
Забрана важи од:  09.06.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ZEFARM d.o.o Zenica
Адреса:  Горажданска бб
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-2445-5/17
Датум:  02.06.2017.
Опис:  Забрањује се велепрометнику лијекова издавање просторије складишта која нема одвојен улаз, дугом правном лицу.
Забрана важи од:  09.06.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BOSNAMEDIC d.o.o Sarajevo
Адреса:  Хамдије Чемерлића бр 2
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2435-4/17
Датум:  29.05.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинских средстава складиштених изван дефинисаних услова чувања, а до документовања да квалитет медицинских средстава није нарушен; -DiaMed MP-A-B-D(VI+) CTL/A-B-D 1x12P, kataloški broj 110076,serijski broj 61480.15.01,količina 2 pakovanja; -ID Diluent 1/Bromelin/1x500, kataloški broj 9180,serijski broj 05751.62.10, količina 10 pakovanja; -ID Diluent 2/mod. LISS/2x100,kataloški broj 9260,serijski broj 05761.02.30, količina 1 pakovanje; -ID Diluent 2/mod. LISS/2x100, kataloški broj 9260, serijski broj 05761.59.30, količina 1 pakovanje; -ID Diluent 2/mod.LISS/1x500, kataloški broj 9280, serijski broj 05761.96.30, količina 8 pakovanja; -ID Diluent 2/mod. LISS/1x500, kataloški broj 9280,serijski broj 05761.03.30, količina pakovanja 1 pakovanje; -ID-DiaClon anti-D 1x5, kataloški broj 7531, serijski broj 09410.57.10, količina 1 komad- proizvođača ,,Biorad,,.
Забрана важи од:  05.06.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: VITEZLIJEK
Адреса:  Петра Свачића бр. 1 објекат ПЦ-96
Мјесто:  Витез
Број:  07-07.7-9-934-3/17
Датум:  16.05.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета лијекова на велико, до испуњавања законом прописаних услова.
Забрана важи од:  17.05.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: TUZLA FARM d.o.o Tuzla
Адреса:  Рударска бр. 71
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-1889-4/17
Датум:  25.04.2017.
Опис: Привремена забрана промета сљедећих лијекова: Vitamin B complex ампуле, серијски број 50629, паковање 10 ампула по 2ml, произвођача Rotexmedica, Њемачка. Resochin, филм таблете 250mg, паковање 30 таблета, произвођач Bayer Беч, Аустрија, а која нису означена у складу са законским прописима, те се налаже опозив до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  28.04.2017.
Датум укидања забране: 31.05.2017.

 

Назив фирме: AVANTI d.o.o Bijeljina
Адреса:  Потпоручника Смајића бр. 38
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-1974-5/17
Датум:  17.04.2017.
Опис: Привремен забрана промета медицинских средстава: Ultraschall-Gel, 5 litara, LOT: UG19120616, произвођача: Diagramm Halbach GmbH&Co. KG. I Aquasonic clear ултразвучни гел, 5 литара, серијски број: Б0316645 која нису на вањском и унутрашњем паковању означена као таква, на једном од језика у службеној употреби у БиХ, до отклањања утврђених недостатака..
Забрана важи од:  21.04.2017.
Датум укидања забране: 5.06.2017.

 

Назив фирме: AVANTI d.o.o Bijeljina
Адреса:  Потпоручника Смајића бр. 38
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-1974-4/17
Датум:  18.04.2017.
Опис:  Забрана промета медицинским средствима која нису за употребу, те се налаже прописно уништавање истих..
Забрана важи од:  21.04.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: AVANTI d.o.o Bijeljina
Адреса:  Потпоручника Смајића бр. 38
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-1974-3/17
Датум:  18.04.2017.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова, односно угрожавања јавног здравља, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  21.04.2017.
Датум укидања забране: 05.06.2017.

 

Назив фирме: LICENTIS d.o.o Sarajevo
Адреса: Гаровци бб, Хаџићи
Мјесто: Сарајево
Број: 07-07.7-9-2092-1/17
Датум: 10.04.2017.
Опис: Забрана промета лијека Hyoscine Butilbromide Injection BP 20mg, паковање 10 ампула по 1ml, произвођача Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Njemačka за који није приложено адекватно упутство на једном од службених језика у БиХ, у складу са законским прописима, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од: 24.04.2017.
Датум укидања забране: 31.05.2017.

