+387 51 456 040 Pošaljite nam e-poštu Kako do nas?

Objava maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova u 2024. god.

31.05.2024 | Agencija

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 3/17) utvrdila maksimalne veleprodajne cijene lijekova te iste na dan 31.05.2024. god. objavljuje na svojoj internet prezentaciji, pod linkom:

Obavještenje svim nosiocima dozvola za stavljanje lijeka u promet

Maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH