+387 51 456 040 Pošaljite nam e-poštu Kako do nas?

Kontakt

Lokacija:
Veljka Mlađenovića bb
78000 Banja Luka

Centrala:
(051) 456-040; 456-041;
456-050; 456-051

Faks:
+387 51 450 301

  Protokol

  Primanje stranaka radnim danom od 8:00 do 16:00 sati (PAUZA od 10:30 do 11:00 sati)

  Telefon:
  (051) 456-040; 456-041;
  456 - 050; 456 - 051 (centrala)

  Kabinet direktora

  Direktor
  Prim. mr ph. Nataša Grubiša, spec.

   

  Zamjenik direktora
  Mr ph. Sabina Bešlagić, spec.

   

  Tehnički sekretar direktora i zamjenika direktora
  Telefon: +387 (51) 450 302
  Faks: +387 (51) 450 301
  E-mail: kabinetdirektora@almbih.gov.ba

   

  Kontrolna laboratorija Agencije u Sarajevu

  Lokacija:
  Maršala Tita br. 9
  71 000 Sarajevo

  Telefon:
  +387 (33) 279-350

  Faks:
  +387 (33) 202-252

  E-mail:
  kontrolalijekova@almbih.gov.ba

  Glavna kancelarija za farmakovigilancu u Mostaru

  Lokacija:
  Kneza Višeslava bb
  88000 Mostar

  Telefon:
  +387 (36) 314-820

  Faks:
  +387 (36) 314-821

  E-mail:
  vigilansa@almbih.gov.ba