 

Назив фирме: DUGI COMMERC d.o.o Široki Brijeg
Адреса:  Трнска цеста бр. 38А
Мјесто:  Широки Бријег
Број:  07-07.7-9-1442-5/17
Датум:  10.04.2017.
Опис: Забрана промета медицинских средстава која нису за употребу, те се налаже прописано уништавање истих. 3/1 сет за прву помоћ аута, лот 03-2011, рок трајања 02.2016. године, произвођач WUNDmed® GmbH&Co. KG.
Забрана важи од: 13.04.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: DUGI COMMERC d.o.o Široki Brijeg
Адреса:  Трнска цеста бр. 38А
Мјесто:  Широки Бријег
Број:  07-07.7-9-1442-4/17
Датум:  10.04.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинским средствима: Дигитални тлакомјер Ecomed, произвођач Medisana AG Njemačka; Сет за прву помоћ, артикл бр. 05-018.ЦХ-Б0210, произвођач WUNDmed®GmbH&Co. KG; 3/1 Сет за прву помоћ ауто, произвођач: WUNDmed® GmbH&Co. KG; Сет за прву помоћ, артикл број 05-016-ЦХ-Б 0710, произвођач: WUNDmed® GmbH&Co. KG; Спреј за хлађење 300мл, произвођач WUNDmed® GmbH&Co. KG; Сет за прву помоћ, артикл број 292, произвођач WUNDmed® GmbH&Co. KG; Умирујући топли фластер, произвођач WUNDmed® GmbH&Co. KG; Самољепљиви завој 4,5x7,5 cm, proizvođač WUNDmed® GmbH&Co. KG; Фластер за акупунктуру, произвођач WUNDmed® GmbH&Co. KG; Фластер у спреју 40ml, произвођач WUN®Dmed GmbH&Co. KG; Дигитални топломјер, произвођач Nantong Egens Biotechnology Co. LTD, Kina а која нису уписана у Регистар медицинских средстава који води Агенција, до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  13.04.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: BROMA BEL d.o.o Banja Luka
Адреса:  Бранка Поповића бр. 39
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1884-4/17
Датум:  19.04.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинским средствима: JKA-MONO ANTI- JkA 2ml- MS15-02,серијски бројOJKaM134, рок трајања 7/2018. годину и FYB-COOM Anti Fyb COOM 5 ml-05, серијски број MfybM182 рок трајања 12/2018.године, произвођача: CE- IMMUNDIAGNOSTIKA GmbH, Njemačka која нису означена у складу са Законом, до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  20.04.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: GLOBEX d.o.o Zenica
Адреса:  Добровољних давалаца крви бр. 4
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-1884-3/17
Датум:  19.04.2017.
Опис: Привремена забрана промета медицинским средствима: JKA-MONO ANTI- JkA 2ml- MS15-02, серијски број OJKaM134, rok trajanja 7/2018. godinu и FYB-COOM Anti Fyb COOM 5 ml-05, серијски број MfybM182 рок трајања 12/2018.године, произвођача: CE- IMMUNDIAGNOSTIKA GmbH, Njemačka која нису означена у складу са Законом, до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  21.04.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: ORTOPEDIJA INTERNATIONAL d.o.o Sarajevo
Адреса:  Салке Лагунџије бр.12
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1558-3/17
Датум:  19.04.2017.
Опис:  Привремена забрана кориштења неодобреног складишта на адреси Салке Лагунџије бр. 13, Сарајево до отклањања утврђених неправилности.
Забрана важи од:  20.04.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „AMICUS PHARMA“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka
Адреса:  Светосавска 50, Гламочани
Мјесто:  Лакташи
Број:  07-07.7-9-933-8/17
Датум:  27.3.2017
Опис: Забрана промета лијека Omnipaque отопина за ињекцију 350mg I/ml, 10 полипропиленских боца са 200 ml отопине за ињекцију, серија 13485167, произвођача GE Healthcare Ireland, који није означен у складу са законским прописима
Забрана важи од:  29.03.2017.
Датум укидања забране: 12.04.2017.

 

Назив фирме: Medimpex d.o.o Sarajevo
Адреса:  Игманска бр. 38
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1589-4/17
Датум:  04.04.2017.
Опис: Привремена забрана стављања у промет лијекова Гернбцин 80мг/2мл,10 ампула и Хyосцине Бутилбромиде Ињецтион БП 20мг, 10 ампула по 1 мл, а за које није обезбјеђено упутство на једном од службених језика у БиХ у складу са Законом.
Забрана важи од:  10.04.2017.
Датум укидања забране: 22.6.2017.

 

Назив фирме: Medimpex d.o.o Sarajevo
Адреса:  Игманска бр. 39
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1589-5/17
Датум:  04.04.2017.
Опис:  Забрана промета лијековима који нису за употребу.
Забрана важи од:  10.04.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Новаковићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1596-1/17
Датум:  21.03.2017.
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције медицинских средстава која није у складу са Сагласности за увоз медицинских средстава која нису уписана у Регистар.
Забрана важи од:  27.03.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „AMICUS PHARMA“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka
Адреса:  Светосавска 50, Гламочани
Мјесто:  Лакташи
Број:  07-07.7-9-933-3/17
Датум:  07.03.2017
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета на велико медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  16.03.2017.
Датум укидања забране: 23.03.2017.

 

Назив фирме: „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Адреса:  Маршала Тита бр. 237
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-611-8/18
Датум:  27.02.2017.
Опис:  Забрана промета медицинских средстава која нису означена у складу са законским прописима.
Забрана важи од:  02.03.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Адреса:  Маршала Тита бр. 237
Мјесто:  Мостар
Број: 07-07.7-9-611-7/17
Датум:  27.02.2017.
Опис: Забрана промета медицинским средствима која нису за употребу.
Забрана важи од:  02.03.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Адреса:  Маршала Тита бр. 237
Мјесто:  Мостар
Број: 07-07.7-9-672-5/17
Датум:  17.02.2017.
Опис: Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер за исту нема одобрење Агенције.
Забрана важи од:  27.02.2017..
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Адреса:  Маршала Тита бр. 237
Мјесто:  Мостар
Број: 07-07.7-9-672-4/17
Датум:  17.02.2017.
Опис: Привремена забрана обављања дјелатности промета лијекова на велико због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 27.02.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „MEDICAL“ export-import d.o.o. Mostar
Адреса:  Маршала Тита бр. 237
Мјесто:  Мостар
Број: 07-07.7-9-672-3/17
Датум:  17.02.2017.
Опис: Привремена забрана обављања дјелатности промета лијекова на велико, јер за исту нема одобрење Агенције.
Забрана важи од: 27.02.2017
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: PTD MGM Farm d.o.o. Kakanj
Адреса:  311. Лахке бригаде бб
Мјесто:  Какањ
Број:  07-07.7-9-966-1/17
Датум:  20.02.2017
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције медицинских средстава правним лицима која немају дозволу Агенције за обављање дјелатности промета на велико медицинским средствима.
Забрана важи од:  24.02.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: “GLOBEX” d.o.o. Zenica
Адреса: Добровољних давалаца крви бр.5
Мјесто: Зеница
Број: 07-07.7-9-965-2/17
Датум: 20.02.2017
Опис: Забрана промета медицинских средстава која нису означена у складу са законским прописима.
Забрана важи од:  23.02.2017..
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:  “ГЛОБЕX” д.о.о. Зеница
Адреса:  Добровољних давалаца крви бр.4
Мјесто: Зеница
Број: 07-07.7-9-965-1/17
Датум:  20.02.2017
Опис: Забрана продаје и дистрибуције медицинских средстава правним лицима која немају дозволу Агенције за обављање дјелатности промета на велико медицинским средствима.
Забрана важи од:  23.02.2017..
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: “INEL” d.o.o. Mostar
Адреса:  Полог бб
Мјесто:  Мостар
Број:  07-07.7-9-964-1/17
Датум:  20.02.2017
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције медицинских средстава правним лицима која немају дозволу Агенције за обављање дјелатности промета на велико медицинским средствима.
Забрана важи од:  22.02.2017.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Fama Biomedical“ d.o.o.
Адреса:  Јукићева 124
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6301-2/16
Датум:  18.01.2017.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима до отклањања утврђених недостатака.
Забрана важи од:  27.01.2017.
Датум укидања забране: 19.07.2017.

 

Назив фирме: “VISION” d.o.o. Tomislavgrad
Адреса:  Краља Звонимира б.б
Мјесто:  Томиславград
Број:  07-07.7-9-6546-1/16
Датум:  29.12.2016.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета на велико медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  30.12.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: “ICM” d.o.o. Bijeljina
Адреса:  Војводе Путника бр. 12
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-4790-5/16
Датум:  10.10.2016.
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције медицинских средстава правним лицима која немају дозволу Агенције за обављање дјелатности промета на велико медицинским средствима.
Забрана важи од:  20.10.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „NORMED“ d.o.o. Pale
Адреса:  Старине Новака 44
Мјесто:  Пале
Број:  07-07.7-9-4790-6/16
Датум:  10.10.2016.
Опис: Забрана промета лијекова који нису за употребу: Вентолин 0,2 мг/дози, 60 доза, диск, серија 1052-1, рок трајања 09-2014. и Вентолин 0,2 мг/дози, 60 доза, диск, серија 1075Б (851), рок трајања 12-2014.
Забрана важи од:  20.10.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „NORMED“ d.o.o. Pale
Адреса:  Старине Новака 43
Мјесто:  Пале
Број:  07-07.7-9-4790-4/16
Датум:  10.10.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер за исту немају одобрење Агенције.
Забрана важи од:  20.10.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „NORMED“ d.o.o. Pale
Адреса:  Старине Новака 42
Мјесто:  Пале
Број:  07-07.7-9-4790-3/16
Датум:  10.10.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета лијекова на велико због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  20.10.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „New Technology“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  На углу улице Валтера Перића и Ђоке Мазалића
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4777-6/16
Датум:  11.10.2016.
Опис:  Забрана промета медицинским средствима која нису за употребу.
Забрана важи од:  17.10.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „New Technology“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Баре бб, Хаџићи
Мјесто:  Хаџићи, Сарајево
Број:  07-07.7-9-4777-5/16
Датум:  11.10.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер за исту нема одобрење Агенције.
Забрана важи од:  17.10.2016.
Датум укидања забране: 09.11.2016.

 

Назив фирме: „New Technology“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  На углу улице Валтера Перића и Ђоке Мазалића
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4777-3/16
Датум:  11.10.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  17.10.2016.
Датум укидања забране: 09.11.2016.

 

Назив фирме: "Farma" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Мухамеда ефендије Панџе број 379
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-3030-4/16
Датум:  23.06.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта лијекова путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  27.06.2016.
Датум укидања забране: 12.07.2016.

 

Назив фирме: "SHIMADZU" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Тешањска бр. 7
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2782-6/16
Датум:  30.06.2016.
Опис: Привремена забрана промета медицинским средством Flow dental DV-58 RTG dentalni film 31x41 mm, 150 filmova, произвођача Flow Dental Corp., USA до уписа истог у Регистар медицинских средстава који води Агенција.
Забрана важи од:  11.07.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "SHIMADZU" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Тешањска бр. 7
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2782-4/16
Датум:  30.06.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  11.07.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "BIOSISTEMI" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Хакије Куленовића број 11.
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2781-4/16
Датум:  30.06.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  11.07.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Čardakli" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Једилери бр. 7
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2779-5/16
Датум:  29.06.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова
Забрана важи од:  01.07.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "OK OPTIC" d.o.o. Trebinje Poslovna jedinica Magacin Foča
Адреса:  Цара Лазара бб
Мјесто:  Фоча
Број:  07-07.7-9-1147-5/16
Датум:  18.05.2016.
Опис: Привремена забрана промта медицинким средством Giovani dioptrijski okvir, Medel G-81414S, boja black A140, veličina 53-17, до отклањања утврђене неправилности.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Farmavita" d.o.o. Vogošća
Адреса:  Игманска 5А
Мјесто:  Вогошћа
Број:  07-07.7-9-2205-1/16
Датум:  06.05.2016.
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције лијекова правним лицима која немају дозволу за промет лијекова на велико издату од Агенције.
Забрана важи од:  13.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Новаковићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-2206-1/16
Датум:  06.05.2016.
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције лијекова правним лицима која немају дозволу за промет лијекова на велико издату од Агенције.
Забрана важи од:  11.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Heliodent“d.o.o Sarajevo
Адреса:  Хамдије Крешевљаковића 61
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1653-6/16
Датум:  06.05.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава властитим превозним возилом до отлањањаутврђене неправилности.
Забрана важи од:  11.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Heliodent“d.o.o Sarajevo
Адреса:  Хамдије Крешевљаковића 61
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1653-6/16
Датум:  06.05.2016.
Опис: Привремена забрана промета медицинким средствима Denta-a cav, kavit, 2x 30g, серијски број 152657 и Cavex Bite &White, серијски број 150420 до отклањања утврђене неправилности.
Датум укидања забране: 10.06.2016.

 

Назив фирме: „Heliodent“d.o.o Sarajevo
Адреса:  Хамдије Крешевљаковића 61
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1653-5/16
Датум:  06.05.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  11.05.2016.
Датум укидања забране: 06.07.2016

 

Назив фирме: „Heliodent“d.o.o Sarajevo
Адреса:  Хамдије Крешевљаковића 61
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1653-4/16
Датум:  06.05.2016.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета лијековима на велико, јер за исту нема одобрење Агенције.
Забрана важи од:  11.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Pharmacon" d.o.o. Žepče
Адреса:  Пословни центар Xп бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2184/16
Датум:  05.05.2016.
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције лијекова правним лицима који немају дозволу за промет лијекова на велико.
Забрана важи од:  09.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Sarajevofarm" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Хасана Бркића 2
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-2183/16
Датум:  05.05.2016.
Опис:  Забрана продаје и дистрибуције лијекова правним лицима који немају дозволу за промет лијекова на велико.
Забрана важи од:  11.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Herbavital" d.o.o.Zenica
Адреса:  Бистуа Нуова бр. 171
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-1674-3/16
Датум:  05.05.2016.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета на велико лијекова због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  12.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Pharmacon" d.o.o. Žepče
Адреса:  Пословни центар Xп бб
Мјесто:  Жепче
Број:  07-07.7-9-1564-5/16
Датум:  05.05.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности производње лијекова због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  09.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Pharmacon" d.o.o. Žepče
Адреса:  Пословни центар Xп бб
Мјесто:  Жепче
Број:  07-07.7-9-1564-3/16
Датум:  05.05.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  09.05.2016.
Датум укидања забране: 15.06.2016.

 

Назив фирме: „Lipovac-GG“ d.o.o. Gradiška
Адреса:  Доситејева бб
Мјесто:  Градишка
Број:  07-07.7-9-1932-4/16
Датум:  05.05.2016.
Опис:  Привремена забрана промета медицинског средства Прва помоћ за кућну употребу и путовање, а које није уписано у Регистар медицинских средстава.
Забрана важи од:  07.05.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Medit“d.o.o Sarajevo
Адреса:  Хамдије Чемерлића бр.2/14,(зграда Енергоинвеста)
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1435-4/16
Датум:  04.05.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  09.05.2016.
Датум укидања забране: 10.02.2017.

 

Назив фирме: „Osteo-Med“d.o.o Sarajevo
Адреса:  Змаја од Босне бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1439-4/16
Датум:  04.05.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  07.05.2016.
Датум укидања забране: 06.07.2016.

 

Назив фирме: „Emeding“d.o.o Sarajevo
Адреса:  Азизе Шаћирбеговић бб-ПО-6
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1437-4/16
Датум:  04.05.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  05.05.2016.
Датум укидања забране: 06.07.2016.

 

Назив фирме: "Bidago" d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Гаврила Принципа број 24
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1516-4/16
Датум:  28.04.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта лијекова путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  03.05.2016.
Датум укидања забране: 28.07.2016.

 

Назив фирме: „Optinova“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Дервиша Нумића број 29
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1433-4/16
Датум:  27.04.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  29.04.2016.
Датум укидања забране: 29.12.2016

 

Назив фирме: „Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Новаковићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1422-6/16
Датум:  25.04.2016.
Опис:  Забрана промета лијеком Лидокаин Актавис 5% маст велепрометнику медицинских средстава.
Забрана важи од:  28.04.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Новаковићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1422-5/16
Датум:  19.04.2016.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  28.04.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Новаковићи бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1422-4/16
Датум:  19.04.2016.
Опис:  Забрана промета медицинских средстава која нису на вањском и унутрашњем паковању означена као таква, на једном од језика у службеној употреби у БиХ
Забрана важи од:  28.04.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Esin International" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Терезије бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-1378-5/16
Датум:  26.04.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта лијекова путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  29.04.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Dental Medic" d.o.o. Zenica
Адреса:  Штросмајерова бр. 11
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-1372-5/16
Датум:  08.04.2016.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава због непосједовања дозволе.
Забрана важи од:  13.04.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Opto Centar" d.o.o. Banjaluka
Адреса:  Паје Јовановића бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1125-3/16
Датум:  21.03.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер за исту нема одобрење Агенције.
Забрана важи од:  04.04.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Opto Centar" d.o.o. Banjaluka
Адреса:  Паје Јовановића бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1125-3/16
Датум:  21.03.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер за исту нема одобрење Агенције.
Забрана важи од:  04.04.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "LKB" d.o.o. Sarajevo
Адреса: Дајанли Ибрахимбега 4
Мјесто: Сарајево
Број: 07-07.7-9-1132-4/16
Датум: 30.03.2016
Опис: Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер исту обавља без одобрења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, до отклањања утврђене неправилности.
Забрана важи од: 01.04.2016.
Датум укидања забране: 05.05.2016.

 

Назив фирме: „Krinex“ d.o.o. Bijeljina
Адреса:  Цара Уроша број 57
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-1131-4/16
Датум:  30.03.2016.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима, јер за исту нема одобрење Агенције
Забрана важи од:  01.04.2016.
Датум укидања забране: 04.04.2016.

 

Назив фирме: "OK OPTIC" d.o.o. Trebinje Poslovna jedinica Magacin Foča
Адреса:  Цара Лазара бб
Мјесто:  Фоча
Број:  07-07.7-9-1147-3/16
Датум:  21.03.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем превозника, односно "брзе поште" због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 30.03.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Banjalukafarm-plus“ d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Симе Миљуша бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1126-6/16
Датум:  22.03.2016.
Опис: Привремена забрана промета медицинског средстава Једнократне игле 0,55x25mm, 100 комада, а које није уписано у Регистар медицинских средстава
Забрана важи од:  24.03.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Banjalukafarm-plus“ d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Симе Миљуша бб
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-1126-5/16
Датум:  22.03.2016.
Опис:  Забрањује се промет медицинских средстава која нису на вањском и унутрашњем паковању означена као таква, на једном од језика у службеној употреби у БиХ
Забрана важи од:  24.03.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Biognost BH" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Херцеговачка бр. 3
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-750-5/16
Датум:  21.03.2016.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорног превозника 24 Вип Логистиц Сервицес д.о.о. за транспортне услуге и трговину Сарајево због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  23.03.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Dental Products" d.o.o. Zenica
Адреса:  Добровљних давалаца крви број 4
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-565-4/16
Датум:  18.02.2016.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета медицинских средстава на велико, због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  22.02.2016.
Датум укидања забране: 08.09.2016.

 

Назив фирме: "Dental Products" d.o.o. Zenica
Адреса:  Добровљних давалаца крви број 4
Мјесто:  Зеница
Број:  07-07.7-9-565-3/16
Датум:  18.02.2016.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета лијекова на велико, због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  22.02.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina
Адреса:  Стефана Дечанског бб
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-6529/15
Датум:  28.12.2015.
Опис: Привремена забрана стављања у промет лијека Clozapine 25mg, 50 таблета серије 64723 са роком употребе 06/2018 произвођач Remedica Ltd. Kipar, а за које није извршена контрола квалитета у складу са законским прописима
Забрана важи од:  30.12.2015.
Датум укидања забране: 15.09.2016.

 

Назив фирме: „ICM“ d.o.o. Bijeljina
Адреса:  Војводе Путника бр. 12
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-6104-5/15
Датум:  28.12.2015.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности производње лијекова због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  30.12.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „ICM“ d.o.o. Bijeljina
Адреса:  Војводе Путника бр. 12
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-6104-4/15
Датум:  28.12.2015.
Опис: Привремена забрана промета лијекова: Imuran 50 mg tablete, 100 tabletal i Clozapin 25mg, 50 tableta, а за које није извршена контрола квалитета у складу са Законом.
Забрана важи од:  30.12.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Apomedical“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Вреоца бр. 33
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-6106-3/15
Датум:  25.12.2015.
Опис: Привремена забрана стављања у промет лијекова Hepa-Merz ампуле 5г/10мл, концентрат за инфузију 10 ампула и Estrofem таблете 2мг, 28 филм таблета, а за које није обезбјеђено упутство на једном од службених језика у БиХ у складу са Законом.
Забрана важи од:  04.01.2016.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Biomedica“ d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Др Силве Ризванбеговић бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5412-4/15
Датум:  21.12.2015
Опис:  Привремена забрана транспорта лијекова путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  28.12.2015.
Датум укидања забране: 07.10.2016

 

Назив фирме: "Berg" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Грбавичка бр. 7А
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5415-4/15
Датум:  21.12.2015.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  28.12.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Medichem" d.o.o. Sarajevo
Адреса:  Бугојанска бр. 12
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-5413-4/15
Датум:  30.11.2015.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  03.12.2015.
Датум укидања забране: 19.07.2016

 

Назив фирме: "Sineks laboratorija" d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Василија Острошког 1, Бања Лука
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-5414-5/15
Датум:  13.11.2015.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета на велико медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  19.11.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Broma bel" d.o.o. Banja Luka
Адреса:  Бранка Поповића 39, Бања Лука
Мјесто:  Бања Лука
Број:  07-07.7-9-5414-4/15
Датум:  13.11.2015.
Опис:  Привремена забрана транспорта медицинских средстава путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:  19.11.2015.
Датум укидања забране: 28.03.2016.

 

Назив фирме: "Pro-Ort-M", Tuzla
Адреса:  Мухарема Физовића Фиска бр. 16, Тузла
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-4713-3/15
Датум:  28.10.2015.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава због непосједовања дозволе (илегална активност).
Забрана важи од:  03.11.2015.
Датум укидања забране: 03.05.2017.

 

Назив фирме: "Semikem" d.o.o.
Адреса:  Омладинска 44, Вогошћа
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4767/16
Датум:  30.09.2015.
Опис: Забрана стављања у промет производаPetrol etar frakcija, за унутрашњу употребу приписујући истом љековито дјеловање.
Забрана важи од:  02.10.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: „Intrade Pharm“ d.o.o.
Адреса:  Осик бб, Илиџа
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4160-5/16
Датум:  14.09.2015.
Опис: Привремена забрана стављања у промет лијекова: Lastet капсуле 100, капсула мека 100mg, блистер 1x10 капсула, и Lastet капсуле 50, капсула мека 50mg, блистер 2x10 капсула, а за које није обезбјеђено упутство на једном од службених језика у БиХ у складу са Законом.
Забрана важи од:  17.09.2015.
Датум укидања забране: 24.09.2015.

 

Назив фирме: „Intrade Pharm“ d.o.o.
Адреса:  Осик бб, Илиџа
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4160-4/15
Датум:  11.09.2015.
Опис: Привремена забрана промета лијекова: Omnipacque отопина за ињекције 300 mg/ml и Visipaque отопина за ињекције 652 mg/ml, а за које није извршена контрола квалитета у складу са Законом.
Забрана важи од:  17.09.2015.
Датум укидања забране: 30.09.2015.

 

Назив фирме: "Tuzla-Farm" d.o.o.
Адреса:  Рударска бр. 71
Мјесто:  Тузла
Број:  07-07.7-9-4161-5/15
Датум:  10.09.2015.
Опис:  Привремена забрана транспорта лијекова путем уговорних превозника због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од:14.09.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: “Ortosar” d.o.o.
Адреса:  Мишевићи бб
Мјесто:  Сарајево
Број:  07-07.7-9-4159-4/15
Датум:  09.09.2015.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинских средстава у неодобреном складишту на адреси Мишевићи бб.
Забрана важи од:  17.09.2015.
Датум укидања забране: 21.12.2015.

 

Назив фирме: "Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina
Адреса:  Стефана Дечанског бб
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-2797-3/15
Датум:  18.06.2015.
Опис:  ППривремена забрана промета на велико лијековима: Amoxicillin Remedica 500 mg, капсула тврда, 16 капсула, Ciprofloxacin Remedica 500 mg, филм таблете, 10 филм таблета, Kaptopril Remedica 50 mg, таблете, 20 таблета, произвођача Remedica Ltd. Kipar, а за које није извршена контрола квалитета у складу са Законом.
Забрана важи од:  17.09.2015.
Датум укидања забране: 14.03.2016.

 

Назив фирме: "Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina
Адреса:  Стефана Дечанског бб
Мјесто:  Бијељина
Број:  07-07.7-9-2797-4/15
Датум:  18.06.2015.
Опис: Привремена забрана стављања у промет лијекова: Amoxicillin Remedica 500 mg, капсула тврда, 16 капсула, Ciprofloxacin Remedica 500 mg, филм таблете, 10 филм таблета, Kaptopril Remedica 50 mg, таблете, 20 таблета, произвођача Remedica Ltd. Kipar, а за које није извршена контрола квалитета у складу са Законом.
Забрана важи од:  17.09.2015.
Датум укидања забране: 14.03.2016.

 

Назив фирме:"Medikem" d.o.o
Адреса: Максима Горког бр.29
Мјесто: Бања Лука
Број: 07-07.7-9-1129-10/14
Датум: 18.05.2015.
Опис:  Привремена забрана обављања дјелатности промета на велико медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 22.05.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:„Houng Fu“ d.o.o.
Адреса: Браће Подгорника број 37
Мјесто: Бања Лука
Број: 07-07.7-9-2314/15
Датум: 27.04.2015.
Опис: Забрана обављања дјелатности промет на велико медицинских средстава због непосједовања дозволе (илегална активност).
Забрана важи од: 04.05.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Phoenix Pharma" d.o.o. Bijeljina, Poslovna jedinica Phoenix Pharma Sarajevo
Адреса:  Рогачићи бб
Мјесто: Сарајево
Број: 07-07.7-9-1618-4/15
Датум:  07.04.2015.
Опис:  Привремена забрана промета на велико лијековима за које није извршена контрола квалитета у складу са Законом.
Забрана важи од: 20.04.2015.
Датум укидања забране: 14.03.2016.

 

Назив фирме: “Banjalukafarm-plus” d.o.o.
Адреса: Симе Миљуша бб
Мјесто: Бања Лука
Број: 07-07.7-9-1123-3/15
Датум: 06.03.2015.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 12.03.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Otto Bock Adria" Sarajevo – Podružnica Bihać
Адреса:  Церавачка брда бр.109
Мјесто: Бихаћ
Број: 07-07.7-9-879-3/15
Датум:  12.02.2015.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 16.02.2015.
Датум укидања забране: 27.07.2015.

 

Назив фирме: "Derby Trade" d.o.o
Адреса:  Јована Дучића бр.2
Мјесто: Брчко
Број: 07-07.7-9-516-6/15
Датум:  12.02.2015.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промет на велико медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 16.02.2015.
Датум укидања забране: 19.05.2015.

 

Назив фирме:"Derby Trade" d.o.o
Адреса: Јована Дучића бр.1
Мјесто: Брчко
Број: 07-07.7-9-516-5/15
Датум: 09.02.2015.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 11.02.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Medicallux " d.o.o
Адреса:  Павла Горанина бр.8
Мјесто: Тузла
Број: 07-07.7-9-519-5/15
Датум:  09.02.2015.
Опис:  Забрана обављања дјелатности промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 16.02.2015.
Датум укидања забране: 10.03.2015.

 

Назив фирме:"Medicallux " d.o.o
Адреса: Павла Горанина бр.7
Мјесто: Тузла
Број: 07-07.7-9-519-4/15
Датум: 09.02.2015.
Опис:  Забрана обављања дјелатности производње медицинских средстава због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 16.02.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме:"Mac's Medical " d.o.o
Адреса: Алексе Шантића бб
Мјесто: Тузла
Број: 07-07.7-9-517-3/15
Датум: 06.02.2015.
Опис:  Привремена забрана промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 19.02.2015.
Датум укидања забране: Забрана није укинута

 

Назив фирме: "Ortho Life" d.o.o.
Адреса:  Сарајевска бр.8
Мјесто: Бихаћ
Број: 07-07.7-9-452-3/15
Датум:  27.01.2015.
Опис:  Привремена забрана производње и промета на велико медицинским средствима због неиспуњавања прописаних услова.
Забрана важи од: 29.01.2015.
Датум укидања забране: 27.04.2015.